K3224 Microsoft Excel PowerPivot Business Intelligence

PowerPivot kurset er for avancerede Excel brugere og forretningsanalytikere. Med PowerPivot kan du lave meget avancerede databeregninger med mange samtidige datakilder. Langt hen ad vejen helt uden at programmere…

Excel PowerPivot

PowerPivot kan lynhurtigt lave avancerede beregninger på flere millioner records. Dette kombineret med Measures (på dansk: målinger), giver en suveræn kontrol over data.
Nye datatyper, der arbejder med hele tabeller som datagrundlag giver muligheder for at filtrere og aggregere data mellem reelle eller virtuelle tabeller.

Kurset køres i nyeste version med mindre andet aftales. Kurset kan køres i relation til Office365 – herunder SharePoint. Kurset kan køres med eller uden SharePoint.

Kursusindhold

Modul 1: Installation og opsætning af PowerPivot

Find, download, installér og indstil PowerPivot. I dette modul vises de forskellige vinduer, hvordan ribbon fungerer og der laves den første Hello World report, så alt fungerer.

Modul 2: Introduktion til PowerPivot

Muligheder med PowerPivot  Demo af mulighederne i PowerPivot og nogle af de ting vi skal arbejde hen i mod på kurset. Her bliver også lidt hands-on, så alle er fortrolige med vinduer og skærmbilleder.

 • Overblik
 • PowerPivot, Power Query og PowerBI – sammenhænge og begreber
 • Arbejde med millioner af rækker i Excel
 • Bearbejning af komplekse datastrukturer

Modul 3: Excel Tabeller og alm. Pivottabeller

Brug af Tabeller  Her vendes kort koncepterne omkring tabeller og pivottabeller i Excel. Hvordan fungerer de, og hvori ligger deres begrænsning.

Modul 4: Import af data

Modulet gennemgår de datatyper, der kan importeres. Med PowerPivot kan man jo kombinere mange samtidige datakilder – også datakilder, som for mange er relativt ukendte. Disse gennemgås.

 • Hvordan laves relationer mellem datakilder, og kan datakilder have flere dimensioner?
 • Brug af eksterne data – herunder søgning i offentlige registre

Modul 5: Optimering af data

 • Når data først er i systemet kan de behandles og analyseres på mange måder. Modulet kigger på relationer, kolonneformler, opdatering af kilder m.m.
 • Hvad kan kolonneformler bruges til (Custom Columns)?
 • Hvordan adskiller de sig fra almindelig Excel, og hvorfor er det en styrke?

Modul 6: DataanalyserRen fokus på Pivottabeller i PowerPivot

Pludselig er der ca. 170 dax-kommandoer til rådighed og kan kombinere mange datakilde med indbyrdes relationer i den samme pivottabel.

Modul 7: Opbygning af rapporter

Man kan publisere PowerPivot på forskellig vis. F.eks. til SharePoint igennem et PowerPivot Galleri. Hvordan formateres PowerPivot bedst.

 • Brug af Betinget Formatering ifm PowerPivot
 • Valg af diagramstil
 • Opkobling til SharePoint (evt)

Modul 8: Introduktion til DAX (Data Analysis Expressions)

Med dax-formler kan du lave effektive beregninger inden i PowerPivot. De minder i syntaks om almindelige Excel-formler, men så hører sammenligningen også op. De ca 170 forskellige funktioner er som almindelige Excel funktioner på amfetamin.

 • Dax Measures
 • Brug af Calculate-formlen
 • Opbygning og syntaks •Eksempler

Modul 9: Disconnectede tabeller og filtre

 • Introduktioner til Filter()-funktionen og såkaldte disconnectede tabeller

Modul 10: Form Controls

 • Introduktion til Form Controls

Modul 11: Opbygning af et dashboard

 • Opbygning af PowerPivot Dashboard. Hvorfor? (eksempler).

Kurset giver en dyb forståelse for PowerPivot. Igennem hands-on vil kurset været praktisk anvendeligt med det samme. Med PowerPivot kan du styre store datamængder ikke mindst takket være teknologier som DAX og Power Query.