K4703 – Den Innovative Proces

Nytænkning og kreative metoder er omdrejningspunktet i dette dybdegående kursus. Innovation er et centralt element i virksomheder i dag, og bør have sin egen plads i organisationen…

Dette kursus klæder deltagerne på til selv at kunne arbejde fagligt professionelt videre med egne kreative opgaver efter endt kursusforløb.

Der startes med en grundig introduktion til den samlede kreative proces, og denne blandes med en teoretisk forståelse for nyskabelse.

Efterfølgende opsættes en fiktiv case, som deltagerne arbejder med fase efter fase, indtil nye løsninger er skabt. I hver fase introduceres deltagerne til konkrete praktiske arbejdsredskaber, der sætter skub i idéerne og processen.

I særdeleshed lægges vægt på begrebet ‘det kreative rum’, hvor deltagerne skal lære at navigere trygt. Centrale værktøjer, såsom mindmapping, research og inspiration bliver gennemgået grundigt.

Kurset er en blanding af teori og praksis, og undervisningen har afsæt i kinæstetisk indlæringsteori og det anerkendende pædagogiske princip i forhold til social kreativitet.

Kursusforløb 4 dage. Lukket firmakursus 34.999 kr.

Målgruppe

Som udgangspunkt personale uden erfaring, men lettere øvede er også relevant.

Forudsætninger

Ingen erfaring nødvendig.

Efter kurset kan du

Her udvikles overblik over den samlede kreative proces, således at deltagerne opnår selvtillid indenfor idéudvikling, og kan kategorisere deres tanker i forhold til processen.

Deltagerne evner at komme med deres bidrag i kreative grupper, og kan anvende kursets praktiske kreative værktøjer til at tænke ud af boksen i forhold til en problemstilling.

Deltagerne bliver trænet i mere intuitivt at lade tankerne flyde, og give plads til andre medarbejdere ved en skabende proces. Derudover evner de at skubbe en idé fremad, og udvælge de bedste til at arbejde videre med.

Indhold

  • Introduktion til den kreative proces
  • viden om hjernen, elasticitet og træning
  • kreative kickstartere – randomizers, doodling og benspænd
  • research og inspiration
  • viden om det kreative rum
  • sociale spilleregler i det kreative rum
  • mindmapping
  • teknikker til idéudvikling
  • selektion af idéer
  • evaluering og præsentation