XHTML (Extensible Hyper Text Markup Language)

XHTML er en videreudvikling af HTML. Elementerne er de samme som HTML, men reglerne er noget anderledes og bygget på XML.


Målgruppe

Kurset henvender sig til såvel helt nye webudviklere, samt folk der tidligere har arbejdet med HTML. 

Forudsætninger for kurset

Kurset vil blive sammensat, så deltagerne har samme forudsætninger. Som udgangspunkt behøver du ikke have viden om XHTML eller HTML.

Efter kurset kan du

Du kan efter kurset ubesværet oprette XHTML sider, herunder validere disse.

Kursusindhold

Kurset gennemgår overordnede aspekter ved XHTML, herunder sammenligning med HTML. Endvidere indeholder kurset følgende:

  • Introduktion til XHTML
  • XHTML syntaks
  • XHTML Doctypes
  • XHTML namespaces
  • Validering af et XHTML dokument
  • XHTML moduler
  • XHTML tag-liste
  • XHTML event attributes
  • XHTML

Mest læste sider