K4119 Fra Microsoft Office til LibreOffice / OpenOffice

Når man skifter til et andet system og mange brugere er involveret, er uddannelse vigtig. LibreOffice kan for 95% af alle brugere det samme. Med et kærligt skub og en smule uddannelse vil brugerne blive glade for de nye gratis kontorpakker.

Om Kurset

Kurset afholdes som lukket firmakursus. Kurset vil mere have karakter af et seminar. Har man således 2-300 brugere forestiller vi os halvdags-forløb med op til 50 personer.

Kurset går omkring alle programmerne med fokus på Writer og Calc og med fokus på forskellene til Microsoft Office. Der vil blive tid til spørgsmål og masser af eksempler.

Klik her for at se de øvrige LibreOffice / OpenOffice kurser.

Målgruppe

Kurset henvender sig til brugere i al almindelighed. Skal din virksomhed migrere fra Microsoft Office til LibreOffice er dette kursus for dig.

Bemærk: Dette brugerkursus afholdes kun som lukket firmakursus. Kurset kører som 1/2 dags seancer – et formiddagshold og et eftermiddagshold. Deltagere behøver ikke medbringe computere. Der er frit deltagerantal – vi anbefaler dog maks 50 deltagere.

Forudsætninger for kurset

Ingen forudsætninger som sådan. Kurset henvender sig til både almindelige brugere og superbrugere.

Flere og flere virksomhder går fra Microsoft's office-pakke til LibreOffice

Efter kurset kan du

Du har fået vist en række eksempler og fået besvaret en række spørgsmål. Du vil blive klogere på LibreOffice og vil kunne gå igang med programmerne med det samme. Først og fremmest vil en masse barriere og fordomme være fjernet – og vi sørger for at vise nogle tricks som ikke er mulige i Microsoft Office-pakken.

Formålet er først og fremmest at give brugerne tryghed og lyst til at benytte de nye programmer.

Kursusmateriale til personalehåndbog

Kursusmaterialet er på dansk og udleveres som pdf-fil. Vi har også mulighed for at give Jer materialet i et andet format. F.eks. som wiki-sider til Sharepoint. På den måde vil materialet altid være til rådighed for de enkelte brugere.