K3261 Microsoft Access Grundkursus

Med dette Microsoft Access kursus får du styr på data i din virksomhed. Access er en del af Office-pakken. Derfor er den lige til at benytte. Med Access kan du let lave effektive databaser til din virksomhed…

Adgang til de rigtige informationer for alle medarbejdere er et væsentligt succeskriterie for virksomheder.

Målgruppe for Access kurset

Kursisten har ikke nødvendigvis forhåndskendskab til Access, men ønsker en grundlæggende viden om, hvordan programmet fungerer, hvordan man betjener og udvikler databaser i Access, og hvilke muligheder programmet giver. Før Access kurset skruer instruktøren en case sammen opbygget efter Jeres hverdag og mål med Access. Undervisningen relevant og fremadrettet

Forudsætninger for Access kurset

Du skal have Interesse for databaser og/eller idéer til et projekt. Det er en fordel, hvis du kender lidt til Word og/eller Excel. Access har ry for at være svært. Vi vil nu gerne bevise det modsatte – og demonstrere at programmet kan være både nemt, sjovt og særdeles brugbart

Efter Access kurset kan du:

Lave simple databaser og visninger i Access samt have kendskab til udvidede muligheder. Endelig gives viden til søgning og fremfinding af data – krydstabulering.

Indhold af Microsoft Access Grundlæggende kurset

Kører kurset som firmakursus, kan der tages udgangspunkt i en case i virksomheden. Før hvert Access kursus taler instruktøren med alle deltagere for at tilpasse niveauet og inddrage firmaspecifikke emner.

1 | Relationsdatabaser

Lidt grundlæggende teori om relationsdatabaser er nødvendig.

 • Hvad er en relationsdatabase?
 • Hvad er en database?. De 4 elementer: Tabeller, Forespørgsler, Formularer og Rapporter
 • Nøglebegreber: Relationer, nøgler, redundans
 • Hvad er en datamodel?

2 | Datamodeller

 • Modulet gennemgår den grundlæggende brugerflade i Access.
 • Brugerfladen i Microsoft Access. Brug af knapper og Båndet/Ribbon
 • Hello World eksempel – opbygning af verdens simpleste database med ovenstående 4 elementer – hands-On
 • Vise datamodellen grafisk

3 | SQL

Kort og målrettet intro til SQL.

 • Simple SQL forespørgsler – grundlæggende syntaks
 • Sortering og filtrering af data
 • Samle data fra flere kilder

4 | Tabeller

Tabeller indeholder alle data. Tabeller er fundamentet i Access. Hvordan håndteres tabeller?

 • Hvad er en tabel?
 • Oprettelse af tabeller
 • Kolonner og felter
 • Redigering af tabeller
 • Datatyper
 • Autonummering, tvungen indtastning samt andre egenskaber på felter
 • Primærnøgler (primary keys), fremmednøgler (foreign keys)
 • Indsætte data

5 | Relationer

Relationer mellem tabeller kan få kundetabellen og fakturatabellen til at tale sammen.

 • Manipulere tabeller med træk og slip
 • Relationer mellem tabeller
 • En-til-mange relationer – alternativer

6 | Forespørgsler

En forespørgsel er en slags tabel, men uden selv at indeholde data direkte. Forespørgsler kan vise data fra flere tabeller og andre forespørgsler.

 • Hvad er en forespørgsel?
 • Oprettelse af forespørgsel (gratisk eller i skema)
 • Forespørgsler med flere tabeller
 • Manipulere forespørgsler direkte med SQL
 • Forespørgsler. Filtrering, søgning, sortering og beregning af eksisterende data

7 | Formularer

Formularer giver brugeren mulighed for at læse og redigere i data uden at skulle redigere direkte i tabeller. Formularer gør data forståelige og brugervenlige.

 • Formularer. Vis data på Formularer. Hvad er en formular? Underformularer
 • Oprettelse af en formular
 • Formatering af en formular (farver, placering m.m.)
 • Validering af felter
 • Egenskaber på Formular-felter, Logik, Events
 • Lettere programmering af Formularer
 • Brug af knapper
 • Brug af forskellige felttyper
 • Kobling (eller afkobling) af felter til tabeller/forespørgsler

8 | Rapporter

Rapporter benyttes til udtrækning af større mængder data, men vel at mærke formateret (som det kendes fra formularer) og krydstabuleret ud fra flere tabeller og forespørgsler.

 • Hvad er en rapport?
 • Oprettelse og redigering af en rapport
 • Indsætte rapporter i en formular
 • Rapporter til bl.a. udskrifter
 • Avancerede rapportmuligheder
 • Beregninger, sammenlægninger

9 | Samlet applikation

Den samlede applikation skal ud til brugerne og have det sidste finish. Herunder menuer, knapper, farver og former.

 • Samle alle dele til en samlet applikation
 • Forside, menuer og knapper, så Access-basen bliver flot og brugervenlig
 • Publisere applikationen

Praktisk Information

Hvordan bestilles et kursus?

Udfyld formularen nedenfor eller til højre. Alternativt kan du blot skrive en mail på info@zoomtek.dk eller ringe 4250 5040.

Hvordan finder jeg prisen på kurset?

Forespørg på kurset ved at kontakte ZoomTek. Så finder vi det bedste kursus til dig. Du betaler ikke for formidlingen.

Hvornår afholdes kurset?

ZoomTek kan oftest skaffe et kursus inden for 30 dage. Enten vil vi finde et åbent kursus til dig. Alternativt får du et lukket firmakursus, hvor du og dine kolleger aftaler datoen direkte med kursusinstruktøren.

Få et skræddersyet kursus uden merpris

Kursusbeskrivelserne på ZoomTek.dk er vejledende. For et lukket firmakursus vil kurser altid blive skræddersyet gennem dialog med instruktøren. For åbne kurser har du mulighed for at tale med instruktøren før kurset.