K3223 Microsoft Excel Statistik Kursus

0

Kurset henvender sig til statistikere, ingeniører, økonomer m.m. og forudsætter et vist kendskab til teoretisk statistik. Pensum vil ligge fra scratch til niveau svarende til 1. år på HD/HA …

Målgruppe for Excel Statistik

Kurset henvender sig til Excel superbrugere, som ønsker at benytte de avancerede statistiske funktioner i Excel.

Forudsætninger for Excel Statistik kurset

Kurset forudsætter stor rutine i Excel, samt indgående lyst til at beskræftige sig med matematiske problemstillinger. Er du i tvivl om niveau og forudsætninger – eller ønsker du et kombi-kursus, er du mere end velkommen til at kontakte ZoomTek på telefon 4250 5040.

Efter statistikkurset kan du

Du vil få et løft ikke bare i Excel, men også i statistik. Kurset fungerer som en introduktion til de mange modeller og fordelinger.

Indhold af Microsoft Excel Statistik kurset

1 | Introduktion til statistik i Excel

 • Begreber og afgrænsning.
 • Indhold af kursus
 • Excel statistik – funktioner og muligheder

2 | Begreber i statistikken

 • Brug af simpel statistik i Excel uden brug af Excel Statistik funktioner. Fordelinger
 • Varians
 • Middelværdi
 • Standardafvigelser
 • Signifikans

3 | Fordelinger

 • Eksponentialfordelinger
 • Normalfordelingen
 • Flerdimensionelle fordelinger
 • Betingede fordelinger
 • Hypergeometiske fordelinger

4 | Poisson, Binomial, Beta- og Gammafordelinger

 • Disse fordelinger gennemgås.
 • Formål, brug, relevans
 • Tilhørende funktioner.

5 | Fraktilanalyser

 • Fraktilanalyser og Excel-funktioner

6 | Konfidensintervaller

 • Hvad er konfidensintervaller?
 • Excel funktioner

7 | Statistisk Test, Estimater

 • Når der er styr på fordelingerne – så er det på tide at kigge på statistisk test.
 • Hypoteser
 • Forklarende variable

8 | Afrunding

 • Ekstraemner Det er så her det bliver muntert. Da statistik jo er et kæmpe område, så kan diverse ekstraemner eller kombination af eksisterende komme ind her. Vi inddrager gerne cases fra din virksomhed, men det vil dog kræve, at instruktøren på forhånd har set filer og data, samt at det statistikfaglige område er afgrænset og aftalt.

Forbehold vedrørende dette kursus

Der kan være længere leveringstid på dette kursus. Der er ikke hotline efter kurset, og kurset kan ikke med sikkerhed holdes i hele Danmark. Kontakt ZoomTek for muligheder. Kurset bliver formidlet af ZoomTek og køres af en eksterne instruktør.