K9118 SQL Structured Query Language

Kurset lærer dig at lave sql queries. Kurset starter med de gængse og kendte statements, men går hurtigt over i avancerede joins, views og procedurer …

Tilpasning

Kurset tager udgangspunkt i MySQL men kan også tage afsæt i andre SQL-versioner. Kurset kan tilpasses dine arbejdsredskaber og servere. F.eks. kan SQL Server Management Studio fra Microsoft med fordel benyttes.

Ønsker du et kursus i Microsoft SQL (MS-SQL) har ZoomTek dette kursus

Kom afsted på SQL kursus

Målgruppe

Kurset henvender sig til IT-professionelle, der ønsker at kunne håndtere SQL i forbindelse med programmering. SQL benyttes i mange programmer og programmeringssprog. Om du arbejder med .NET, Java, Domino eller noget helt andet vil detailviden om SQL være et must.

Forudsætninger for kurset

Du har lidt eller ingen kendskab til SQL. Måske står du over for konkrete opgaver. Disse kan vi inddrage i kurset.

Efter kurset kan du

Du får en solid viden om SQL, og hvordan kald konkret skrues sammen. Kurset gennemgår ikke opsætning og konfiguration af en SQL-server. Kurset omhandler alene syntaks på SQL-kald. Bestiller du kurset som et lukket kursus, kan emner som php, Java eller andet komme ind over. Altså hvordan du benytter SQL i konkrete programmeringsmiljøer.

Indhold af SQL – Structured Query Language kurset

1 | Introduktion til SQL

 • Installation af SQL
 • Forskelle udgaver af SQL
 • Tips i GUI
 • Indtast data direkte i tabel
 • Create – Oprettelse af SQL Tabel
 • Insert Into – Indsættelse af data i tabel
 • Line Break/kommentarer midt i kode
 • SQL Server light

2 | Tabelmanipulation

 • Select – Simpel Select
 • Distinct
 • Like
 • And, Or, Not
 • OrderBy
 • Null Values
 • Insert Into
 • Update
 • Delete

3 | Kolonner

 • List kolonnenavne
 • Select Top
 • Min og Max
 • Count, Avg, Sum
 • Like
 • In
 • Between
 • Aliases

4 | Joins

 • Inner Join
 • Left Join
 • Right Join
 • Full Join
 • Self Join

5 | Union og Groups

 • Union
 • Group By
 • Eksempel: Gruppering efter første startbogstav i by

6 | Avancerede keywords

 • Having
 • Exists
 • Any, All, Some
 • Select Into
 • Insert Into Select
 • Null Functions
 • Stored Procedures
 • Create Proc med parameter/argument

7 | Databasemanipulation

 • Create Database
 • Drop Database
 • Backup Database
 • Database Restore
 • Create Table
 • Alter Table

8 | Constraints

 • Not Null
 • Unique
 • Primary Key
 • Foreign Key
 • Check
 • Default
 • Index
 • Auto Increment
 • Dates
 • Views

9 | Betingelser og løkker

 • If
 • Case
 • Goto
 • While

10 | Sprog features

 • GO – batchkørsel
 • Globale variable
 • Cursor Fetch

11 | SQL-funktioner

 • Tekst
 • Math Tal
 • Datoer
 • Avancerede

12 | Import og eksport af data

 • Import fra Excel
 • Eksport (import fra Excel)

13 | Fejlretning i SQL

 • Test at alle SQL services kører
 • Benyt rigtige database
 • Fejlangivelse i kode, selv om der ikke er fejl