SimpleXML til php – nem tilgang til XML-ressourcer

Med SimpleXML er det nemt at inkludere XML data i sine php-scripts. Før SimpleXML var det mildest talt lidt af en udfordring af importere XML-data. I dag findes der nogle lette metoder, som kan bearbejde XML-data…

Hvad er SimpleXML? Lidt teknik

SimpleXML er et add-on til php 5. Fra og med version 5.4. har den været en native del af php. Fra version 5.0 til 5.3 skulle SimpleXML slås til i php.ini filen, men det er altså ikke mere nødvendigt. Alternativet til SimpleXML er DOM eller expat-modulet.

Disse er dog langt mere komplekse og kræver flere kodelinjer.

Alt gemmes i Arrays

Key/Pair arrays som benyttes meget i php benyttes til SimpleXML. Således bliver både elementer og attributter gemt i et SimpleXMLElement objekt. Children-elementer, attributes m.m. gemmes i arrays under dette objekt.

Med nogle nemme metoder og php’s nemme måde at håndtere selv komplekse arrays kan man herefter tilgå data.

Metoder som children(), getName(), attributes() osv. kan nemt trække data ud af et XML-dokument. Du kan også tilføje XML-elementer til arrayet, der indeholder dokumentet.