K8119 Praktisk brug af OIOUBL og NemHandel

OIOUBL – eller Offentlig Information Online Universal Business Language består af en lang række schemaer til beskrivelse af datastrukturer

OIOUBL – Offentlig Information Online

OIOUBL benyttes til validering af især forretningsdokumenter som fakturaer, kreditnotaer og ordrebekræftelser. Oftest benyttes Schematron til validering af OIOUBL.

Målgruppe

Konsulenter, udviklere, beslutningstagere m.fl., der står over for at implementere OIOUBL og Nemhandel. Kurset er praktisk orienteret med mange eksempler

Forudsætninger for kurset

Kurset forudsætter grundlæggende viden om OIO-koncepter både hvad angår den konceptuelle opbygning, men også XML-strukturen bag.

OIOUBL Schemaer

Efter kurset kan du

Kurset vil give dig mulighed for at udvikle løsninger til OIOUBL/Nemhandel.

Kursusindhold

  • Overblik og protokoller og standarder inden for OIOUBL
  • OIOUBL dokumenter – overblik og detailviden. Herunder gennemgang af Schemaer og felter
  • Datatyper, afhængigheder
  • Validering med Schematron – opbygning af valideringsregler og assertions – koncepter og praktisk anvendelse
  • Brug af profiler, samt flow af dokumenter. Sondring mellem optional og required
  • Praktiske eksempler
  • NemHandel-klienter – udbydere, eksempler
  • Opkobling fra OIOUBL til andre systemer