K2715 IBM Domino JavaScript 2

Kursus i udvikling af Domino databaser med avanceret JavaScript…

Målgruppe

Målgruppen er udviklere, der skal lave avancerede webløsninger enten til intranet eller internet. Før kurset taler du med instruktøren om forventninger, niveau og problemstillinger hjemmefra, og kurset bliver tilrettelagt efter dette.

Forudsætninger for kurset

Kursisten skal have viden svarende til JavaScript 1. Endvidere skal brugeren have grundlæggende kendskab til Cascading Stylesheet, Dynamisk HTML samt XML

Efter kurset kan du:

Alt efter hvad der aftales før kursus kan kursisten benytte de mere avancerede muligheder i JavaScript. Herunder log-filer, Cookies, browser-detektering m.m.

Kursusindhold

Kursusindhold kan afvige efter kursistønsker. Der inddrages gerne konkrete problemstillinger fra kursisternes udviklingsopgaver på kurset. Materialet er tilrettelagt således at der kan skrues op og ned for volumen. At kursisten efter kursus kan emaile instruktøren virker som en buffer, så alt stof bliver gennemgået, gennemarbejdet og øvet, så kursisten opnår en rutine, som man normalt ikke opnår på traditionelle kurser.På kurset gennemgås som udgangspunkt:

  • Yderligere brug af indexes / arrays
  • Cookies
  • Log-system
  • Systematisk og grundig gennemgang af alle objekter i objektmodellen
  • Trends i nye browsere
  • HTML5 API, RWD-hjemmesider
  • Rulletekster, menuer, skærmskifteffekter m.m.
  • + andre emner som kursisterne ønsker gennemgået.