K1426 Microsoft Word VBA Udvikling Udvidet

Lav brugervenlige løsninger med avanceret indmad. Word VBA muliggør at en Word template kan tale med omverden og automatisere en masse datakilder, opslag m.m. Lykkeligt uvidende for brugeren, som blot arbejder i nogle lækre bokse…

Målgruppe for Word VBA Udvidet

Kurset henvender sig til Word superbrugere, der allerede har VBA-erfaring

Forudsætninger for Word VBA Udvidet

Du skal have viden svarende til det grundlæggende kursus i Word VBA

Efter kurset kan du

Du kan arbejde med avancerede elementer i Word VBA. Især har kurset fokus på UserForms og Connections (f.eks. SQL)

Indhold af Microsoft Word VBA Udvikling Udvidet kurset

Kurset indeholder som udgangspunkt nedenstående punkter. Der er mulighed for en revideret kursusplan, hvis du og dine kolleger har specielle ønsker. Din instruktør er en erfaren konsulent med flere års erfaring i Word VBA udvikling.

1 | Objekter og klasser i Word VBA

 • Hvilke klasser er relevante
 • Hvordan benyttes en klasse
 • Erklæring af et objekt i forhold til en klasse
 • Klassemembers, methods, properties

2 | SQL-kald med VBA

 • Lav en connection til en SQL-fil med ADO
 • Bygge et SQL-query op som en tekststreng
 • Udfør (execute) SQL-kaldet
 • Håndtering af returnerede værdier (resultset)
 • Fejlhåndtering

3 | Lav egne klasser

 • Hvad kan man bruge egne klasser til i Word
 • Klasser, moduler og scope
 • Metoer og egenskaber
 • test af klasse

4 | Variabel og Object Scope

 • Default Scope
 • Module Scope
 • Globalt Scope

5 | UserForms

 • Oprette en UserForm (design)
 • Kalde en UserForm med kode
 • Lad en UserForm kalde en anden UserForm
 • Brug af kontrolelementer – især tekstbokse, listfelter, knapper, Labels
 • Tilgå værdier i felter
 • Tilgå properties. F.eks. dynamisk skjule felter, gøre UserFormen større
 • Indsætte et resultset i et listefelt

6 | Start af en UserForm

 • Starte en form ved tryk på ikon i Word-Ribbon
 • Starte en form når Word-dokumentet starter

7 | Felter på Word-formen

 • Returnere værdier fra en UserForm til felter på Word-dokumentet
 • Uploade værdier fra Word til en UserForm

8 | Fejlfinding

 • Debug for fejl
 • Brug statuslinje eller msgbox til fejlsøgning
0