K3202 Microsoft Word 2019 Udvidet

Vi inddrager gerne ekstraemner herunder dokumenter, skabeloner og arbejdsopgaver fra din hverdag i kurset. Vi kan også lave en screenrecorder video under kurset, så du kan få repeteret en arbejdsgang ved at se en video….

Kursusbeskrivelse

Word Kurset henvender sig til personer, der har et pænt kendskab til Word men som gang på gang løber ind i funktioner som ikke kan bruges rigtigt eller optimalt. Kan du skrive et brev i Word men er usikker på mange af menupunkterne i Word, så er det her kursus noget for dig.

Forudsætninger for kurset

Niveau svarende til Word Grundlæggende – enten fra kursus eller praktisk erfaring.

Efter kurset kan du

Arbejde rutineret med Word på sekretærniveau. Herunder arbejde med meget store dokumenter.

Kursusindhold

 • Udvidet brug af sidehoved og sidefod
 • Brug af felter
 • Sideopsætning – tips & tricks
 • Lige og ulige sidenumre (f.eks. lige til venstre og ulige til højre)
 • Søg- og erstat. F.eks. på typografier
 • Grafik – brug af Words indbyggede muligheder. eksemplter på PowerPoint og ColorDrop
 • Brug af spalter
 • Tabeller – Udvidet – tips & tricks
 • Brug af Vis/Skjul koder (udvidet)
 • Skabeloner
 • Integration med SharePoint (kun hvis det er interessant for kursister)
 • Store dokumenter / rapporter
 • Versionsstyring
 • Index (som bagerst i en fagbog), indholdsfortegnelse, krydshenvisninger, bogmærker m.m.
 • Brug af sektionsskift – sådan undgår du fejl med sektioner i store dokumenter
 • Typografier – brug, oprettelse, kopiering af disse. gode råd om pæn formattering – eksempler
 • Brug af hyperlinks, styring af formattering af dsse
 • Autokorrektur og hvordan automatiske funktioner i Word slåes fra
 • Oprettelse og kørsel af makroer. Simpel tilpasning med Visual Basic
 • Avanceret brevfletning herunder Eksport / Import af csv-, Excel og Access-filer (evt. XML)
 • Oprettelse af formularer – herunder rullelister, tekstfelter, afkrydsningsfelter og programmérbare felter
 • Brug af hoved- og underdokumenter