K3227 Microsoft Excel VBA Udvikling Grundkursus

Microsoft Excel er et alsidigt program med enorme muligheder. VBA udvikling åbner en helt ny verden for opbygning af databaser og applikationer …

Målgruppe for Excel VBA

VBA Kurset henvender sig til superbrugere og udviklere. Ønsker du at lave meget avancerede templates og applikationer i Excel er dette kursus for dig.

Forudsætninger for VBA kurset

Det er en fordel, hvis du har erfaring med programmering. Du skal som minimum være superbruger i Excel og ubesværet kunne benytte funktioner og værktøjer til databaser. Tag en snak med instruktøren, hvis du er i tvivl om niveau og forudsætninger – ring på telefon 4250 5040.

Efter VBA kurset kan du

Du lærer de grundlæggende ting i Excel VBA. Efter kurset har du overblik og kan selv komme videre. Suppleret med den Gratis Hotline bliver du hurtigt rutineret – og kan lave avancerede løsninger i Excel VBA.

Indhold af Microsoft Excel VBA Udvikling Grundlæggende kurset

1 | Hvad er Visual Basic for Applications (VBA)?

 • Hvilke fordele giver VBA?
 • Hvad kan VBA ikke?
 • Forskelle på VBA til Excel og Word

2 | Hello World og første kig på objekter

 • Range-objektet
 • finde en Excel-celle og skrive den på skærmen
 • Flytte indhold af en celle til en anden celle
 • Intro til klasser og objekter i Excel
 • Hvad er et objekt i forhold til en klasse
 • hvilke klasser er vigtigst i Excel?

3 | Messagebokse

 • Almindelige messagebokse
 • YesNoRetryIgnore og de mange andre typer

4 | Variable, konstanter, datatyper

 • VBA Variables
 • VBA Data Types
 • Constant in VBA

5 | Loops og Branching

 • For-loop, For Each loop, While Wend Loop, Do While Loop, Do Until Loop
 • if, if-else, if-elseif-else, switch

6 | Excel VBA Arrays

 • Hvad er et array?
 • Forskellige typer af arrays og objekter
 • Array funktioner

7 | VBA Kontrolelementer (form controls og ActiveX)

 • Text box, List box,
 • Checkbox, Combobox,
 • Label. Image
 • Toggle knap

8 | VBA String funktioner

 • Join: sammenkøring af strings
 • Left/Right/Mid: udtrække indhold fra en string
 • Len: Længde af en string
 • Instr: Søg efter indhold i en string
 • Ucase/Lcase: Uppercase, Lowercase

9 | Operatorer

 • Logiske operatorer: AND, OR, NOT
 • Sammenligningsoperatorer: Mindre end, Større end, Forskellig fra
 • Regneoperatorer: + – * / ^ Exponentiation, Mod
 • Returnværdier: False, True

10| Subrutiner

 • Hvad er en subrutine? Og hvorfor bruge dem?
 • Kald af en subrutine
 • Forskel på subrutiner og funktioner

11| Excel VBA funktioner

 • Kald af funktioner med Call
 • Oprettelse af simpel funktion
 • Funktion med parametre
 • Returværdi fra en funktion

12| Events

 • Hvilke events findes der?
 • Håndtering af events
 • Forhindre at en handling starter flere events

13| Fejlhåndtering

 • Fejlfinding med debuggeren
 • Mest almindelige fejl
 • Konventioner, der formindsker antallet af fejl i koden

14| Userforms

 • Oprettelse af simpel Userform
 • Overføre værdier til og fra en Userform
 • Kald og lukning af en Userform
0