K2724 IBM Domino XML

På kurset lærer du alt om XML i en Domino database. Du lærer at importere og eksportere XML data dynamisk ud fra indhold i en database. Kurset omhandler også DOM/SAX og DXL…

Målgruppe

Målgruppen er webudviklere, der ønsker at benytte XML til websites, for derigennem at muliggøre kommunikation mellem egne og fremmede server via browseren. Før kurset taler du med instruktøren om forventninger, niveau og problemstillinger hjemmefra, og kurset bliver tilrettelagt efter dette.

Forudsætninger for kurset

Kursisten skal have viden svarende Domino Web 1 samt god rutine i JavaScript. Kursisten skal endvidere have stor rutine i HTML. Du behøver ikke have stor viden om xml

Efter kurset kan du:

Vedligeholde og videreudvikle websites i Lotus Notes, der benytter XML. Efter kurset kan du gratis e-maile instruktøren og få gode råd og vejledning. Dette sikrer rutine i de gennemgåede discipliner på kurset.

Kursusindhold

Kurset starter uden Domino, hvor der laves XML og DTD i NotePad. Hurtigt drejes det hen mod Domino og formatteringsproget XLS inddrages.

Ligeledes gennemgås XML Schemas. Kurset sluttes af med en grundlæggende gennemgang af DOM til import af data oprettet i XML. Der inddrages gerne konkrete problemstillinger fra kursisternes udviklingsopgaver på kurset.

Materialet er tilrettelagt således at der kan skrues op og ned for volumen. At kursisten efter kursus kan emaile instruktøren virker som en buffer, så alt stof bliver gennemgået, gennemarbejdet og øvet. Kursisten opnår en rutine, som man normalt ikke opnår på traditionelle kurser.

På kurset gennemgås som udgangspunkt:

  • Hvad er XML
  • Hvad kan XML bruges til (og ikke bruges til)
  • XML-syntaks i NotePad
  • DTD-syntaks og hvad DTD er
  • XSL
  • Få Domino til at lave XML-kode
  • Introduktion til DOM – hvordan importeres XML fra fremmede servere.
  • + andre emner som kursisterne ønsker inddraget.