K2709 HCL Domino Designer 1

Grundlæggende kursus i design af databaser i HCL Notes. På kurset udvikler du din egen applikation med forms, views, knapper, agenter og menuer…

Målgruppe for Designer 1 kurset

At lave databaser i Lotus Notes er utrolig nemt. Også selv om du ikke har udviklet før. Lotus Notes er et robust system, hvor nærmest alt er muligt.

Målgruppen er udviklere, der skal lave notesløsninger enten til intranet eller internet. Før kurset taler du med instruktøren om forventninger, niveau og problemstillinger hjemmefra, og kurset bliver tilrettelagt efter dette.

Kurset når vidt omkring og indeholder udover almindelig notes-udvikling en masse tips og tricks som instruktøren har erfaret igennem flere år.Kurset tager udgangspunkt i Domino R8. Kurset peger mod certificering. Men bl.a. p.g.a. efterfølgende hotline er pensum noget bredere og dybere.

Kurser afholdes i den nyeste version 11 - med mindre andet aftales. HCL Domino og HCL Notes hed før 2019 IBM Domino og IBM Notes. Før 2012 var navnet Lotus Domino og Lotus Notes.

Forudsætninger for deltagelse i designer-kurset

Kursisten skal have kendskab til Notes på brugerniveau og kunne kende begreber som database, dokumenter og views. Det er en fordel hvis kursisten har bare en smule programmeringserfaring. Det kan være basic, pascal eller sågar regneark med formler.

Efter kurset kan du:

Oprette notesdatabaser i Lotus Notes. Kurset har efterfølgende hotline, der sikrer rutine i de gennemgåede discipliner på kurset. Kursisten vil have en god viden om brug af forms, views, pages og framesets i Lotus Notes. Endvidere opnås viden om sikkerhed samt en række andre forhold omkring udvikling.

Kursusindhold

Kursusindhold kan afvige efter kursistønsker. Der inddrages gerne konkrete problemstillinger fra kursisternes udviklingsopgaver på kurset. Materialet er tilrettelagt således at der kan skrues op og ned for volumen. Netop den efterfølgende hotline som en buffer, så alt stof bliver gennemgået, gennemarbejdet og øvet, så kursisten opnår en rutine, som man normalt ikke opnår på traditionelle kurser.På kurset gennemgås som udgangspunkt:

 • Gennemgang af Lotus Designer-klienten
 • Oprettelse af pages
 • Brug af tabeller, sektioner, grafik m.m.
 • Oprettelse af forms
 • Indsættelse af felter, input translation, input validation, computede felter, skjultning af felter
 • Programmérbare tabeller
 • Brug af subforms – don´t work harder – work smarter.
 • Oversigter/views – view selection, kolonneformler, udseende af views
 • Grafik i views, programmérbare farver i views
 • Formula sproget fra bunden
 • @commando funktioner
 • Oprettelse af knapper, actions, hotspots m.m.
 • Stempling af dokumenter – workflow – få dokumenter til at bevæge sig mellem oversigter
 • Sikkerhed
 • Frameset
 • Outlines (dispositioner)
 • Og ikke mindst best practices – regler for god udvikling, så ens løsninger kan leve i mange år og kan skaleres op.
 • + andre emner som kursisterne ønsker inddraget.

Kurset tager udgangspunkt i HCL Notes-klienten. Såfremt nogle af kursisterne ønsker en mere browser-baseret indgang til kurset kan kurset drejes i den retning.Kurset er et meget kreativt kursus, hvor vi tager udgangpunkt i en case, som kursisterne kan arbejde inden for. Ofte får vi eksperimenteret en masse på dette kursus og får afprøvet en masse af kursisternes idéer.