K3261 Microsoft Access Grundlæggende

Få styr på data i din virksomhed.
Access er en del af Office-pakken. Derfor er den lige til at benytte. Med Access kan du let lave effektive databaser til din virksomhed…

Adgang til de rigtige informationer for alle medarbejdere er et væsentligt succeskriterie for virksomheder.

Kursusbeskrivelse

Kursisten har ikke nødvendigvis forhåndskendskab til Access, men ønsker en grundlæggende viden om, hvordan programmet fungerer, hvordan man betjener og udvikler databaser i Access, og hvilke muligheder programmet giver. Før kurset skruer instruktøren en case sammen opbygget efter Jeres hverdag og mål med Access. Undervisningen relevant og fremadrettet.

Forudsætninger for kurset

Du skal have Interesse for databaser og/eller idéer til et projekt. Det er en fordel, hvis du kender lidt til Word og/eller Excel. Access har ry for at være svært. Vi vil nu gerne bevise det modsatte – og demonstrere at programmet kan være både nemt, sjovt og særdeles brugbart.

Efter kurset kan du

Lave simple databaser og visninger i Access samt have kendskab til udvidede muligheder. Endelig gives viden til søgning og fremfinding af data – krydstabulering.

Kursusindhold

 • Hvad er en database?. De 4 elementer: Tabeller, Forespørgsler, Formularer og Rapporter
 • Hello World eksempel – opbygning af verdens simpleste database med ovenstående 4 elementer – handsOn
 • Navigering i Access – find rundt. Brug af knapper og Båndet/Ribbon
 • Tabeller (tables) – hjemsted for alle data
 • Felter med deres tilhørende datatyper
 • Autonummering, tvungen indtastning samt andre egenskaber på felter
 • Opslagsnøgler/Primærnøgler og lidt teori om dette.
 • Relationer mellem tabeller. Principper for Relativt Database System – sagt med andre ord, hvordan fortæller vi Access, hvordan jeres data hænger sammen.
 • Forespørgsler. Filtrering, søgning, sortering og beregning af eksisterende data.
 • Formularer. Vis data på Formularer. Hvad er en formular? Underformularer
 • Egenskaber på Formular-felter
 • Lettere programmering af Formularer
 • Rapporter til bl.a. udskrifter
 • Avancerede rapportmuligheder
 • Beregninger, sammenlægninger
 • Forside, menuer og knapper, så Access-basen bliver flot og brugervenlig

Kontakt os på tlf 4250 5040 eller info@zoomtek.dk, hvis du har spørgsmål. Måske har du et konkret projekt til din virksomhed, som du ønsker at lave i Access. Vi vil gerne diskutere dette med dig. Måske har du nogle eksisterende baser, nogle tegninger/skitser eller en brainstorm.

Vi hjælper dig gerne – og inddrager dine filer og tegninger i kurset. Efter kurset har du jo gratis hotline til at komme helt i mål med Jeres databaser.