K2708 Microsoft Project Udvidet

Det videregående kursus i Microsoft Project går skridtet videre. Kurset fokuserer på arbejde med flere projekter samtidig, udarbejdelse af skabeloner med brugertilpassede felter og visninger. Endvidere kigges der på samarbejde, eksport og import fra og med andre programmer…

Målgruppe

Kurset henvender sig til brugere på Microsoft Project, som har behov for yderligere viden om programmet. Især hvordan flere projekter kan arbejde sammen.

Forudsætninger for kurset

Du skal være vant til at arbejde i Project. Du skal kunne lave projekter, opgaver og håndtere deadlines, ressourcer m.m. Du har evt deltaget på Microsoft Project Grundlæggende kursus.

Efter kurset kan du

Kurset gør dig til absolut superbruger i Microsoft Project. Du kan håndtere selv store projekter og indstille programmet, så det passer til jeres virksomhed.

Indhold af Microsoft Project Udvidet kurset

1 | Opsummering

 • Gennemgang af grundlæggende features i Microsoft Project

2 | Samarbejde med andre programmer

 • Eksport og import af data
 • Kædning med Excel og PowerPoint
 • Lade Project arbejde sammen med GanntPro eller SmartSheet
 • Kædning mellem Microsoft Project (desktop) – og Microsoft Project Online

3 | Diverse

 • Lave tilpassede datafelter
 • Lav egne beregninger
 • Få overblik over evt. overskredne omkostninger

4 | Skabeloner

 • Benyt eksisterende skabelon
 • Opret en skabelon
 • Brug af ‘Arrangøren’, hvor du kommer hele vejen rundt med din skabelon

5 | Arbejde med flere projekter

 • Sammenligning af projekter
 • Hovedprojekter og underprojekter
 • Oprette et projekt ud fra et andet projekt
 • Benytte flere kalendere
 • Udsættelse af deadlines på flere projekter samtidig

6 | Avanceret brug af flere projekter

 • Fordele ressourcer mellem flere projekter (ressourcepulje)
 • Lav rapporter ud fra flere projekter
 • Lave visninger og diagrammer ud fra flere projekter
 • Afhængigheder mellem projekter

7 | Eksport af projekter fra Microsoft Project

 • Hvad er en mpp-fil (Microsoft Project File) ?
 • Eksport til Excel
 • Eksport til Word
 • Import af data
 • Visning af projekt i PowerPoint
 • Udskrivning af et projekt – sideopsætning

8 | Deling af projekter

 • Sådan involveres flere i projekter
 • Forskelle på Project Desktop og Project Online

9 | Tilpasninger

 • Lav egne, tilpassede visninger og rapporter
 • Lav egne, tilpassede kolonner og indtastningstaballer
 • Brug af ikoner

10| Avancerede indstillinger i Microsoft Project

 • Styirng af beregninger
 • Beregning af samlet tid i Microsoft Project
0