K7511 SharePoint Designer 2013 Workflows til SharePoint 2019

SharePoint workflows giver dine administrative processer i virksomheden et løft. Sagsgange som ordrebehandling, projektplanlægning, godkendelsesprocedurer og meget andet bliver automatiseret…

Kursus i SharePoint Workflows / Arbejdsprocesser

Med SharePoint Designer kan man tilpasse SharePoint til virksomhedens sagsgange. Definere sammenhænge, folk der skal kommunikeres med, hvilke informationer der skal tastes og vises – og der kan sendes mails og rapporter rundt – alt sammen automatisk.

Målgruppe

Kurset henvender sig til kursister, der ønsker at udvikle Workflows (arbejdsprocesser) i SharePoint med SharePoint Designer.  Det er en fordel i forvejen at vide noget om SharePoint. Hvordan man laver lister, biblioteker m.m. På kurset lærer du at lave workflows med SharePoint Designer helt uden programmering.

Workflows er en meget interessant funktionalitet i SharePoint, men ønsker du at designe dine egne workflows udover de templates, som allerede findes i SharePoint eller kan downloades på internettet, så skal du selv lave dem i enten SharePoint Designer eller Visual Studio. Dette kursus tager udgangspunkt i SharePoint Designer.

Forudsætninger for kurset

Du skal have kendskab til udvikling af SharePoint Sites – herunder brug og implementering af Workflows i SharePoint. Det er en fordel, hvis du kender til SharePoint Designer programmet.

Efter kurset kan du

 • Udvikle workflows med SharePoint Designer
 • Arbejde med Approval Workflows
 • SharePoint Designer og workflows
 • Oprettelse af Hello World workflow
 • Tilpasset ASP.Net form, som indsættes i workflow
 • Forskellige typer workflows -> list workflows, reusable workflows og site workflows
 • Indholdstyper (content types) og workflows
 • Opbygning af workflow
 • Conditions
 • Actions
 • Stages og Steps
 • Blokke
 • Forskellige typer Loops
 • Task Process
 • Recursivt workflow
 • Indsættelse af felter
 • Initierende felter
 • Lokale variable -> styring af workflow faser
 • Kommunikation med Microsoft Outlook
 • Task-webpart
 • InfoPath-forms indsat i workflow-proces