K9148 ASP.net Core MVC

ASP.net Core er det nye web app framework fra Microsoft, som på sigt vil erstatte det gamle Asp.net framework. ASP.net er en samling biblioteker, men er ikke en videreudvikling af det eksisterende .net framework. Snarere er det en helt ny platform, som tilbyder nemmere og mere modulær programmering. Core muliggør ligeledes udvikling til andre servertyper som Linux…

Målgruppe for ASP.net Core MVC kurset

Kurset retter sig til udviklere med god almen C#.net erfaring.

Forudsætninger for kurset

Deltagere skal have flere års erfaring i almindelig c#-udvikling, men behøver ikke viden om MVC.

Efter endt kursus har du overblik over ASP.net Core MVC og de mange aspekter. Du har tilstrækkelig hands-on erfaring til selv at lave AJAX løsninger.

Kursusindhold

Modul 1: Introduktion til ASP.net Core MVC

 • Core vs Framework
 • Installation af ASP.net Core -> Visual Studio og Core SDK
 • Evt. opsætning af Visual Studio Code (med code .)
 • Dotnet CLI
 • Basic Hello World opsætning af løsning

Modul 2: MVC Design Pattern

 • Hvad er MVC – hvor bruges det
 • Presentation Layer Pattern
 • Opbygning af MVC fra Empty Skabelon

Modul 3: Controllers

 • Hvad er en Controller?
 • Controllerens opgaver: Håndtering af requests, opbygning af model, sende response
 • Hvordan tilføjes Controllers i Visual Studio?
 • Action Methods – flere samtidige Action Methods
 • Intro til Returtyper

Modul 4: Controller Routing

 • Begreber: Routing Engine, Routing Handler, RouteCollection, Route, MVCRouteHandler
 • Convention Routing versus Attribute Routing
 • Convention Routing i detaljer
 • Default Routes, flere samtidige routes

Modul 5: Attribute Routing

 • Opsætning
 • UseMvc()
 • Multiple Routes
 • Tokens
 • Action Verbs
 • Route Constraints: Regular Expressions, datatypestyring

Modul 6: Selectors og Verbs

 • 3 typer selectors. Hvad bruges de til – og hvordan sættes de op?
 • Verbs: Ens Actions Methods med forskellige Verbs

Modul 7: Views

 • Hvad er et view i forhold til Controller, Model?
 • Oprettelse af view fra Controller
 • View() og ActionResult()
 • Views med/uden model
 • Partielle Views
 • Layout Pages
 • Reference Script Libraries
 • Razor syntaks – code expressions – code blocks
 • Explicit contra Implicit Razor kode
 • Brug af variable
 • Using directive

Modul 8: Layouts og Sektioner

 • Hvad er et Layout?
 • RenderBody(), RenderSection(), _viewstart
 • Brug af sektioner – optional og required

Modul 9: ViewBag og ViewData

 • Forskel på ViewBag og ViewData
 • Brug af Model med ViewBag
 • Oprettelse af Strongly Typed View – og hvorfor det er vigtigt

Modul 10: Model

 • Sondring mellem DomainModel, ViewModel og EditModel
 • Passing af data fra Controller til View

Modul 11: Forms

 • Oprettelse af simpel form med submit
 • Brug af Scaffolding
 • Oprettelse af CRUD-applikation
 • Intro til tag-helpers – og hvilke typer, der findes
 • Sådan laves tag-helpers globale
 • Model Binding og Model Validation

Modul 12: Dependency Injection (DI)

 • Hvad er Dependency Injection?
 • DI er nyt i Core – her bruges DI internt i ASP.net
 • Oprettelse af egen Dependency Injection. Hvordan? og hvorfor?

Modul 13: Andre emner

 • Kestrel Middleware
 • Hvad er Middleware? og hvordan bruges det?
 • Brug af Statiske filer