K9116 C#.NET Core FullRate

Målgruppe

Kurset henvender sig til udviklere, der ønsker at lære C#.NET med Visual Studio. Kurset er et intensivt kursus.

Forudsætninger for kurset

Du bør have grundlæggende viden om objektorienteret programmering.

Kurset køres i nyeste version eller ønskede version

Efter kurset kan du

Kurset giver dig et overblik over .NET Core og dets komponenter, samt hvordan .NET Core installeres. Du vil desuden vide de rigtige steder at finde info på Internettet – herunder diskussionsgrupper, officielle Microsoft ressourcer m.m. Endelig får du en god erfaring i C#.NET sproget – herunder klasser, namespaces og syntaks. Med andre ord. Du kan tage hjem efter kurset og gå direkte i gang.

  • Introduktion til C# og .NET platformen, herunder Hello World-eksempler (Windows Forms, Konsol-applikationer)Programmeringsopbygning – Grundlæggende (variable, klasse, namespaces, enum, reftype, encapsulation, inheritance, polymorphism m.m.)
  • Programmeringsopbygning – Udvidet (interfaces, collections, delegates, events, lambdas, indexers, operatorer, pointers)
  • .NET Assemblies (introduktion, type reflection, late binding, attribute-baseret programmering)
  • .NET Class Libraries (File I/O, object serialization, lidt ADO, lidt LINQ, WCF, WWF)
  • Desktop User Interfaces (Windows Forms, WPF, XAML, WPF controls, WPF 2D Graphic)
  • Web Applications ASP.NET