K7530 PowerShell til SharePoint

Kursus i Powershell med fokus på SharePoint administration. Lær at standardisere administrative opgaver med scripts…

SharePoint 2019

Kurset afholdes til alle kørende SharePoint versioner. Læs eventuelt whitepaper om PowerShell – effektiv administration, hvor programmet beskrives i nærmere detaljer.
hurtigere og bedre administartion

Windows PowerShell

Windows Powershell er et redskab til at skrive kommandoer og scripts (kaldes CMDLets) til manipulation af Windows og .NET Framework – herunder SharePoint. Kommando-sproget er omfattende, og du har adgang til alle klasser i .NET og SharePoint.

Windows Powershell kan benyttes til at automatisere opgaver og vedligeholde SharePoint sites på en effektiv måde.

Målgruppe

Kurset henvender sig til SharePoint Administratorer og i nogen grad til SharePoint udviklere.

Forudsætninger for kurset

Du skal have grundlæggende viden om SharePoint Administration. Du skal kende strukturen i SharePoint og i teori og praksis kunne håndtere begreber som Central Administration, Web Applications, Site Collections, Sites m.m.

Efter kurset kan du

Du får en grundig indføring i PowerShell. Du får mulighed for at lave scripts til automatisering af dine daglige SharePoint administrationsopgaver.

Kursusindhold

 • Introduktion til PowerShell
 • Command Line Interface (CLI) – og brug af dette
 • Brug af konsol, brug af PowerShell ISE – opsætning af disse
 • PowerShell og forskellige versioner. Forskelle – og implikationer på forskellige Windows-versioner
 • Grundlæggende cmdlets – brug af disse
 • MemberTypes – metoder, egenskaber på cmdlets
 • Powershell aliases – herunder import/eksport af disse. Herunder styring af $profile
 • CMD options – især fokus på whatif, error-styring, confirm, out-file
 • Pipelines, Scripts og syntaks
 • PowerShell Providers – få adgang til drev, registreringsdatabase, environmentvariable, som var det c-drevet.
 • Variabler, Variabel Scopes og datatyper, Loops. Implicit/Explicit definition af variable
 • Forskelle på PowerShell scripting og f.eks. C#.
 • Arrays
 • Sikkerhed og Fejlhåndtering
 • Sprogkommandoer: for, foreach, if, do while, switch osv.
 • Funktioner og Filtre
 • Kombination af almindelig PowerShell med SharePoint Objekter. Hvordan ‘foreach-er’ man rundt i udvalgte lister på et SharePoint site.
 • Adgang til SharePoint-objekter med SP-objektmodellen (Microsoft.SharePoint.PowerShell namespacet)
 • Adgang til SharePoint-objekter med CSOM-objektmodellen (Microsoft.SharePoint.Client namespecet)
 • Installation af CSOM. Muligheder og begrænsninger i henholdsvis SP og CSOM objektmodellen
 • 3. alternativ SPO-klasser
 • Manipulering af Web Applications, Site Collections, Sites, Biblioteker, lister, indholdstyper m.m.
 • Forskellige editorer: PowerShell ISE, SharePoint PowerShell Manager, PowerGUI, PowerShell Studio