K3223 Microsoft Excel Statistik

Kurset henvender sig til statistikere, ingeniører, økonomer m.m. og forudsætter et godt kendskab til teoretisk statistik svarende til 1. år på HD/HA…

Excel Statistik – brug af statistiske værktøjer

Kurset vil næsten altid køre som et lukket firmakursus eller som enkelmandsundervisning.

Derfor er tilpasning af pensum mulig. Da Statistik er et enormt område kan nedenstående kursusbeskrivelse sagtens afviges eller helt omskrives. Kurset her er i sagens natur ikke et kursus for “masserne”. Så tag en snak med os og hvad dine behov er. Husk, at du skal være vant til Excel – og vant til at skrive formler og funktioner ‘on-the-fly’.

Efter statistik-kurset kan du

Du vil få et løft ikke bare i Excel, men også i statistik. Kurset fungerer som en guide til de mange modeller og fordelinger.

Kursusindhold

Kurset gennemgår de mange statistiske funktioner i Excel. Kurset træner i analyse af en problemstilling – og benytter ud over funktioner også dataanalyser, pivottabeller og PowerPivot. Kursister er meget velkomne til inden kurset at bidrage med problemstillinger.

Modul 1 Introduktion til statistik i Excel  Begreber og afgrænsning. Herunder hvad kurset indeholder – og hvilke muligheder Excel Statistik tilbyder.

Modul 2 Begreber i statistikken  Brug af simpel statistik i Excel uden brug af Excel Statistik funktioner. Der kigges på fordelinger, varians og middelværdi, standardafvigelser, signifikans.

Modul 3 Fordelinger, eksponentialfordelinger  Normalfordelingen, Flerdimensionelle fordelinger og betingede fordelinger gennemgås.  Hypergeometiske fordelinger

Modul 4 Poisson, Binomial, Beta- og Gammafordelinger  Disse fordelinger gennemgås. Formål, brug, relevans og tilhørende funktioner.

Modul 5 Fraktilanalyser  Flere funktioner understøtter Fraktilanalyser

Modul 6 Konfidensintervaller Hvad er konfidensintervaller – og hvordan får vi Excel til at spille med.

Modul 7 Statistisk Test, Estimater  Når der er styr på fordelingerne – så er det på tide at kigge på statistik test. Hypoteser og forklarende variable

Modul 8 Afrunding – ekstraemner Det er så her det bliver muntert. Da statistik jo er et kæmpe område, så kan diverse ekstraemner eller kombination af eksisterende komme ind her. Vi inddrager gerne cases fra din virksomhed – ofte vil det dog kræve, at instruktøren på forhånd har set filer og data.