K9123 Java med Eclipse – Begynderkursus i Java

Målgruppe

Kurset henvender sig til programmører, der ønsker at lære Java fra bunden. Du behøver +ikke programmeringserfaring for at deltage i kurset. Vi benytter enten Netbeans eller Eclipse på kurset.

Forudsætninger for kurset

Som udgangspunkt kræves ingen erfaring. Har du programmeret et scriptsprog, som f.eks. Visual Basic er det en fordel.

Efter kurset kan du

Kurset kommer vidt omkring og giver dig en god ballast for at lave Java-applikationer. Du vil lære hvordan et “rigtigt” programmeringssprog fungerer. Herunder alt om klasser, objekter, metoder, egenskaber, access modifiers, type members. Alle de fine begreber bliver smidt på desken og med handson-opgaver indlæres ting i praksis.

Kursusindhold

Kurset indeholder bl.a. følgende emner:

 • Installation af Eclipse-editoren
 • Grundlæggende brug af Eclipse-editoren
 • Object, class, method, instant variables
 • CaseSensitiv -> Class, Method, Program Files, main()
 • Identifiers – alle komponenter, der kan gives navne
 • Modifiers: Access (default, public, protected, private)
 • Modifiers: Non-Access (final, abstract, strictfp)
 • Variabeltyper: Local, Class (static), instance (non-static)
 • Arrays
 • Java Enums (mandag, tirsdag, onsdag….)
 • Keywords
 • Inheritance (nedarvning)
 • Interface
 • principper i objektorienteret programmering
 • Java-klasser – opbygning – herunder constructors
 • Primitive datatyper
 • Local, instance og class variable
 • Access Modifiers
 • Operatorer, løkker, betingelser
 • Numbers, Strings, Arrays, Dato/Tid
 • Inheritance, overriding, polimorphism
 • Abstraction
 • Encapsulation
 • Interfaces
 • måske noget om multithreading

Bemærk – Java er omfattende, hvis man er nybegynder. Så der skelnes kraftigt mellem, hvad man skal lære og hvad man bør lære (have kendskab til). Derfor vil ovenstående emner blive gennemgået med forskellig tyngde afhængig af kursisternes forudsætninger.