K7519 InfoPath Programmering Visual Tools For Applications

Videregående Infopath med C#-programmering. Kurset lærer dig at komme helt ud i hjørnerne af datakilder, regler og formularer…

Målgruppe

Kursister der har deltaget på InfoPath Udvidet, og som nu ønsker at lære programmering i InfoPath.

Forudsætninger

Din viden skal svare til InfoPath Udvidet. Du kan ubesværet lave forms i InfoPath med InfoPath Designer. Du skal kende regler, kontrolelementer, udgivelsesformer og opkobling mod datakilder. Det er en forudsætning, at du har kendskab til C#.net. Du behøver ingenlunde være ekspert, men du skal nemt kunne forholde dig til klasser, member variable, metoder, egenskaber, type properties og den slags begreber.

Efter kurset kan du

Kurset giver dig en indføring i InfoPath programmering. Programmering i InfoPath kan foregå med flere sprog. Vi vælger C#.net VSTA. Men JScript og VBA omtales og sammenlignes.

Kursusindhold

Kurset er et programmeringskursus. Kurset tager udgangspunkt i VSTA, Visual Tools For Applications C#.net.

 • Visual Studio Tools for Applicaitons (VSTA)
 • Arbejde med Form ID’s
 • InfoPath object model for C# programmering
 • Klasser og objekter – afhængig af kursisternes forudsætninger – og om det er et åbent eller lukket firmakursus, vil der blive arbejdet mere eller mindre med dette emne.
 • Source Control med VVS eller Team Foundation Server
 • Avanceret design i InfoPath
 • Manipulering direkte i XML-filer
 • Kontrolelementer med fokus på sektioner og valggrupper
 • Opsætning af programmeringsmiljø (scripteditor – præferencer)
 • Sikkerhed – kørsel af klasser på SharePoint, thrust og digital signatur
 • Klasser og deres samspil med SharePoint/Ikke SharePoint løsninger samt webbaserede/infopath filler baserede løsninger
 • Intellisence, få det til at spille i editoren (det gør det ikke standard)
 • Debugging
 • XPathNavigator klassen
 • Manipulering af felter – hente/sætte værdier i tekstfelter, rich text, radio m.fl.
 • MainDataSource
 • Manipulering med sekundær datakilde med kode
 • Manipulering med form, view m.m. med kode
 • Events. Changing, Validation, Changed , hvordan , hvorfor , muligheder
 • Håndtering af globale data
 • Arbejde med værdier i en repeating tabel vha kode
 • Oprettelse af Word dokumenter med OpenXML
 • Gennemgang af SharePoint Object Modellen (hvis kursisterne benytter SharePoint)
 • HTML og CSS formatering direkte på en InfoPath form
 • Indlejring af InfoPath på en asp.net side