Om OIOXML Kursus

Dette kursus er det første i en række kurser om digitalisering af offentlige data.

Hvem henvender OIOXML-kurset sig til

Kurset henvender sig til softwareudviklere, programmører og andre, der arbejder med datamodellering.


Forudsætninger for Kurset

Du behøver ikke være tung programmør, da kurset først og fremmest giver overblik. Dog er det en fordel, hvis du har grundlæggende viden/idé om XML, XML Schema og Web Services.

Efter Kurset kan du:

OIO kurser på flere niveauerDu får en bred viden om digitalisering af offentlige data. Herunder de 7 fokusområder som siden 2008 har været en del af digitaliseringsstrategien. Du får bl.a. svar på følgende:

 • Hvordan implementeres OIOXML hos en offentlig myndighed ?
 • Hvordan laves en ny OIOXML-standard ?
 • Hvad er forskellen på OIOXML og fx OIOUBL og FESD ?
 • Hvordan bruger jeg digitaliser.dk bedst muligt ?
 • Hvad er NDR, OIOWSDL ?

Kursusindhold

Kurset favner bredt. Du får overblik over OIOXML som sådan. Både hvad angår lovgivning, krav til brug af standarder, best practice for implementering m.m. De enkelte OIO-standarder bliver krystaliseret.

Modul 1: Digitaliser.dk og Digst.dk

 • Hvad er forskellen på digitaliser.dk og digst.dk ?
 • Oprettelse af profil på digitaliser.dk
 • Deltagelse i en gruppe
 • Hvordan oprettes en gruppe på digitaliser.dk - og hvad er formålet med en gruppe ?
 • Deltagelse i Netværk
 • Udnyt allerede eksisterende kapaciteter (filer, tekst, personer) på digitaliser.dk
 • ISB - InfoStrukturDatabasen og rep.oio.dk -> overflyttet til OIO-kataloget
 • Nyheder og begivenheder. Dels andres. Dels i din egen gruppe
 • Søgning

Modul 2: Ressourcer

 • Hvad er en ressource?
 • Hvordan laver jeg versionsstyring på xsd-fil eller ressource ?
 • Hvordan styrer jeg afhængigheder mellem ressourcer?
 • Skal ressourcer overskrives ved nye versioner ? (nogen gange må du - andre gange er det strengt forbudt)
 • URL-struktur - hvordan konverteres en hierarkisk mappestruktur om til digitaliser.dk's flade struktur ?
 • Programmet OIO-check: Test OIOXML syntaks, og styr linking mellem filer

Modul 3: OIOXML - Helt overordnet

 • De 7 standarder: OIOXML, FESD, OIOUBL, OCES, Hjemmesider, IT-sikkerhed, Dokumentudveksling
 • OIOXML - opdeling i 2 dele: Dataudveksling (eksponering) og Web Services
 • Semantikdefinitioner - metadata
 • Syntaksdefinitioner - XML Schemaer i NDR-format
 • OIO-datadefinitioner - Semantik og Syntaksdefinitioner samlet
 • Fra OIO-Datadefinition til Åben Standard
 • Fra Åben Standard til Obligatorisk Åben Standard
 • De 4 klasser: NDR - Adoptionsklasse, Domæneklasse og Kerneklasse

Modul 4: Namespaces

 •  Evt. hvad er et namespace ?
 • Hvilke namespaces benyttes i NDR / OIOXML ?
 • Forskellig brug af namespaces ifm versionering i NDR 3.0 og NDR 3.2 (vigtig, men irriterende detalje)

Modul 5: OIOXML Syntaks (NDR)

 • Forskellige versioner af NRD
 • Sondring mellem SKAL, KAN og MÅ
 • NDR-formatet - dokumentation for dette

Modul 6: Web Services

 • Web Services er en del af OIOXML - Der findes flere standarder inden for Web Services. Dem kigger vi på
 • Evt. grundlæggende Web Services. Herunder forskel på REST og XML Web Services (SOAP Web Services) med fokus på validering, performance, skalering, firewalls og OSI-model
 • Evt. grundlæggende SOAP og WSDL
 • Hvad er OIOWSDL ? Brug af WSDL i OIOXML
 • Hvad er OIOREST ?
 • OWSA Model T (jo det hedder den). Hvad er det?

Modul 7: Sammenligning med nærliggende protokoller, teknikker

 • Hvad er OIOUBL i forhold til OIOXML ? - hvor finder jeg kondenseret information
 • Hvad er Schematron?  - klarhed, overblik og et eksempel
 • Nemhandel - har OIOXML noget med Nemhandel at gøre? Både ja og nej - mest nej

Modul 8: XML Schema Syntaks

Dette modul kan udgå hvis alle deltagere er skarpe i simpleTypes og complexTypes. Vær dog opmærksom på, at NDR (OIOXML-formatet) begrænser brugen af XML Schema. Dette er ikke et kursus i XML Schema. Men du lærer så meget, at du har en OK viden om Schema - og selv vil kunne Google syntaks-detaljer. Ud fra et meget simpelt XML-dokument laves et lige så simpelt Schema fra bunden.

 • Simpel opbygning af XML Schema
 • simpleTypes og complexTypes
 • HelloWorld eksempel - hands-on
 • Validering i XMLSpy (eller anden editor)

Modul 9: Lovgivning - Standarder - praktisk implementering

 • Entreprise Arkitektur
 • Arkitektur-Guiden: guide til implementering af bl.a. OIOXML i det offentlige
 • OIO-udvalget: Udvalgets opgave - hvem er de? hvorfor skal man forholde sig til OIO-udvalget
 • Standardisering i Sektorerne. Hvordan implementerer man OIOXML i en sektor (offentlig myndighed)

Konklusion

Kurset kommer vidt omkring. Har du specielle ønsker eller udfordringer, så meld ud. Vi kan sagtens dreje kurset i en bestemt retning og/eller hæve/sænke niveauet/fokus.

Mest læste sider