Det er ærgerligt, når man ikke kan komme på kursus. Vi giver garanti og holder faktisk alle kurser. Kan vi ikke levere inden 1 måned er kurset gratis....

 

ZoomTek yder afholdelsesgaranti på alle kurser

Vi holder altid åbent - og garanterer afholdelse af kurser inden 1 månedVi garanterer kursusafholdelse inden for 30 dage - ellers er kurset gratis. Kurset kan afholdes som åbent kursus, lukket firmakursus eller OnLine-kursus.

Lukkede firmakurser

Et lukket firmakursus onsite i din virksomhed kan betale sig, hvis I er 3 deltagere. Dato og kursusindhold fastsættes efter jeres ønske. Prisen er fast uanset deltagerantal.

Åbne kurser, seminarer og workshops

Er du den eneste, som ønsker et givent kursus, forsøger vi at etablere et åbent kursus. Er kurset relativt sjældent, eller har vi lige afholdt et tilsvarende kursus, tilbyder vi at køre kurset for dig alene uden ekstrapris.

Vest for Storebælt køres kurset i Trekantsområdet. Øst for storebælt køres kurset som OnLine-kursus. Ofte skal kursister igennem en kursusrække. At vi aldrig aflyser giver derfor tryghed.

OnLine Kurser, fjernundervisning

Vi tilbyder OnLine Kurser - fleksibel uddannelse via Skype. Enkeltmandsundervisning, hvor vi arbejder på hinandens skærme. Kursusformen er effektiv, da vi kan sidde geografisk adskilt. Kurset kan køres, når du har tid - 2 timer her - en halv dag der o.s.v. Du får naturligvis kursusmateriale, kursusbevis og kursusressourcer.

Afholdelsesgaranti - få et kursus alene

Kurser i Vejle eller som OnLine Kurser er til normalpris. Du læste rigtigt: Kursus for 1 person til normalpris.

Udbyttet vil være markant bedre end et traditionelt kursus. Fokus er 100% på dine behov. Nogle kunder vælger denne løsning, fordi de har et givent problem, der skal løses.

Måske står de over for en udviklingsopgave, en opgradering eller en ny supporter, der skal sættes ind i nye funktioner. Kurset kan tage udgangspunkt i denne opgave. Ofte kan vi løse opgaven 80% - nogen gange helt, så du både får indlæring og problemløsning samtidig.

Begrænsninger i afholdelsesgaranti

Afholdesesgarantien er 30 dage. Dog tælles følgende perioder ikke med:

  • Jul / Nytår. Fra 17. dec til og med uge 1
  • Påskeugen, Kr.Himmelfartsferien, Store Bededagsferie
  • Skoleferier
  • 15.juni til 30. august
  • Andre perioder (pga. travlhed) - disse annonceres på forsiden af Zoomtek.dk.

Vi forbeholder vi os ret til at aflyse kurser jfr. Almindelige Forretnings- Salgs- og leveringsbetingelser, ZoomTek  Aflyses et kursus pga. sygdom e.l., kan vi ikke garantere afholdelse inden 30 dage. Vi tager forbehold for, at vore undervisere er fuldt bookede i 30-dages perioden. Garantien dækker kun kurser, der kører over hele dage og til fuld pris. Tilpassede kurser hører også under garantien. Kører kurset med andet materiale/opsæt (f.eks. MOC), på engelsk eller afholdes kurset i udlandet, gælder garantien ikke. Ligger agendaen langt ud over kursusbeskrivelsen på ZoomTek.dk, gælder garantien dog ikke. Skal der lejes lokaler - eller er kursusafholdelse afhængig af eksterne forhold i øvrigt, gælder garantien heller ikke.

Afholdelsesgarantien gælder kun ZoomTek Kurser. Kører vi således kurser for andre kursuscentre for deres kunder, hvor ZoomTek bliver hentet ind på freelance-basis, dækker garantien ikke.

Afholdelsesgarantien gælder kun kurser afholdt i Danmark. Vi forbeholder os ret til at foreslå kursusafholdelse på spredte dage. Kurser på 3, 4 og 5 dage kan forkortes med 1 dag, mod forholdsmæssig nedsættelse af prisen. Kurser for 1 person kan altid forkortes til 1 dag uanset længden af kurset.


Del denne artikel på

Mest læste sider

test5.png