K9118 SQL Structured Query Language

Kurset lærer dig at lave sql queries. Kurset starter med de gængse og kendte statements, men går hurtigt over i avancerede joins, views og procedurer…

Tilpasning

Kurset kan tage udgangspunkt i både MySQL og Microsoft SQL. Kurset kan tilpasses dine arbejdsredskaber og servere. F.eks. kan SQL Server Management Studio fra Microsoft med fordel benyttes.

Målgruppe

Kurset henvender sig til IT-folk, der ønsker at kunne håndtere SQL i forbindelse med programmering. SQL benyttes i mange programmer og programmeringssprog. Om du arbejder med .NET, Java, Domino eller noget helt andet vil detailviden om SQL være et must.

Forudsætninger for kurset

Du har lidt eller ingen kendskab til SQL. Måske står du over for konkrete opgaver. Disse kan vi inddrage i kurset.

Efter kurset kan du

Du får en solid viden om SQL, og hvordan kald konkret skrues sammen.

Kursusindhold

Kurset gennemgår ikke opsætning og konfiguration af en SQL-server. Kurset omhandler alene syntaks på SQL-kald. Bestiller du kurset som et lukket kursus, kan emner som php, Java eller andet komme ind over. Altså hvordan du benytter SQL i konkrete programmeringsmiljøer.

 • Oprettelse af database og tabel med sql-queries
 • Indsættelse af data
 • Simpel Select
 • Nøgleord: Select, Distinct, Where, And, Or, Select Into
 • Nøgleord: Insert, Order By, Update, Delete
 • In, Between, Alias, Joins (inner, left, right, full)
 • Joins (left, right, full, self)
 • Union
 • Gruppering
 • Having, Exists
 • Select into
 • Any, All, Some
 • Stored Procedures (proc) med/uden argumenter
 • Datatyper, datamanipulation
 • Constraints: Not null, Unique, primary keys, foreign keys, check, default, auto increment, create index,
 • Create, Drop, Alter database, table, column
 • Views, Dates, Null, isnull()
 • Betingelser, løkker – if, case, goto, while
 • Globale variable
 • GO – batchkørsel
 • Cursor Fetch – avanceret
 • Import, eksport af data fra Excel m.m.
 • Fejlretning i SQL
 • Master.sys.databases
 • Tips & Tricks
 • SQL historie
 • SQL – kritikpunkter – alternative teknologier