K9123 Java med Eclipse – Begynderkursus i Java

Målgruppe

Kurset henvender sig til programmører, der ønsker at lære Java fra bunden. Du behøver +ikke programmeringserfaring for at deltage i kurset. Vi benytter enten Netbeans eller Eclipse på kurset.

Forudsætninger for kurset

Som udgangspunkt kræves ingen erfaring. Har du programmeret et scriptsprog, som f.eks. Visual Basic er det en fordel.

Efter kurset kan du

Kurset kommer vidt omkring og giver dig en god ballast for at lave Java-applikationer. Du vil lære hvordan et “rigtigt” programmeringssprog fungerer. Herunder alt om klasser, objekter, metoder, egenskaber, access modifiers, type members. Alle de fine begreber bliver smidt på desken og med handson-opgaver indlæres ting i praksis.

Kursusindhold

Kurset indeholder bl.a. følgende emner:

 • Installation af Eclipse-editoren
 • Grundlæggende brug af Eclipse-editoren
 • Object, class, method, instant variables
 • CaseSensitiv -> Class, Method, Program Files, main()
 • Identifiers – alle komponenter, der kan gives navne
 • Modifiers: Access (default, public, protected, private)
 • Modifiers: Non-Access (final, abstract, strictfp)
 • Variabeltyper: Local, Class (static), instance (non-static)
 • Arrays
 • Java Enums (mandag, tirsdag, onsdag….)
 • Keywords
 • Inheritance (nedarvning)
 • Interface
 • principper i objektorienteret programmering
 • Java-klasser – opbygning – herunder constructors
 • Primitive datatyper
 • Local, instance og class variable
 • Access Modifiers
 • Operatorer, løkker, betingelser
 • Numbers, Strings, Arrays, Dato/Tid
 • Inheritance, overriding, polimorphism
 • Abstraction
 • Encapsulation
 • Interfaces
 • måske noget om multithreading

Bemærk – Java er omfattende, hvis man er nybegynder. Så der skelnes kraftigt mellem, hvad man skal lære og hvad man bør lære (have kendskab til). Derfor vil ovenstående emner blive gennemgået med forskellig tyngde afhængig af kursisternes forudsætninger.

Mere fra ZoomTek...

K9148 ASP.net Core MVC ASP.net Core er det nye web app framework fra Microsoft, som på sigt vil erstatte det gamle Asp.net framework. ASP.net er en samling biblioteker, me...
K2717 IBM Domino LotusScript 2 LotusScript gør dig til master i IBM Domino. Du kan pludselig udnytte hele potentialet. Kurset viser hvordan du manipulerer data og struktur, men og...
K9111 JavaScript Avanceret Avanceret JavaScript kursus på højt niveau. Kom gerne selv med indspark til agendaen, så vi kan gå nogle dage i nørd-mode !!! Målgruppe Kurset h...
K9109 JavaScript Grundlæggende JavaScript er nemt at lære og er en integreret del af alle seriøse hjemmesider. Dette begynderkursus giver dig en bred viden og de nødvendige redska...
K9110 JavaScript Udvidet Det udvidede kursus i JavaScript gennemgår en række API’er. Kurset favner de nyeste muligheder i Ecmascript… Det udvidere JavaScript kursus giver d...
K9120 JQuery Mobile Du kommer hurtigt ud over stepperne på dette kursus. Pludselig vågner du op og kan lave effektive mobilløsninger, der virker på alle telefoner. JQu...
K9119 HTML5, CSS3, JavaScript API Kursus Kurset omhandler HTML5 inklusive JavaScript API. Tæt forbundne teknologier som CSS3 og Geolocation er også en del af kurset Målgruppe for HTML5, CS...
K9106 PHP OOP – Objektorienteret progra... Objektorienteret programmering - også kaldet OOP - er en programmeringsmetode, som benytter klasser til styring af struktur og data i et program. I ...
K9104 Regular Expressions – Regulære ud... Regular Expressions kan matche tekststrenge. Når det er sagt, kan sproget meget mere. Du kan finde komplekse mønstre og sammenhænge i større tekster m...
K9118 SQL Structured Query Language Kurset lærer dig at lave sql queries. Kurset starter med de gængse og kendte statements, men går hurtigt over i avancerede joins, views og procedurer....
K9115 C#.NET Core Udvidet Målgruppe Kurset er en fortsættelse af det K9114 C#.NET Grundlæggende. Kurset henvender sig til programmører, der ønsker et dybere kendskab til C#.NE...
K9114 C#.NET Grundlæggende programmering Kort om C#.NET Microsoft .NET er platformen til udvikling inden for Microsoft. C#.NET er én af mange sprog, der understøtter .NET. Med C#.NET kan du ...
K9116 C#.NET Core FullRate Målgruppe Kurset henvender sig til udviklere, der ønsker at lære C#.NET med Visual Studio. Kurset er et intensivt kursus. Forudsætninger for kurset ...
K9138 ASP.NET MVC Framework udvikling ASP.NET MVC - framework til udvikling af websider ASP.NET MVC er en helt ny måde at udvikle websider på.  ASP.NET MVC (herefter MVC) kan udvikles ind...
K9137 ASP.NET Grundkursus i ASP.Net udvikling ASP.NET-programmering til IIS baserede websider ASP.Net dækker over en række teknologier til webudvikling. Microsoft står bag. Normalt benytter man...
K9117 ASP udvikling (klassisk ASP) Active Server Pages er et framework til udvikling af websider. ASP er server side programmering, og kan som sådan sammenlignes med Php... ASP er ud...
K9123 Java med Eclipse – Begynderkursus... Målgruppe Kurset henvender sig til programmører, der ønsker at lære Java fra bunden. Du behøver +ikke programmeringserfaring for at deltage i kurset....