K2710 HCL Domino Designer 2

Kurset har fokus på workflows og sikkerhed. På kurset arbejdes der med applikationer til mange brugere og med mange databaser. Hvem har adgang til hvad? Og hvem kan se hvad hvornår?…

Målgruppe for Domino Designer 2 kursus

Kurset henvender sig til udviklere, som ønsker at lave flerdatabase-løsninger i HCL Domino til intranet. Kurset tilrettelægges ud fra kursisternes niveau og ønsker.

Kurset tager udgangspunkt i seneste version af HCL Domino. Kurset peger mod certificering i ND520, som er 2. CLS-test. 3 certificeringer giver samlet en CLP-certificering. Men bl.a. p.g.a. hotline er pensum noget bredere og dybere.

Kurser afholdes i den nyeste version 11 - med mindre andet aftales. HCL Domino og HCL Notes hed før 2019 IBM Domino og IBM Notes. Før 2012 var navnet Lotus Domino og Lotus Notes.

Forudsætninger for kurset

Kursisten skal have viden svarende til Designer 1. Kursisten skal uden besvær kunne oprette forms, views, pages, frameset m.m. og kunne en håndfuld @funktioner. Kursisten skal have en grundlæggende viden om sikkerhed, agenter og design i Notes-databaser.

Efter kurset kan du:

På Lotus Designer 2 kurset opnås en række videregående kompetencer. Selv om du har udviklet i flere år vil du få gavn af dette kursus, da det fokuserer stramt på Best Practices, og hvordan man kan gøre ting smartere én gang for alle.

På kurset udvikles en template med en række generiske egenskaber. Denne template kan bruges til nyudvikling, men kan også “lægges ned over” eksisterende applikationer i din virksomhed.Efter kurset vil du stå med en template som:

 • administreres let og suverænt fra administrationspanel i databasen
 • har suveræn sikkerhed på alle niveauer, der styres nemt fra administationspanel og med subforms
 • har et flot udseende med menuer, undermenuer m.m. som kan justeres fra administrationspanelet uden programmering
 • har et variabelt udseende, hvor logo, farver, knapper m.m. kan styres fra administrationspanelet
 • har forbedrede søgemuligheder med flot søgefelt
 • virker ens i både Notes-klient og browser.
 • har overblik over alle dokumenter i databasen
 • har overblik over alle views i databasen
 • har overblik over størrelse, full-text index, antal dokumenter
 • har overblik over brugernes brug af applikationen (automatisk log)
 • har reduceret udviklingstid på 60-70% fordi alt det besværlige er gjort en gang for alle
 • har ens-udseende forms og views, der styres nemt med subforms og CSS, som alt sammen slås dynamisk til/fra i Notes-klient

Efter kurset får kursisterne deres template med hjem. En “frisk” templates kan downloades fra ZoomTek.dk efter kurset.

Kursusindhold

 • Workflow-applikationer (eksterne/interne) samt mail-enabling af databaser (herunder kalenderinteraktion)
 • Best Practices for udvikling – herunder systemfelter, subforms, shared ressourcer, css m.m.
 • Templates/skabeloner og brug af disse
 • Rolleprogrammering
 • Udvidet Formulaprogrammering
 • LotusScript grundlæggende

Endvidere indeholder kurset følgende:

Best Practices

 • Brug og oprettelse af templates
 • Standardform og standard view
 • Nødvendige views
 • Subforms – standardisér dine forms med rich-text subform, webenablings subform, sikkerheds subform m.m.
 • Sharede Ressourcer
 • Skjulte felter, systemfelter, specielle felter med effekterWorkflow
 • Internt workflow – flytte dokumenter mellem views dynamisk med klik
 • Eksterne workflow – mailenable databaser (kan kobles på subform for at opnå standard)
 • Profildokumenter – globale, for grupper, for individer
 • Profildokumenter og programmérbare tabeller – overraskende effekt – lægges i subform og genbrugesFrontend-effekt
 • @dialogbox
 • @picklist
 • @statusbar
 • @getviewinfo
 • vieweffekter
 • @viewtitle (undervurderet funktion med potentiale)
 • søjlediagrammer i viewsSikkerhedUdvidet Formula-programmering:
 • Boliske værdier
 • Lister
 • Især fokus på Listbox – overflytning dynamisk mellem felter
 • @contains, @elements, @explode, @ismember, @isnotmember, @keywords, @member, @replace, @subset, @unique
 • Brug af arrays navn1], navn2] osv. Brug af løkker – @for, @while m.fl.
 • @transform, @sort – funktioner med stor effekt hvis man kender dem indenadpost/query events
 • On help, QuerySave, PostSave – best practices
 • Webspeciel formularerRelativ programmering: @thisname, @thisvalue, @getfield
 • @checkformulasyntax, @eval
 • HTML i notes-klienten – forbavsende effekter – dynamisk genereret med @funktioner.
 • Lav egen kalender
 • Lav egen gruppekalenderLotusScript
 • Dynamiske outlines
 • Nyhedsbreve
 • Richtext-manipulation