K2716 HCL Domino LotusScript Grundlæggende

Med LotusScript kan du ændre og manipulere data backend. Du kan ændre 200 dokumenter samtidig og sågar dynamisk ændre designet af databasen…

Målgruppe

Målgruppen er udviklere, der ønsker at lære om LotusScript-programmering. Kursets indhold kan ændres efter kursistønsker. Kurset er certificeringsrettet.

Kurser afholdes i den nyeste version 11 - med mindre andet aftales. HCL Domino og HCL Notes hed før 2019 IBM Domino og IBM Notes. Før 2012 var navnet Lotus Domino og Lotus Notes.

Forudsætninger for kurset

Kursisten skal have viden svarende til Domino Designer Fundamentals eller ‘Designer 1’, men derudover gerne en del praktisk erfaring.

Sagt med andre ord skal kursisten ubesværet kunne lave alle typer databaser og benytte alle designelementer samt være øvet i Formula Sproget.

Efter kurset kan du:

På kurset gøres der meget ud af datatyper, objekter, klasser, metoder og egenskaber. Altså de grundstene som LotusScript er opbygget af. Kurset gennemgår front-end og back-end programmering, løkker og betingelser samt fejlhåndtering og scriptbiblioteker. LotusScript er et omfattende sprog.

Målet med kurset er ikke bare at lære en masse udenad. Målet er først og fremmest at vise lyset i LotusScript på en sådan måde at kursisten selv kan komme videre og lære om klasser og parametre, som af tidsmæssige årsager ikke blev nået på kurset.

Kursusindhold

Kursusindhold kan afvige efter kursistønsker. Der inddrages gerne konkrete problemstillinger fra kursisternes udviklingsopgaver på kurset.

Materialet er tilrettelagt således at der kan skrues op og ned for volumen. At kursisten efter kursus kan emaile instruktøren virker som en buffer, så alt stof bliver gennemgået og gennemarbejdet.