K9143 ReactJS Udvikling

JavaScript biblioteket React – også kaldet ReactJS benyttes til at lave frontend interfaces…

React er udviklet af Facebook. React kan benyttes til SPA udvikling og er på sin vis en konkurrent til Angular og VueJS.

Målgruppe

Kurset henvender sig til frontend- og full stack-udviklere, der ønsker at komme hele vejen omkring React. Kurset starter fra scratch.

Kurset afholdes i nyeste version 17.0.2. med mindre andet aftales.

Forudsætninger for React-kurset

Du skal have et godt kendskab til JavaScript og almindelig frontendudvikling. Du behøver ikke have erfaring med React.

Efter kurset kan du:

På kurset vendes alle væsentlige aspekter af React. Der arbejdes intensivt med hands-on øvelser, som sikrer, at du får indlæringen til at sidde fast. Efter kurset har du en god erfaring med de mange aspekter af React.

Indhold af React 17.0.2. Udvikling kurset

Kurset er opdelt i moduler. Afhængig af publikum kan der skrues op og ned for niveauet. For lukkede firmahold og enkeltmandsundervisning aftales agendaen fra gang til gang.

1 | Introduktion til React

 • Hello World på en html-side
 • Babel
 • JSX
 • ReactDom.Render()
 • JSX Expressions
 • React elementer
 • Komponenter
 • Kompontent egenskaber
 • JSX Compileren

2 | Opsætning og Installation

 • Installation med Babel og Webpack
 • Installation af selve React
 • Hovedfiler og oprettelse af disse
 • main.js, app.jsx og index.html
 • Lav bundle med create-react-app

3 | JSX

 • Attributter
 • Nested elementer
 • Expressions
 • Tilføjelse af kode
 • CSS

4 | States

 • Stateless og Statefull kode

5 | Componenter

 • Hvad er et komponent?
 • Opbygning af kode omkring et komponent
 • Metoder til komponenter
 • Stateless komponenter og komponent lifecycle

6 | Props

 • Hvad er Props?
 • Brug af Props
 • Validering med Props

7 | Virtuel DOM

 • Hvad er Virtuel DOM?
 • Hvordan opdateres browser ud fra Virtuel DOM
 • Manipulering af Virtuel DOM
 • Memory hensyn ved Virtuel DOM