K7519 InfoPath Programmering Visual Tools For Applications

Videregående Infopath med C#-programmering. Kurset lærer dig at komme helt ud i hjørnerne af datakilder, regler og formularer…

Målgruppe

Kursister der har deltaget på InfoPath Udvidet, og som nu ønsker at lære programmering i InfoPath.

Forudsætninger

Din viden skal svare til InfoPath Udvidet. Du kan ubesværet lave forms i InfoPath med InfoPath Designer. Du skal kende regler, kontrolelementer, udgivelsesformer og opkobling mod datakilder. Det er en forudsætning, at du har kendskab til C#.net. Du behøver ingenlunde være ekspert, men du skal nemt kunne forholde dig til klasser, member variable, metoder, egenskaber, type properties og den slags begreber.

Efter kurset kan du

Kurset giver dig en indføring i InfoPath programmering. Programmering i InfoPath kan foregå med flere sprog. Vi vælger C#.net VSTA. Men JScript og VBA omtales og sammenlignes.

Kursusindhold

Kurset er et programmeringskursus. Kurset tager udgangspunkt i VSTA, Visual Tools For Applications C#.net.

 • Visual Studio Tools for Applicaitons (VSTA)
 • Arbejde med Form ID’s
 • InfoPath object model for C# programmering
 • Klasser og objekter – afhængig af kursisternes forudsætninger – og om det er et åbent eller lukket firmakursus, vil der blive arbejdet mere eller mindre med dette emne.
 • Source Control med VVS eller Team Foundation Server
 • Avanceret design i InfoPath
 • Manipulering direkte i XML-filer
 • Kontrolelementer med fokus på sektioner og valggrupper
 • Opsætning af programmeringsmiljø (scripteditor – præferencer)
 • Sikkerhed – kørsel af klasser på SharePoint, thrust og digital signatur
 • Klasser og deres samspil med SharePoint/Ikke SharePoint løsninger samt webbaserede/infopath filler baserede løsninger
 • Intellisence, få det til at spille i editoren (det gør det ikke standard)
 • Debugging
 • XPathNavigator klassen
 • Manipulering af felter – hente/sætte værdier i tekstfelter, rich text, radio m.fl.
 • MainDataSource
 • Manipulering med sekundær datakilde med kode
 • Manipulering med form, view m.m. med kode
 • Events. Changing, Validation, Changed , hvordan , hvorfor , muligheder
 • Håndtering af globale data
 • Arbejde med værdier i en repeating tabel vha kode
 • Oprettelse af Word dokumenter med OpenXML
 • Gennemgang af SharePoint Object Modellen (hvis kursisterne benytter SharePoint)
 • HTML og CSS formatering direkte på en InfoPath form
 • Indlejring af InfoPath på en asp.net side

Mere fra ZoomTek...

K7518 InfoPath Udvidet ZoomTek har flere kurser i InfoPath. Ofte, men ikke altid, benyttes InfoPath sammen med SharePoint. Du kan derfor vælge dit kursus med eller uden re...
K7517 InfoPath Grundlæggende SharePoint uden InfoPath er som en Ferrari uden lædersæder. Bevares - det fungerer, men hvorfor ikke udnytte potentialet fuldt ud... Målgruppe Udvik...
K7520 Microsoft PowerApps udvikling Er du superbruger i SharePoint? Eller har du behov for at udvikle mobilapps? Måske ønsker du at få nye kompetencer inden for Microsoft PowerApps... ...
K9148 ASP.net Core MVC ASP.net Core er det nye web app framework fra Microsoft, som på sigt vil erstatte det gamle Asp.net framework. ASP.net er en samling biblioteker, me...
K7604 InfoPath til SharePoint Udvidet Lav formularer til avanceret workflows med InfoPath. Kurset går i dybden med InfoPath til SharePoint... Målgruppe Personer der har deltaget på Inf...
K8118 XML Visual Studio C-Sharp Muligheder for udvikling af XML intetration med C#.net i Visual Studio... Målgruppe Kurset henvender sig til C-Sharp udviklere, der ønsker dybere ...
K7603 InfoPath til SharePoint Grundlæggende Med InfoPath kan du let lave særdeles effektive forms til SharePoint. InfoPath kan lave flotte og funktionelle forms til indtastning og læsning af d...
K3281 Microsoft Outlook Grundlæggende Bliv mere effektiv i Outlook. Få mere fra hånden i hverdagen og undgå stress. Tilfredse medarbejdere kan ses på lavere sygefravær og forbedret bundl...
K3284 Microsoft OneNote Grundlæggende OneNote skaber styr på kaos. Du får overblik over en uoverskuelig verden. OneNote kan bevisligt give en mere produktiv hverdag. Til gavn for dig og ...
K3227 Excel VBA Udvikling Microsoft Excel er et alsidigt program med enorme muligheder. VBA udvikling åbner en helt ny verden for opbygning af databaser og applikationer... ...
K3222 Microsoft Excel Udvidet Vi inddrager dit daglige arbejde i kurset. Du skal lære noget ! Derfor taler vi med alle kursister og gennemgår gerne dine filer og problemstillinge...
K3223 Microsoft Excel Statistik Kurset henvender sig til statistikere, ingeniører, økonomer m.m. og forudsætter et godt kendskab til teoretisk statistik svarende til 1. år på HD/HA...
K3224 Microsoft Excel PowerPivot Business Int... PowerPivot kurset er for avancerede Excel brugere og forretningsanalytikere. Kurset kan køres til både til Excel 2019, 2016 og 2013. Med PowerPivot ...
K3221 Microsoft Excel Grundlæggende Excel er nemt, sjovt og fantastisk. Lær det ordentligt med en erfaren instruktør. Vi bruger egetudviklet kursusmateriale, som også sælges på Saxo. O...
K3263 Microsoft Access VBA programmering Kursus i VBA udvikling i Microsoft Access. Med VBA kan man automatisere databasetekniske processer... Målgruppe Kurset henvender sig til avancered...
K3262 Microsoft Access Udvidet Videregående kursus i Microsoft Access. På dette kursus arbejdes der med komplekse databasestrukturer med mange tabeller og forespørgsler... Kursus...
K3261 Microsoft Access Grundlæggende Få styr på data i din virksomhed. Access er en del af Office-pakken. Derfor er den lige til at benytte. Med Access kan du let lave effektive databa...