K9148 ASP.net Core MVC

ASP.net Core er det nye web app framework fra Microsoft, som på sigt vil erstatte det gamle Asp.net framework. ASP.net er en samling biblioteker, men er ikke en videreudvikling af det eksisterende .net framework. Snarere er det en helt ny platform, som tilbyder nemmere og mere modulær programmering. Core muliggør ligeledes udvikling til andre servertyper som Linux…

Målgruppe for ASP.net Core MVC kurset

Kurset retter sig til udviklere med god almen C#.net erfaring.

Forudsætninger for kurset

Deltagere skal have flere års erfaring i almindelig c#-udvikling, men behøver ikke viden om MVC.

Efter endt kursus har du overblik over ASP.net Core MVC og de mange aspekter. Du har tilstrækkelig hands-on verfaring til selv at lave AJAX løsninger.

Kursusindhold

Introduktion til ASP.net Core MVC

 • Core vs Framework
 • Installation af ASP.net Core -> Visual Studio og Core SDK
 • Evt. opsætning af Visual Studio Code (med code .)
 • Dotnet CLI
 • Basic Hello World opsætning af løsning

MVC Design Pattern

 • Hvad er MVC – hvor bruges det
 • Presentation Layer Pattern
 • Opbygning af MVC fra Empty Skabelon

Controllers

 • Hvad er en Controller?
 • Controllerens opgaver: Håndtering af requests, opbygning af model, sende response
 • Hvordan tilføjes Controllers i Visual Studio?
 • Action Methods – flere samtidige Action Methods
 • Intro til Returtyper

Controller Routing

 • Begreber: Routing Engine, Routing Handler, RouteCollection, Route, MVCRouteHandler
 • Convention Routing versus Attribute Routing
 • Convention Routing i detaljer
 • Default Routes, flere samtidige routes

Attribute Routing

 • Opsætning
 • UseMvc()
 • Multiple Routes
 • Tokens
 • Action Verbs
 • Route Constraints: Regular Expressions, datatypestyring

Selectors og Verbs

 • 3 typer selectors. Hvad bruges de til – og hvordan sættes de op?
 • Verbs: Ens Actions Methods med forskellige Verbs

Views

 • Hvad er et view i forhold til Controller, Model?
 • Oprettelse af view fra Controller
 • View() og ActionResult()
 • Views med/uden model
 • Partielle Views
 • Layout Pages
 • Reference Script Libraries
 • Razor syntaks – code expressions – code blocks
 • Explicit contra Implicit Razor kode
 • Brug af variable
 • Using directive

Layouts og Sektioner

 • Hvad er et Layout?
 • RenderBody(), RenderSection(), _viewstart
 • Brug af sektioner – optional og required

ViewBag og ViewData

 • Forskel på ViewBag og ViewData
 • Brug af Model med ViewBag
 • Oprettelse af Strongly Typed View – og hvorfor det er vigtigt

Model

 • Sondring mellem DomainModel, ViewModel og EditModel
 • Passing af data fra Controller til View

Forms

 • Oprettelse af simpel form med submit
 • Brug af Scaffolding
 • Oprettelse af CRUD-applikation
 • Intro til tag-helpers – og hvilke typer, der findes
 • Sådan laves tag-helpers globale
 • Model Binding og Model Validation

Dependency Injection (DI)

 • Hvad er Dependency Injection?
 • DI er nyt i Core – her bruges DI internt i ASP.net
 • Oprettelse af egen Dependency Injection. Hvordan? og hvorfor?

Andre emner

 • Kestrel Middleware
 • Hvad er Middleware? og hvordan bruges det?
 • Brug af Statiske filer

Mere fra ZoomTek...

K9115 C#.NET Core Udvidet Målgruppe Kurset er en fortsættelse af det K9114 C#.NET Grundlæggende. Kurset henvender sig til programmører, der ønsker et dybere kendskab til C#.NE...
K9114 C#.NET Grundlæggende programmering Kort om C#.NET Microsoft .NET er platformen til udvikling inden for Microsoft. C#.NET er én af mange sprog, der understøtter .NET. Med C#.NET kan du ...
K9116 C#.NET Core FullRate Målgruppe Kurset henvender sig til udviklere, der ønsker at lære C#.NET med Visual Studio. Kurset er et intensivt kursus. Forudsætninger for kurset ...
K9138 ASP.NET MVC Framework udvikling ASP.NET MVC - framework til udvikling af websider ASP.NET MVC er en helt ny måde at udvikle websider på.  ASP.NET MVC (herefter MVC) kan udvikles ind...
K9137 ASP.NET Grundkursus i ASP.Net udvikling ASP.NET-programmering til IIS baserede websider ASP.Net dækker over en række teknologier til webudvikling. Microsoft står bag. Normalt benytter man...
K8118 XML Visual Studio C-Sharp Muligheder for udvikling af XML intetration med C#.net i Visual Studio... Målgruppe Kurset henvender sig til C-Sharp udviklere, der ønsker dybere ...
K2717 IBM Domino LotusScript 2 LotusScript gør dig til master i IBM Domino. Du kan pludselig udnytte hele potentialet. Kurset viser hvordan du manipulerer data og struktur, men og...
K7519 InfoPath Programmering Visual Tools For... Videregående Infopath med C#-programmering. Kurset lærer dig at komme helt ud i hjørnerne af datakilder, regler og formularer... Målgruppe Kursi...
K9111 JavaScript Avanceret Avanceret JavaScript kursus på højt niveau. Kom gerne selv med indspark til agendaen, så vi kan gå nogle dage i nørd-mode !!! Målgruppe Kurset h...
K9109 JavaScript Grundlæggende JavaScript er nemt at lære og er en integreret del af alle seriøse hjemmesider. Dette begynderkursus giver dig en bred viden og de nødvendige redska...
K9110 JavaScript Udvidet Det udvidede kursus i JavaScript gennemgår en række API’er. Kurset favner de nyeste muligheder i Ecmascript… Det udvidere JavaScript kursus giver d...
K9120 JQuery Mobile Du kommer hurtigt ud over stepperne på dette kursus. Pludselig vågner du op og kan lave effektive mobilløsninger, der virker på alle telefoner. JQu...
K9123 Java med Eclipse – Begynderkursus... Målgruppe Kurset henvender sig til programmører, der ønsker at lære Java fra bunden. Du behøver +ikke programmeringserfaring for at deltage i kurset....
K9119 HTML5, CSS3, JavaScript API Kursus Kurset omhandler HTML5 inklusive JavaScript API. Tæt forbundne teknologier som CSS3 og Geolocation er også en del af kurset Målgruppe for HTML5, CS...
K9106 PHP OOP – Objektorienteret progra... Objektorienteret programmering - også kaldet OOP - er en programmeringsmetode, som benytter klasser til styring af struktur og data i et program. I ...
K9104 Regular Expressions – Regulære ud... Regular Expressions kan matche tekststrenge. Når det er sagt, kan sproget meget mere. Du kan finde komplekse mønstre og sammenhænge i større tekster m...
K9118 SQL Structured Query Language Kurset lærer dig at lave sql queries. Kurset starter med de gængse og kendte statements, men går hurtigt over i avancerede joins, views og procedurer....