Forretningsorienterede it-konsulenter

ZoomTek udbyder løse konsulenttimer eller indgår i længere projekter. Vi arbejder freelance på udviklingsopgaver, installation og migrering af systemer samt implementering af software…

Konsulenttimer, support og udviklingsprojekter

Konsulentservice

Konsulentservice – Rådgivning og sikre løsninger

ZoomTek har faste supportaftaler med flere virksomheder inden for en række teknologiområder.

Rådgivning kan strække sig fra opgaver på timebasis til længere projekter. Vi påtager os rollen som udviklere, systemansvarlige eller projektledere, der står som tovholder for et udviklingsprojekt.

Værktøjskassen er stor. ZoomTek tilbyder et stort bagland og netværk med tunge konsulenter inden for stort set alle grene af it

Vi kan rådgive om platformsvalg og være projektleder på en intern opgave. Aftaler laves på timebasis, fast pris pr. projekt eller med klippekort.

Vi kan fungere som totalleverandør og garantere kvalitet og deadlines. Netværket inkluderer landets største konsulenthuse.

Fagområder

Vore kompetencer dækker bredt og dybt. Og inden for både udvikling og systemadministration. Kernekompetencerne dækker SharePoint, InfoPath, Java, Web, XML, OIO, Web Services, MS-Office, IBM Domino m.fl.

Igennem ZoomTek’s netværk kan vi levere mangeartede kompetencer.

Opgavetyper – løse konsulenttimer, længere projekter

ZoomTek påtager sig både korte rettelser/drift samt større projekter. Konsulentopgaver starter oftest således:

  • Efter et kursus, hvor kunden hyrer instruktøren ind til løsning af et konkret problem
  • Igennem forespørgsler fra forretningsforbindelser – typisk tidligere kursuskunder
  • Efter en anbefaling
  • Et konsulenthus kontakter os med henblik på en specifik opgave

Læs mere om gratis konsulenthjælp efter endt kursus.

Priser

ZoomTek’s konsulentpriser er konkurrencedygtige, og afhænger af opgavens karakter, længde og faglige dybde. Vi kan bl.a. aftale følgende:

  • Fast timeløn (effektiv tid – ikke pr. påbegyndt time)
  • Projektpris – altså en fast pris uanset timeforbrug
  • Klippekort på timer (effektiv tid – ikke pr. påbegyndt time)
  • Løbende supportaftale – hvor der ikke foreligger et konkret projekt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål. Måske har du en konkret opgave. Måske ønsker du en livline, som du kan kontakte af og til.