Vi udbyder løse konsulenttimer eller indgår i længere projekter. Vi arbejder freelance på udviklingsopgaver, installation og migrering af systemer samt implementering af software.

Vi kan rådgive om platformsvalg og være projektleder på en intern opgave. Vi tilbyder aftaler på timebasis, fast pris pr. projekt samt klippekort....

Konsulentservice - Rådgivning og sikre løsninger

ZoomTek har faste support-aftaler inden for en række teknologiområder med flere virksomheder. Rådgivning kan strække sig opgaver på timebasis til længere projekter. Vi påtager os rollen som udviklere, systemansvarlige eller projektledere, der står som tovholder for et udviklingsprojekt.

Værktøjskassen er stor. Vi tilbyder et stort bagland og netværk, hvor vi samarbejder med tunge konsulenter inden for stort set alle grene af it

Vi kan fungere som totalleverandør og garantere kvalitet og deadlines. Netværket inkluderer landets største konsulenthuse.

Fagområder

Vore kompetencer dækker bredt og dybt. Og inden for både udvikling og systemadministration. Kernekompetencerne dækker SharePoint, InfoPath, Java,Web,XML, OIO, Web Services, MS-Office, IBM Notesm.fl.Men husk: vi har et kæmpe netværk og kan også levere konsulentyderlser i f.eks.netværk og SAP.

Opgavetyper - løse konsulenttimer, længere projekter

Vi påtager os både korte rettelser/drift samt større projekter. Konsulentopgaver starter ofte på følgende måde

  • Vi afholder et kursus - og kunden hyrer os ind til løsning af et konkret problem
  • Vi modtager forespørgsel fra forretningsforbindelser - typisk tidligere kursuskunder
  • Vi bliver anbefalet
  • Et konsulenthus kontakter os med henblik på en specifik opgave

Husk: alle kursister har ret til gratis hotline efter et kursus. Konsulenthjælp er altså gratis efter et kursus for alle. Denne service ydes inden for rimelighedens grænser. Større udviklingsprojekter hører ikke under denne service.

Priser

Vore priser er konkurrencedygtige, og afhænger af opgavens karakter, længde og faglige dybde. Vi kan bl.a. aftale følgende:

  • Fast timeløn (effektiv tid - ikke pr. påbegyndt time)
  • Projektpris - altså en fast pris uanset timeforbrug
  • Klippekort på timer (effektiv tid - ikke pr. påbegyndt time)
  • Løbende supportaftale - hvor der ikke foreligger et konkret projekt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål. Måske har du en konkret opgave. Måske ønsker du en livline, som du kan kontakte af og til.

Såfremt ZoomTek ikke har en supportaftale med et firma, vil prisen (telefon/delt skærm e.l.) være kr. 1.250 ekskl. moms pr. påbegyndt time. Denne pris skal dog være sendt skriftligt til kunden pr. brev eller mail i forvejen.


Del denne artikel på

Mest læste sider

test4.png