K2705 HCL Domino Administration Security

Domino kurset fokuserer på sikkerhed i Domino. Kurset giver guidelines til konfiguration af databaser, servere, id-filer og forskellige typer klienter og protokoller…

Målgruppe

Kurset henvender sig til administratorer, som typisk er ansvarlig for et helt domæne. Kurset fokuserer på sikkerhed – både internt, men også ud af huset.

Kurser afholdes i den nyeste version 11 - med mindre andet aftales. HCL Domino og HCL Notes hed før 2019 IBM Domino og IBM Notes. Før 2012 var navnet Lotus Domino og Lotus Notes.

Forudsætninger for kurset

Du skal have god viden om administration af servere.

Efter kurset kan du:

Forholde dig til Lotus Notes sikkerhed. Herunder opsætte et sikkert domæne, som er fleksibelt og let at overskue. Kursisten vil efter kurset være i stand til at vurdere svagheder ved en Domino opsætning og efterfølgende lukke eventuelle huller, så Domino igen er sikkert.

Kursusindhold

Kursusindhold kan afvige efter kursistønsker. Der inddrages gerne konkrete problemstillinger fra kursisternes udviklingsopgaver på kurset. Kurset indeholder en række praktiske øvelser, men også noget tungere teori om især certifikater og kryptering. Materialet er tilrettelagt således at der kan skrues op og ned for volumen.

Netop den efterfølgende hotline virker som en buffer, så alt stof bliver gennemgået, gennemarbejdet og øvet, så kursisten opnår en rutine, som man normalt ikke opnår på traditionelle kurser.På kurset gennemgås som udgangspunkt:

  • Gennemgang af administrator-klienten
  • Opbygning af en server og et Lotus Notes-system
  • Centrale begreber som Domain, organisation, id-filer gennemgås
  • Kryptering
  • SMTP kommunikation
  • Firewall, SSL
  • ECL
  • Web-Sikkerhed
  • Forskellige protokoller og standarder i relation til Lotus Notes.
  • + andre emner som kursisterne ønsker inddraget.