K2711 HCL Domino Designer 3

Kurset fokuserer på Domino arkitektur og performance. Hvordan er en Domino database bygget sammen i sin struktur? Hvordan laves søgninger og filtreringer? Og kan performance forbedres uden at gå på kompromis med databasestørrelse?…

Målgruppe

Målgruppen er udviklere, der skal lave notesløsninger enten til intranet eller internet. Før kurset taler du med instruktøren om forventninger, niveau og problemstillinger hjemmefra, og kurset bliver tilrettelagt efter dette.

Kurset ser på mange aspekter af Domino udvikling. Kurset ser således både på rent programmering, men også på 3.partsprodukter, som kan kobles til Domino med henblik på performanceoptimering etc.

Kurset er lidt teoretisk og fokuserer meget på opbygningen af Lotus Notes, samt performanceoptimering.Kurset tager udgangspunkt i Domino R8.Kurset peger mod certificering i ND710. Men bl.a. p.g.a. hotline er pensum noget bredere og dybere. Efter at have bestået certificeringstest til ND510, ND520 og ND710 er man CLP´er.

Kurser afholdes i den nyeste version 11 - med mindre andet aftales. HCL Domino og HCL Notes hed før 2019 IBM Domino og IBM Notes. Før 2012 var navnet Lotus Domino og Lotus Notes.

Forudsætninger for kurset

Kursisten skal have viden svarende til Designer 2. Kursisten skal uden besvær kunne oprette forms, views, pages, frameset m.m. og kunne en håndfuld @funktioner. Kursisten skal have ret god viden om udvikling af workflow og konfigurering af sikkerhed i Lotus Notes. Kursisten skal endvidere have 3-6 måneders praktisk erfaring i udvikling i Lotus Notes.

Efter kurset kan du:

  • Forstå arkitekturen i Lotus Notes
  • Arbejde med profildokumenter, ODBC, DECS m.m.
  • Arbejde grundlæggende med LotusScript
  • Arbejde grundlæggende med JavaScript
  • Finde yderligere info om Java
  • Arbejde grundlæggende med administratorklienten, herunder med diverse tasks.
  • Connections til andre systemer

Kursusindhold

Kursusindhold kan afvige efter kursistønsker. Der inddrages gerne konkrete problemstillinger fra kursisternes udviklingsopgaver på kurset. Materialet er tilrettelagt således, at der kan skrues op og ned for volumen. Netop den efterfølgende hotline virker som en buffer, så alt stof bliver gennemgået, gennemarbejdet og øvet.