K7505 SharePoint Enterprise Content Management

Kursus i Enterprise Content Management implementeringen i SharePoint. Kurset demonsterer brugen af ECM…

Målgruppe

Kurset henvender sig til administratorer, programmører og IT-folk, der ønsker at vide mere om Enterprise Content Management. Enterprise Content Managemment (ECM) blev introduceret i SharePoint 2007 og har siden udviklet sig op gennem versionerne.

ECM er en fællesbetegnelse for Web Content Management, Record Management og Document Management. Fælles for disse grene er at de handler om hvordan man bedre arbejder med store dokumenter og store sites.

Web Content Management og Publishing Features

Med Publishing Features kan man som IT-afdeling uddelegere udvikling og ansvaret for Sharepoint sites til menige medarbejdere.

Almindelige medarbejdere kan blive ansvarlig for at oprette sider inden for nogle givne rammer, men IT-afdelingen er stadig tovholder på disse sider – herunder, hvem der kan oprette sider og i hvilket omfang disse skal vises på firma-intranettet (publisering).Kurset gennemgår hvordan disse sider administreres samt:

 • Smart Client Content Authoring
 • Konfiguration af Indholdscache
 • Publisering af Site Collections

Records Management

Med Records Management kan man kort fortalt lave en intelligent backup af dokumenter løbende. Kurset gennemgår blandt andet følgende:

 • Hvad er Records Management
 • Opsætning af Records Management
 • Brug og vedligeholdelse af Records Center
 • Policy Templates
 • Sende indhold til Records Center
 • Konfigurering af Information Management Policy Reporting

Document Management

Document Management handler primært om biblioteker. Hvordan kan man få styr på ustruktureret data som Word dokumenter, Excel regneark, PDF-filer osv. Disse kan deles blandt brugere i et bibliotek, hvilket giver en lang række fordele:

 • Bedre adgang til dokumenter
 • Bedre sikkerhed
 • Bedre sortering, filtrering og gruppering af dokumenter
 • Versionsstyring
 • Arbejdsprocesser (workflows)

Reservering (check out) af dokumenter

Kurset gennemgår ud over ovennævnte punkter en lang række andre funktionaliteter:

 • Brug og manipulation af Document Information Panel (DIP)
 • Oprettelse af Site Columns
 • Brug af Dokumentskabeloner ved hjælp af indholdstyper – content types
 • Konvertering af dokumenter til forskellige formater
 • Launcher og Load Balancing Services
 • Dokumentsikkerhed – herunder Digital Signatur samt Rights Management Services