K9118 SQL – Structured Query Language

Målgruppe

Kurset henvender sig til IT-folk, der ønsker at kunne håndtere SQL i forbindelse med programmering. SQL benyttes i mange programmer og programmeringssprog. Om du arbejder med .NET, Java, Domino eller noget helt andet vil detailviden om SQL være et must..

Forudsætninger for kurset

Du har lidt eller ingen kendskab til SQL. Måske står du over for konkrete opgaver. Disse kan vi inddrage i kurset.

Efter kurset kan du

Du får en solid viden om SQL, og hvordan kald konkret skrues sammen.

Kursusindhold

Kurset gennemgår ikke opsætning og konfiguration af en SQL-server. Kurset omhandler alene syntaks på SQL-kald. Bestiller du kurset som et lukket kursus, kan emner som php, Java eller andet komme ind over. Altså hvordan du benytter SQL i konkrete programmeringsmiljøer.

 • SQL syntaks
 • Nøgleord: Select, Distinct, Where, And, Or, Select Into
 • Nøgleord: Insert, Order By, Update, Delete
 • In, Between, Alias, Joins (inner, left, right, full)
 • Union
 • Datatyper, datamanipulation
 • Oprettelse af databaser og tabeller med sql-kald
 • Not null, Unique, keys (primary, foreign), check, default, create index, drop, alter, Increment,
 • Views, Dates, Null, isnull()
 • SQL historie
 • SQL – kritikpunkter – alternative teknologier