K3262 Microsoft Access Udvidet

Videregående kursus i Microsoft Access. På dette kursus arbejdes der med komplekse databasestrukturer med mange tabeller og forespørgsler…

Kursusbeskrivelse

Kursisten ønsker yderligere viden om Access og har evt. deltaget i det grundlæggende kursus.

På kurset vil kursisten få udvidet sin viden om Access og være i stand til at benytte de mange muligheder i programmet. Kurset afholdes både i version 2019, 2016 og 2013.
Lav effektive og avancerede databaser med Microsoft Access

Forudsætninger for kurset

Kurset kræver forudsætninger svarende til Access Grundlæggende. Det vil sige, at du skal være i stand til at lave simple tabeller, forespørgsler, formularer og rapporter.

Efter kurset kan du:

Lave avancerede databaser i Access. Du har mulighed for at lave databasesystemer til din virksomhed, som styrer mange og komplekse processer. Databaser som kan trække på data fra andre systemer og levere data til andre systemer.

Kursusindhold

 • Databaseteori
 • Normalisering af data
 • Jointyper og integritet
 • Avancerede forespørgsler
 • Handlingsforespørgsler
 • Programmering af Access – oprettelse af makroer
 • Underformularer og relationer med hoved- og underformularer
 • Import og eksport af data
 • Import af objekter fra en anden Access database
 • Linking til data fra ekstern kilde
 • Brug af pivottabeller i Access
 • Brevfletning med Word
 • XML-data i Access
 • Hyperlink felter
 • OLE objekter
 • Properties til felter, formularer, tabeller, forespørgsler og rapporter
 • Hændelser
 • Velkomstbilleder / Forsider / opstartsindstillinger
 • Interaktion mellem forms

Kurset indeholder ikke VBA programmering. Dog vil der på kurset blive lavet Hello World eksempler, så du som kursist får en idé om potentialet i VBA til Access