K2704 IBM Domino Administration 4

Kurset fokuseret på konfiguration af servere og performanceoptimering i et miljø med mange servere…

Målgruppe

Kurset henvender sig til administratorer med flere års erfaring, som ønsker et dybere kendskab til avancerede emner inden for IBM Domino administration.

Forudsætninger for kurset

Kursisten bør have viden svarende til Administration 3 eller tilsvarende.

Efter kurset kan du:

Indkøre et Dominosystem samt vide hvilke aspekter der har indflydelse på indkøringsforløbet. Efter kurset kan du gratis e-maile instruktøren og få gode råd og vejledning. Dette sikrer rutine i de gennemgåede discipliner på kurset.

Kursusindhold

Kursusindhold kan afvige efter kursistønsker. Der inddrages gerne konkrete problemstillinger fra kursisternes udviklingsopgaver på kurset. Materialet er tilrettelagt således at der kan skrues op og ned for volumen.

At kursisten efter kursus kan emaile instruktøren virker som en buffer, så alt stof bliver gennemgået, gennemarbejdet og øvet, så kursisten opnår en rutine, som man normalt ikke opnår på traditionelle kurser.På kurset gennemgås som udgangspunkt:

  • Udvælgelse og udfærdigelse af en indkøringsstrategi
  • Opsætning af nødvendige ting omkring databaser for at det samlede system kan indkøres.
  • Selve indkøringen af databaser
  • Fejlsøgning
  • + andre emner som kursisterne ønsker inddraget.
  • Domino Domain Monitorering – overvågning med scripting