K3202 Microsoft Word Udvidet

Vi inddrager gerne ekstraemner herunder dokumenter, skabeloner og arbejdsopgaver fra din hverdag i kurset. Vi kan også lave en screenrecorder video under kurset, så du kan få repeteret en arbejdsgang ved at se en video. …

Målgruppe for Word Udvidet

Word Kurset henvender sig til personer, der har et pænt kendskab til Word men som gang på gang løber ind i funktioner som ikke kan bruges rigtigt eller optimalt. Kan du skrive et brev i Word men er usikker på mange af menupunkterne i Word, så er det her kursus noget for dig.

Forudsætninger for Word Udvidet kursus

Niveau svarende til Word Grundlæggende – enten fra kursus eller praktisk erfaring.

Efter kurset kan du

Kurset gør dig til superbruger i Word. Du kommer ud i hjørnerne af Word og vil gnidningsfrit kunne lave omfattende dokumenter med korrekt opstilling.

Indhold af Microsoft Word Udvidet kurset

1 | Makroer

 • Optag en makro
 • Relative/Absolutte makroer
 • Indsæt makroer på Båndet/Ribbon
 • Simpel redigering af en makro (intro til VBA)

2 | Udvidet Sideopsætning

 • Spalter
 • Midlertidig indrykning
 • Styring af sideskift
 • Marginer i detaljer

3 | Typografier (styles)

 • Oprettelse af typografier
 • Udvidet brug af typografier
 • Brug typografier til afsnitsformatering
 • Scope: Skal typografien virke i alle dokumenter, i skabelonen eller kun i nuværende dokument?

4 | Grafik og billeder

 • Indsæt billeder udefra
 • Lav diagrammer, organisationsplaner m.m.
 • Link til et diagram i Excel med live-data
 • Tips og Tricks til styring af størrelse og placeirng på gratik

5 | Sektioner

 • Sektioner og Typografier
 • Sektioner og Sidehoved/-fod
 • Sektioner til styring af sideskift, feltindhold m.m.

6 | Felter og formularer

 • Indsæt felter
 • Lav beregnede felter
 • Metadata og felter. Skriv f.eks. dokumentets navn, filplacering eller forfatter automatisk i et felt
 • Lås dokument
 • Fodnoter, krydshenvisninger, bogmærker – og formatering af disse

7 | Brevfletning

 • Brug brevfletning med f.eks. Excel som datakilde

8 | Det færdige dokument

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse og Indeks

9 | Skabeloner / Templates

 • Opret en skabelon
 • Automatiser f.eks. brevfletning med makro og indsæt i skabelon

10 | Deling af Word dokumentet

 • Flere brugere på Word
 • Revision og kommentarer
 • Brug Word i web-versionen på Microsoft 365 (tidligere Office365)
 • Sporing
 • Dokumentegenskaber, versioner
 • Flette dokumenter sammen (hoved- og underdokumenter)

Andre relevante kurser

K3201 Microsoft Word Grundlæggende K3203 Microsoft Word VBA Udvikling Grundlæggende K3204 Microsoft Word Store Dokumenter K8102 Microsoft WordProcessingML-XML K1426 Microsoft Word VBA Udvikling Udvidet K6092 Microsoft Word Skræddersyet

Kurser kan blandes

Andre emner end de ovenfor nævnte kan indgå i kurset. Instruktøren tager aktiv kontakt til deltagerne. På den måde er vi sikre på, at kurset sidder lige i skabet.

0