K3224 Microsoft Excel Power Pivot Business Intelligence Kursus

0

PowerPivot kurset er for avancerede Excel brugere og forretningsanalytikere. Med PowerPivot kan du lave meget avancerede databeregninger med mange samtidige datakilder. Langt hen ad vejen helt uden at programmere …

Målgruppe for PowerPivot kurset

Kurset henvender sig til superbrugere i Excel. Med PowerPivot kan man tage Excel-tabeller til nye højder ved at lade dem gå dem gå igennem PowerPivot.

Forudsætninger for PowerPivot kurset

Kurset forudsætter grundig kendskab til almindelig Excel. Du skal kunne manøvrere rundt i Excel og især skal du have arbejdet med tabeller. Din viden om funktioner og formler er ikke så afgørende.

Efter PowerPivot kurset kan du

Du kan håndtere og manipulere store datamængder med PowerPivot og Excel. Du kan kombinere datakilder og tabeller til virtuelle tabeller, så de danner grundlag for f.eks. visualisering med diagrammer.

Indhold af Microsoft Excel PowerPivot kurset

1 | Installation og opsætning af PowerPivot

 • Find, download, installér og indstil PowerPivot. I dette modul vises de forskellige vinduer, hvordan ribbon fungerer, og der laves den første Hello World report, så alt fungerer.

2 | Introduktion til PowerPivot

 • Muligheder med PowerPivot Demo af mulighederne i PowerPivot og nogle af de ting vi skal arbejde hen i mod på kurset. Her bliver også lidt hands-on, så alle er fortrolige med vinduer og skærmbilleder.
 • Overblik
 • PowerPivot, Power Query og PowerBI – sammenhænge og begreber
 • Arbejde med millioner af rækker i Excel
 • Bearbejning af komplekse datastrukturer

3 | Excel Tabeller og alm. Pivottabeller

 • Brug af Tabeller Her vendes kort koncepterne omkring tabeller og pivottabeller i Excel. Hvordan fungerer de, og hvori ligger deres begrænsning.

4 | Import af data

 • Modulet gennemgår de datatyper, der kan importeres. Med PowerPivot kan man jo kombinere mange samtidige datakilder – også datakilder, som for mange er relativt ukendte. Disse gennemgås.
 • Hvordan laves relationer mellem datakilder, og kan datakilder have flere dimensioner?
 • Brug af eksterne data – herunder søgning i offentlige registre

5 | Optimering af data

 • Når data først er i systemet kan de behandles og analyseres på mange måder. Modulet kigger på relationer, kolonneformler, opdatering af kilder m.m.
 • Hvad kan kolonneformler bruges til (Custom Columns)?
 • Hvordan adskiller de sig fra almindelig Excel, og hvorfor er det en styrke?

6 | DataanalyserRen fokus på Pivottabeller i PowerPivot

 • Pludselig er der ca. 170 dax-kommandoer til rådighed og kan kombinere mange datakilde med indbyrdes relationer i den samme pivottabel.

7 | Opbygning af rapporter

 • Man kan publisere PowerPivot på forskellig vis. F.eks. til SharePoint igennem et PowerPivot Galleri. Hvordan formateres PowerPivot bedst.
 • Brug af Betinget Formatering ifm PowerPivot
 • Valg af diagramstil
 • Opkobling til SharePoint (evt)

8 | Introduktion til DAX (Data Analysis Expressions)

 • Med dax-formler kan du lave effektive beregninger inden i PowerPivot. De minder i syntaks om almindelige Excel-formler, men så hører sammenligningen også op. De ca 170 forskellige funktioner er som almindelige Excel funktioner på amfetamin.
 • Dax Measures
 • Brug af Calculate-formlen
 • Opbygning og syntaks
 • Eksempler

9 | Disconnectede tabeller og filtre

 • Introduktioner til Filter()-funktionen og såkaldte disconnectede tabeller

10| Form Controls

 • Introduktion til Form Controls

11| Opbygning af et dashboard

 • Opbygning af PowerPivot Dashboard. Hvorfor? (eksempler).
 • Kurset giver en dyb forståelse for PowerPivot. Igennem hands-on vil kurset været praktisk anvendeligt med det samme. Med PowerPivot kan du styre store datamængder ikke mindst takket være teknologier som DAX og Power Query.