K7623 SharePoint og Silverlight

Silverlight

Med Silverlight kan du lave effekter i en browser og dermed SharePoint, som normalt ikke er muligt. Man kan sammenligne Silverlight en smule med Adobe Flash. Silverlight er et program, der skal slåes til i ens browser, hvorved faciliteterne i Silverlight kan benyttes.

Målgruppe

Kurset henvender sig til udviklere på SharePoint 2013, der ønsker at integerere Silverlight yderligere i deres løsninger.

Forudsætninger

Du skal kende til SharePoint udvikling med VIsual Studio i C#.NET. Du skal endvidere have en dyb forståelse for SharePoint som sådan. Kurset gennemgår Silverlight fra bunden, så her behøver du ingen erfaring.

Efter kursus kan du

Kursisten får et bredt kendskab til alle aspekter af Silverlight-integration med SharePoint.

Kursusindhold

 • Introduktion til Silverlight samt Expression Blend
 • Vigtigste komponenter i Silverlight – programmer, termer
 • Hvad kan brugeren forvente med Silverlight
 • Hvor findes Silverlight allerede i SharePoint ?
 • Silverlight kontrolelementer – herunder Timeline, Bing Maps, Blacklight, Silverlight Toolkit
 • Tilpasning af Silverlight kontrolelementer
 • Styles, skabeloner, states og transitions – begreb og funktion
 • Silverlight og eksterne data
 • Silverlight og InfoPath
 • WCF Services beregnet til Silverlight
 • Silverlight plugin
 • InitParams
 • Adgang til browseren fra Silverlight
 • Adgang til Silverlight fra JavaScript
 • Netværksadgang fra Silverlight
 • Objektmodel og Silverlight – SPKlasserne i relation til Silverlight
 • Applicationsobjektet
 • Introduktion til SharePoint
 • Indsætte Silverlight i SharePoint 2013
 • Udvikling af Silverlight webparts til SharePoint 2013
 • Silverlight skabeloner i Visual Studio 2013
 • Adgang til List Data in Silverlight
 • Deploying af projekter fra Visual Studio indeholdende Silverlight
 • Lists.asmx og ListData.svc
 • Client Object Modellen i relation til Silverlight
 • Overblik over Silverlight versioner