K3223 Microsoft Excel Statistik

Kurset henvender sig til statistikere, ingeniører, økonomer m.m. og forudsætter et vist kendskab til teoretisk statistik. Pensum vil ligge fra scratch til niveau svarende til 1. år på HD/HA…

Excel Statistik – brug af statistiske værktøjer

Kurset vil næsten altid køre som et lukket firmakursus.

Derfor er tilpasning af pensum mulig. Da Statistik er et stort område kan nedenstående kursusbeskrivelse afviges eller omskrives i samarbejde med instruktøren . Kurset her er i sagens natur ikke et kursus for “masserne”. Så tag en snak med instruktøren, og hvad dine behov er. Husk, at du skal være vant til Excel – og vant til at skrive formler og funktioner ‘on-the-fly’.

Efter statistik-kurset kan du

Du vil få et løft ikke bare i Excel, men også i statistik. Kurset fungerer som en introduktion til de mange modeller og fordelinger.

Kursusindhold

Kurset gennemgår de mange statistiske funktioner i Excel. Kurset træner i analyse af en problemstilling – og benytter ud over funktioner også dataanalyser, pivottabeller, og der gives en introduktion til PowerPivot. Kursister er meget velkomne til inden kurset at bidrage med problemstillinger.

Modul 1: Introduktion til statistik i Excel

Begreber og afgrænsning. Herunder hvad kurset indeholder – og hvilke muligheder Excel Statistik tilbyder.

Modul 2: Begreber i statistikken

Brug af simpel statistik i Excel uden brug af Excel Statistik funktioner. Der kigges på fordelinger, varians og middelværdi, standardafvigelser, signifikans.

Modul 3: Fordelinger

Eksponentialfordelinger  Normalfordelingen, Flerdimensionelle fordelinger og betingede fordelinger gennemgås.  Hypergeometiske fordelinger

Modul 4 Poisson, Binomial, Beta- og Gammafordelinger

Disse fordelinger gennemgås. Formål, brug, relevans og tilhørende funktioner.

Modul 5: Fraktilanalyser

Flere funktioner understøtter Fraktilanalyser

Modul 6: Konfidensintervaller

Hvad er konfidensintervaller – og hvordan får vi Excel til at spille med.

Modul 7: Statistisk Test, Estimater

Når der er styr på fordelingerne – så er det på tide at kigge på statistisk test. Hypoteser og forklarende variable.

Modul 8: Afrunding

Ekstraemner Det er så her det bliver muntert. Da statistik jo er et kæmpe område, så kan diverse ekstraemner eller kombination af eksisterende komme ind her. Vi inddrager gerne cases fra din virksomhed, men det vil dog kræve, at instruktøren på forhånd har set filer og data, samt at det statistikfaglige område er afgrænset og aftalt.

 

5