K2720 HCL Domino Videregående Formulaprogrammering

Det eneste udviklerkursus til Domino, der alene fokuserer på formulasproget. Formulasproget kan ubesværet manipulere med alle aspekter af HCL Notes. Du lærer om indexes, sorteringer, opslag, backendskrivning og meget andet…

Målgruppe

Målgruppen er udviklere, der ønsker at benytte Formula-sproget mere. Sproget er klart hurtigere og på mange områder nemmere end LotusScript. Flere steder i Lotus Notes kan endvidere kun benyttes Formula-sprog.

Kurser afholdes i den nyeste version 11 - med mindre andet aftales. HCL Domino og HCL Notes hed før 2019 IBM Domino og IBM Notes. Før 2012 var navnet Lotus Domino og Lotus Notes.

Forudsætninger for kurset

Kursisten skal have kendskab til Notes svarende til Designer 1og kunne kende begreber som database, dokumenter og views. Kursisten bør have en vis programmeringserfaring i Formula-sproget.

Efter kurset kan du:

Frit og ubesværet benytte Formulasproget. Du vil kende sprogets begrænsninger og muligheder. Derudover gennemgås en række tricks, hvor vi får Formula sproget til at lave ting, som mange kun tror er muligt i LotusScript.På kurset arbejdes endvidere med interaktion med andre programmer. Hvad med at starte en brevfletning i Word fra et kundeview i Lotus Notes ??

Kursusindhold

Kursusindhold kan afvige efter kursistønsker. Der inddrages gerne konkrete problemstillinger fra kursisternes udviklingsopgaver på kurset.Materialet er tilrettelagt således at der kan skrues op og ned for volumen.

At kursisten efter endt kursus gratis kan emaile med instruktøren virker som en buffer, så alt stof bliver gennemgået, gennemarbejdet og øvet, så kursisten opnår en rutine, som man normalt ikke opnår på traditionelle kurser.På kurset gennemgås som udgangspunkt:

 • Principper for programmering
 • Tekst, tal og datoer
 • Datakonvertering
 • ODBC, environmentvariable
 • Profildokumenter
 • Forbedring af forms
 • Performanceforbedringer
 • Lister
 • Brug af FormulaSprog sammen med LotusScript
 • Internettet og Formula Sproget
 • @command-funktioner Udvidet
 • OpenHelpDocument, Soft Deletion og Templates
 • DDE-funktioner
 • Boliske funktioner
 • Fejlhåndtering
 • + evt. andre emner

Efter kurset kan du gratis e-maile instruktøren og få gode råd og vejledning. Dette sikrer rutine i de gennemgåede discipliner på kurset.