K2702 HCL Domino Administration 2

Hvordan holdes en Domino serverfarm i luften? Kurset fokuserer på vedligeholdelse af eksisterende installation…

Målgruppe

Målgruppen er administratorer, der ønsker at udvide deres viden om administration i Lotus Notes. Kursets indhold kan ændres efter kursistønsker. Kurset er certificeringsrettet.

Kurser afholdes i den nyeste version 11 - med mindre andet aftales. HCL Domino og HCL Notes hed før 2019 IBM Domino og IBM Notes. Før 2012 var navnet Lotus Domino og Lotus Notes.

Forudsætninger for kurset

Kursisten bør have viden svarende til Administation 1.

Efter kurset kan du:

 • Benytte Administratorklienten 100%.
 • Kende de redskaber der findes i administratorklienten.
 • Opsætte servere
 • Kunne lave statistik, spore fejl i systemet samt overvåge systemet
 • Opsætte og forstå webservere
 • Have kendskab til LDAP, Partioned Servers, Clusters m.m.
 • Vurdere behov for backup
 • Have et godt kendskab til tasks, notes-ini settings m.m.

Kursusindhold

Kursusindhold kan afvige efter kursistønsker. Der inddrages gerne konkrete problemstillinger fra kursisternes udviklingsopgaver på kurset. Materialet er tilrettelagt således at der kan skrues op og ned for volumen. At kursisten efter kursus kan emaile instruktøren virker som en buffer, så alt stof bliver gennemgået, gennemarbejdet og øvet, så kursisten opnår en rutine, som man normalt ikke opnår på traditionelle kurser.På kurset gennemgås som udgangspunkt:

 • Oprette og planlægge et Domino domain
 • Installere servere og klienter
 • Vurdere behovet for forskellige typer servere og forskellen på disse
 • Kendskab til server- og klientlicenser og sporing af disse
 • Registrering og opsætning af First Domino Server
 • Oprettelse af brugere og grupper (fokus på brug af grupper)
 • Policies og Settings
 • Installation af klienter, herunder brug af Smart Upgrade og Upgrade pr. mail.
 • Sikkerhed. Styring af certifikater, serversikkerhed
 • Fault Recovery. automatisk genstart af serveren når denne går ned.
 • Uddelegere ansvar til underordnede administratorer
 • xACL
 • Almindelig forekommende tasks. Styring og overvågning af disse
 • Administration Preferences
 • Replikering i detaljer: topologier, metoder, sikkerhed, fejlmuligheder,
 • conn.dok, replication settings, history m.m.
 • Mail i detaljer. Hvordan fungerer mail og med hvilke bestanddele. Hvad kan gå galt, og hvilke opgaver har routeren helt præcist.
 • SMTP-mail, styre inbound og outbound SMTP, herunder styring af andres brug af vores server som relay-server. Transfer Control Regler
 • Nye muligheder for at kontrollere og journalisere indkomne mails på bestemte kategorier. Bruges til fejlhåndtering og evt. kontrol af interne brugere.
 • Avanceret fejlhåndtering af mails. Hvad kan gå galt? og hvordan findes fejlen.
 • + andre emner som kursisterne ønsker inddraget.