Sikring af kvalitet ved konsulentopgaver

ZoomTek sikrer kvaliteten af udført konsulentarbejde på flere måder.

Præcis kravspecifikation laves

Kravsspecifikationen er altafgørende. Hvad er ZoomTek’s rolle? Hvornår er deadline? Hvilke personer er involveret? og ikke mindst – hvordan håndteres nye ønsker undervejs i processen?

Vi tager kun opgaver, som vi kan håndtere

Vi går ikke ind i en opgave med mindre vi er 100% på at kunne løse opgaven. Opgaver er ofte delt op i mindre delopgaver. Kan vi slet ikke løse opgaven får du som kunde straks besked. Vi kan da ofte hjælpe med at finde en udvikler/konsulenthus som kan løfte opgaven. Er det delopgaver vi ikke kan løse, så melder vi straks ud med det – og kommer med løsningsforslag inden kontrakt underskrives. Måske kan delopgaven løses på anden vis – måske kan ZoomTek trække ekstern ressource ind.

ZoomTek dækker flere fagområde gennem samarbejde med konsulenthuse

ZoomTek samarbejder med flere konsulenthuse, som er specialiseret i så forskellige områder som netværksteknologi, SAP, diverse Microsoft servere m.m. Derfor kan vi løfte større opgaver end som så.

Evaluering af forløb

Undervejs evalueres forløb. Dette gøres dels mundtligt, men også skriftligt på større projekter. Dermed sikres at alle forventninger bliver opfyldt.

Præcis adgang til timeforbrug undervejs

Undervejs kan du som kunde altid følge med i timeforbruget på opgaven i realtime. Der benyttes aldrig flere timer end først kalkuleret. Ofte vil der i tidsestimatet være sat en buffer af til uforudsete forhindringer. Hvis denne buffer ikke bruges, vil du som kunde blive faktureret mindre end det aftalte.

Relaterede sider

Technical Writer – beskrivelse og dokumentat... Dokumentation, brugermanualer og support er essentielt inden for it. Begrebet kaldes Technical Writer men dækker over en række ting: Teknisk doku...
Priser på konsulenttimer Nedenfor er listet, hvordan priserne for konsulentopgaver beregnes. Afregning sker pr. påbegyndte halve time. Enkelttimer koster kr. 1.100 pr time. A...
Konsulentroller – ZoomTek kan have flere kas... Succesfuld it-udvikling kræver mange ting. ZoomTek kan træde ind i flere roller. Nedenfor er rollerne beskrevet. I praksis vil en opgave oftest omfa...
Konsulenterne i ZoomTek Følgende konsulenter er tilknyttet ZoomTek.dk Søren Anderson Søren Anderson er konsulent og underviser inden for webudvikling, SharePoint og CMS...
Konsulentopgaver løses med garanti ZoomTek udbyder løse konsulenttimer eller indgår i længere projekter. Vi arbejder freelance på udviklingsopgaver, installation og migrering af systeme...
Tilpassede kurser for udviklere, administratorer o... ZoomTek tilbyder fleksibel uddannelse og kurser for brugere og IT-afdelinger onsite i din virksomhed. Mange af de største virksomheder i Danmark er ku...
Nyhedsoversigt Angular 6 kurser - nyeste version ZoomTek har 2 udviklerkurser i Angular 6. Komponentbaseret udvikling med højere performance og skalérbarhed...
De største virksomheder er kunder hos ZoomTek A.P.Møller | Novo | Grundfos | Danfoss | Forsvaret | Thule-Basen | Rambøll | KMD | Vestas | DSB | Danmarks Radio | DONG | Danske Bank | Københavns Uni...
Testside Dette er en testside.
Sikring af kvalitet ved konsulentopgaver ZoomTek sikrer kvaliteten af udført konsulentarbejde på flere måder. Præcis kravspecifikation laves Kravsspecifikationen er altafgørende. Hvad er Zo...