K2702 IBM Domino Administration 2

Målgruppen er administratorer, der ønsker at udvide deres viden om administration i Lotus Notes. Kursets indhold kan ændres efter kursistønsker. Kurset er certificeringsrettet.

Forudsætninger for kurset

Kursisten bør have viden svarende til Administation 1.

Efter kurset kan du:

 • Benytte Administratorklienten 100%.
 • Kende de redskaber der findes i administratorklienten.
 • Opsætte servere
 • Kunne lave statistik, spore fejl i systemet samt overvåge systemet
 • Opsætte og forstå webservere
 • Have kendskab til LDAP, Partioned Servers, Clusters m.m.
 • Vurdere behov for backup
 • Have et godt kendskab til tasks, notes-ini settings m.m.

Kursusindhold

Kursusindhold kan afvige efter kursistønsker. Der inddrages gerne konkrete problemstillinger fra kursisternes udviklingsopgaver på kurset. Materialet er tilrettelagt således at der kan skrues op og ned for volumen. At kursisten efter kursus kan emaile instruktøren virker som en buffer, så alt stof bliver gennemgået, gennemarbejdet og øvet, så kursisten opnår en rutine, som man normalt ikke opnår på traditionelle kurser.På kurset gennemgås som udgangspunkt:

 • Oprette og planlægge et Domino domain
 • Installere servere og klienter
 • Vurdere behovet for forskellige typer servere og forskellen på disse
 • Kendskab til server- og klientlicenser og sporing af disse
 • Registrering og opsætning af First Domino Server
 • Oprettelse af brugere og grupper (fokus på brug af grupper)
 • Policies og Settings
 • Installation af klienter, herunder brug af Smart Upgrade og Upgrade pr. mail.
 • Sikkerhed. Styring af certifikater, serversikkerhed
 • Fault Recovery. automatisk genstart af serveren når denne går ned.
 • Uddelegere ansvar til underordnede administratorer
 • xACL
 • Almindelig forekommende tasks. Styring og overvågning af disse
 • Administration Preferences
 • Replikering i detaljer: topologier, metoder, sikkerhed, fejlmuligheder,
 • conn.dok, replication settings, history m.m.
 • Mail i detaljer. Hvordan fungerer mail og med hvilke bestanddele. Hvad kan gå galt, og hvilke opgaver har routeren helt præcist.
 • SMTP-mail, styre inbound og outbound SMTP, herunder styring af andres brug af vores server som relay-server. Transfer Control Regler
 • Nye muligheder for at kontrollere og journalisere indkomne mails på bestemte kategorier. Bruges til fejlhåndtering og evt. kontrol af interne brugere.
 • Avanceret fejlhåndtering af mails. Hvad kan gå galt? og hvordan findes fejlen.
 • + andre emner som kursisterne ønsker inddraget.

Relaterede sider

Vejledning til WordPress for dummies Her er en WordPress vejledning i håndtering af sider. Kortfattet og for begyndere. ZoomTek udbyder WordPress hjemmesider for mindre virksomheder Lo...
Tekstforfatter – tekster til web og markedsf... Søger du en god, elegant tekstforfatter? Har du behov for tekster til din webside, brochurer eller øvrige salgsmateriale? ZoomTek udfærdiger levende o...
Billig hjemmeside ZoomTek giver mindre forretningsdrivende mulighed for en billig hjemmeside i et moderne design. Du kan vælge mellem 4 pakker: Grundpakken, Bronze-Pakk...
Training conducted in English | Kurser afholdt på ... Alle ZoomTek's kurser kan afholdes på engelsk uden ekstrapris. Mange større virksomheder har udenlandske medarbejdere, hvor et match af kursus kan vær...
Indsatspunkter under kursus    En levende instruktør med mange års konsulenterfaring. Glæde ved at undervise, dokumenterede evalueringer og en voksenpædagogisk uddannelse. Din i...
Praktisk Information om Kurset Når du skal på kursus, melder der sig ofte en række spørgsmål. Nedenfor findes praktisk information om kursusafholdelse. Du er også velkommen til at...
Download Center – download eksempelfiler og ... Nedenfor kan du downloade eksempelfiler i forskellige formater. Filerne indeholder testdata til undervisningsformål. Alle data er derfor fiktive... ...
ZoomTek Intranet Effektiv vidensdeling med intranet styrker konkurrenceevnen og bundlinjen. Vi tilbyder løsninger ned til kr. 10 pr. medarbejder pr. måned inkl. softwa...