K3261 Microsoft Access Grundlæggende

Få styr på data i din virksomhed.
Access er en del af Office-pakken. Derfor er den lige til at benytte. Med Access kan du let lave effektive databaser til din virksomhed…

Adgang til de rigtige informationer for alle medarbejdere er et væsentligt succeskriterie for virksomheder.

Kursusbeskrivelse

Kursisten har ikke nødvendigvis forhåndskendskab til Access, men ønsker en grundlæggende viden om, hvordan programmet fungerer, hvordan man betjener og udvikler databaser i Access, og hvilke muligheder programmet giver. Før kurset skruer instruktøren en case sammen opbygget efter Jeres hverdag og mål med Access. Undervisningen relevant og fremadrettet.

Forudsætninger for kurset

Du skal have Interesse for databaser og/eller idéer til et projekt. Det er en fordel, hvis du kender lidt til Word og/eller Excel. Access har ry for at være svært. Vi vil nu gerne bevise det modsatte – og demonstrere at programmet kan være både nemt, sjovt og særdeles brugbart.

Efter kurset kan du

Lave simple databaser og visninger i Access samt have kendskab til udvidede muligheder. Endelig gives viden til søgning og fremfinding af data – krydstabulering.

Kursusindhold

 • Hvad er en database?. De 4 elementer: Tabeller, Forespørgsler, Formularer og Rapporter
 • Hello World eksempel – opbygning af verdens simpleste database med ovenstående 4 elementer – handsOn
 • Navigering i Access – find rundt. Brug af knapper og Båndet/Ribbon
 • Tabeller (tables) – hjemsted for alle data
 • Felter med deres tilhørende datatyper
 • Autonummering, tvungen indtastning samt andre egenskaber på felter
 • Opslagsnøgler/Primærnøgler og lidt teori om dette.
 • Relationer mellem tabeller. Principper for Relativt Database System – sagt med andre ord, hvordan fortæller vi Access, hvordan jeres data hænger sammen.
 • Forespørgsler. Filtrering, søgning, sortering og beregning af eksisterende data.
 • Formularer. Vis data på Formularer. Hvad er en formular? Underformularer
 • Egenskaber på Formular-felter
 • Lettere programmering af Formularer
 • Rapporter til bl.a. udskrifter
 • Avancerede rapportmuligheder
 • Beregninger, sammenlægninger
 • Forside, menuer og knapper, så Access-basen bliver flot og brugervenlig

Kontakt os på tlf 4250 5040 eller info@zoomtek.dk, hvis du har spørgsmål. Måske har du et konkret projekt til din virksomhed, som du ønsker at lave i Access. Vi vil gerne diskutere dette med dig. Måske har du nogle eksisterende baser, nogle tegninger/skitser eller en brainstorm.

Vi hjælper dig gerne – og inddrager dine filer og tegninger i kurset. Efter kurset har du jo gratis hotline til at komme helt i mål med Jeres databaser.

Mere fra ZoomTek...

K3263 Microsoft Access VBA programmering Kursus i VBA udvikling i Microsoft Access. Med VBA kan man automatisere databasetekniske processer... Målgruppe Kurset henvender sig til avancered...
K3262 Microsoft Access Udvidet Videregående kursus i Microsoft Access. På dette kursus arbejdes der med komplekse databasestrukturer med mange tabeller og forespørgsler... Kursus...
K7519 InfoPath Programmering Visual Tools For... Videregående Infopath med C#-programmering. Kurset lærer dig at komme helt ud i hjørnerne af datakilder, regler og formularer... Målgruppe Kursi...
K7518 InfoPath Udvidet ZoomTek har flere kurser i InfoPath. Ofte, men ikke altid, benyttes InfoPath sammen med SharePoint. Du kan derfor vælge dit kursus med eller uden re...
K3281 Microsoft Outlook Grundlæggende Bliv mere effektiv i Outlook. Få mere fra hånden i hverdagen og undgå stress. Tilfredse medarbejdere kan ses på lavere sygefravær og forbedret bundl...
K3284 Microsoft OneNote Grundlæggende OneNote skaber styr på kaos. Du får overblik over en uoverskuelig verden. OneNote kan bevisligt give en mere produktiv hverdag. Til gavn for dig og ...
K3227 Excel VBA Udvikling Microsoft Excel er et alsidigt program med enorme muligheder. VBA udvikling åbner en helt ny verden for opbygning af databaser og applikationer... ...
K3222 Microsoft Excel Udvidet Vi inddrager dit daglige arbejde i kurset. Du skal lære noget ! Derfor taler vi med alle kursister og gennemgår gerne dine filer og problemstillinge...
K3223 Microsoft Excel Statistik Kurset henvender sig til statistikere, ingeniører, økonomer m.m. og forudsætter et godt kendskab til teoretisk statistik svarende til 1. år på HD/HA...
K3224 Microsoft Excel PowerPivot Business Int... PowerPivot kurset er for avancerede Excel brugere og forretningsanalytikere. Kurset kan køres til både til Excel 2019, 2016 og 2013. Med PowerPivot ...
K3221 Microsoft Excel Grundlæggende Excel er nemt, sjovt og fantastisk. Lær det ordentligt med en erfaren instruktør. Vi bruger egetudviklet kursusmateriale, som også sælges på Saxo. O...
K3282 Microsoft Outlook Udvidet Bliv chef for din egen hverdag. Brug mail, kalender og kontakter effektivt på alle devices Kursusbeskrivelse Kursets mål er at give en bred fors...
K3241 Microsoft PowerPoint Grundlæggende Kurset lærer dig teknisk at bruge PowerPoint. Men kurset lærer dig også præsentationsteknik - og hvordan du får mest succes med foredrag, undervisni...
K3242 Microsoft PowerPoint Udvidet Kurset gennemgår de avancerede muligheder i PowerPoint. Udnyt de avancerede grafikmuligheder i PowerPoint. Lær om moderne layout og best practices f...
K3271 Visio Grundlæggende Med Visio kan du ikke alene oprette store komplekse diagrammer, der tager sig godt ud. Du kan også integrere dem med virksomhedens data online og pu...
K3272 Visio Udvidet Med Visio kan du ikke alene oprette store komplekse diagrammer, der tager sig godt ud. Du kan også integrere dem med virksomhedens data online og pu...
K3201 Microsoft Word Grundlæggende Vi benytter eget gennemarbejdet kursusmateriale med stort appendix og ekstramateriale. Og husk du kan ringe og skrive til instruktøren gratis efter ...