K3261 Microsoft Access Grundlæggende

Med dette Access kursus får du styr på data i din virksomhed. Access er en del af Office-pakken. Derfor er den lige til at benytte. Med Access kan du let lave effektive databaser til din virksomhed…

2 dages kursus

Adgang til de rigtige informationer for alle medarbejdere er et væsentligt succeskriterie for virksomheder. Microsoft Access er en del af Office-pakken. Tilmeld dig til Access kursus.

Målgruppe for Access kurset

Kursisten har ikke nødvendigvis forhåndskendskab til Access, men ønsker en grundlæggende viden om, hvordan programmet fungerer, hvordan man betjener og udvikler databaser i Access, og hvilke muligheder programmet giver. Før Access kurset skruer instruktøren en case sammen opbygget efter Jeres hverdag og mål med Access. Undervisningen relevant og fremadrettet.

Forudsætninger for Access kurset

Du skal have Interesse for databaser og/eller idéer til et projekt. Det er en fordel, hvis du kender lidt til Word og/eller Excel. Access har ry for at være svært. Vi vil nu gerne bevise det modsatte – og demonstrere at programmet kan være både nemt, sjovt og særdeles brugbart.

Efter Access kurset kan du:

Lave simple databaser og visninger i Access samt have kendskab til udvidede muligheder. Endelig gives viden til søgning og fremfinding af data – krydstabulering.

Indhold af Access Kursus

Kører kurset som firmakursus, kan kurset med fordel tage udgangspunkt i en case i virksomheden. Før hvert Access kursus taler instruktøren med alle deltagere med henblik på tilpasning af niveau og inddragelse af firmaspecifikke emner.

Modul 1: Relationsdatabaser

Lidt grundlæggende teori om relationsdatabaser er nødvendig.

 • Hvad er en relationsdatabase?
 • Hvad er en database?. De 4 elementer: Tabeller, Forespørgsler, Formularer og Rapporter
 • Nøglebegreber: Relationer, nøgler, redundans
 • Hvad er en datamodel?

Modul 2: Datamodeller

Modulet gennemgår den grundlæggende brugerflade i Access.

 • Brugerfladen i Microsoft Access. Brug af knapper og Båndet/Ribbon
 • Hello World eksempel – opbygning af verdens simpleste database med ovenstående 4 elementer – hands-On
 • Vise datamodellen grafisk

Modul 3: SQL

Kort og målrettet intro til SQL.

 • Simple SQL forespørgsler – grundlæggende syntaks
 • Sortering og filtrering af data
 • Samle data fra flere kilder

Modul 4: Tabeller

Tabeller indeholder alle data. Tabeller er fundamentet i Access. Hvordan håndteres tabeller?

 • Hvad er en tabel?
 • Oprettelse af tabeller
 • Kolonner og felter
 • Redigering af tabeller
 • Datatyper
 • Autonummering, tvungen indtastning samt andre egenskaber på felter
 • Primærnøgler (primary keys), fremmednøgler (foreign keys)
 • Indsætte data

Modul 5: Relationer

Relationer mellem tabeller kan få kundetabellen og fakturatabellen til at tale sammen.

 • Manipulere tabeller med træk og slip
 • Relationer mellem tabeller
 • En-til-mange relationer – alternativer

Modul 6: Forespørgsler

En forespørgsel er en slags tabel, men uden selv at indeholde data direkte. Forespørgsler kan vise data fra flere tabeller og andre forespørgsler.

 • Hvad er en forespørgsel?
 • Oprettelse af forespørgsel (gratisk eller i skema)
 • Forespørgsler med flere tabeller
 • Manipulere forespørgsler direkte med SQL
 • Forespørgsler. Filtrering, søgning, sortering og beregning af eksisterende data

Modul 7: Formularer

Formularer giver brugeren mulighed for at læse og redigere i data uden at skulle redigere direkte i tabeller. Formularer gør data forståelige og brugervenlige.

 • Formularer. Vis data på Formularer. Hvad er en formular? Underformularer
 • Oprettelse af en formular
 • Formatering af en formular (farver, placering m.m.)
 • Validering af felter
 • Egenskaber på Formular-felter, Logik, Events
 • Lettere programmering af Formularer
 • Brug af knapper
 • Brug af forskellige felttyper
 • Kobling (eller afkobling) af felter til tabeller/forespørgsler

Modul 8: Rapporter

Rapporter benyttes til udtrækning af større mængder data, men vel at mærke formateret (som det kendes fra formularer) og krydstabuleret ud fra flere tabeller og forespørgsler.

 • Hvad er en rapport?
 • Oprettelse og redigering af en rapport
 • Indsætte rapporter i en formular
 • Rapporter til bl.a. udskrifter
 • Avancerede rapportmuligheder
 • Beregninger, sammenlægninger

Modul 9: Samlet applikation

Den samlede applikation skal ud til brugerne og have det sidste finish. Herunder menuer, knapper, farver og former.

 • Samle alle dele til en samlet applikation
 • Forside, menuer og knapper, så Access-basen bliver flot og brugervenlig
 • Publisere applikationen