K4105 LibreOffice Math

LibreOffice Math benyttes til at lave matematiske formler i et printvenligt format. Men LibreOffice Math kan du lave ligninger i en grafisk brugerflade – alternativt taste formler direkte ind i lignings-editoren. Kurset kan afholdes i både OpenOffice og LibreOffice…

se kurserne her

Målgruppe

Kurset henvender sig til matematikere, ingeniører, it-folk e.l.

Forudsætninger for kurset

Du behøver ikke have forudgående forudsætninger. Dog er det en fordel, hvis du har styr på grundlæggende matematiske termer

Efter kurset kan du

Kurset lærer dig at indtaste, selv komplekse matematiske formler i en computer.

Kursusindhold

 • Intro. Kom rundt i programmet
 • Indtastning af en simpel formel
 • Komplekse formler
 • Parenteser på næsten 100 måder
 • Summering og integration
 • Matricer
 • Derivativer
 • Kompleks design
 • Nummerering af ligninger
 • Operatorer
 • Relationelle operatorer
 • Set operationer
 • Funktioner
 • Attributter