K8103 XML All Round (kombi af Grund- og Udvidet kursus)

Kurset er et intensivt hands-on kursus, der kombinerer det grundlæggende og udvidede kursus på blot 3 dage…

XML – fra Begynder til Avanceret

XML er et “sprog”, der får IT-systemer til at tale sammen. XML kan beskrive en ordre, en kunde, en pizza, en storebæltsbro. Uanset hvor simpel eller kompleks virkeligheden er, kan den beskrives med XML. En SharePoint server og en SAP-server kan tale sammen ved at oversættes deres indbyrdes kommunikation til XML-formatet.

Målgruppe

Kurset er et fasttrack begynderkursus. Det grundlæggende og det udvidede kursus er kombineret. Målgruppen er kursister, der har begrænset eller ingen viden om XML. Kurset er både dybere og bredere end vores almindelige XML Grundkursus. Er du vant til at arbejde med en pc og internet vil det være en fordel. Du kan se en oversigt over øvrige xml kurser her.

Forudsætninger for kurset

Du behøver ikke at have erfaring med XML eller programmering.

Efter kurset kan du

Du har overblik over XML – herunder alle de filer og forkortelser, som kan virke skræmmende og uoverskuelige i starten. Kurset giver dig en a-ha oplevelse og efter kurset vil du straks kunne se mulighederne i XML.

Derudover får du hands-on viden. Du får lov at lave dine egne XML-dokumenter.

Kursusindhold

  • Hvorfor har vi brug for XML. XML binder IT-systemer sammen
  • XML er for computere hvad engelsk er for kommunikation mellem mennesker
  • Simple eksempler fra den virkelige verden
  • Simpelt eksempel på XML – vi kalder det pizza-XML
  • Welformed-XML, regler for skrivning af XML. Reglerne er simple, men skal overholdes
  • Valid XML – XML, der overholder bestemte regler, f.eks. beskriver en t-shirt med farve, stoftype, størrelse og andet, hvis du er i tøjbranchen.
  • Kort kig på XML Schema, XSLT og andre mystiske forkortelser for at få disse ned på jorden.

Kursuslængde

Kurset kan køres som et 1 eller 2 dages kursus. Skal du blot have overblikket over XML og omkringliggende teknologier er 1 dag fin. Ønsker du detaljeret viden og detaljer om syntaks, processorer og andet, så anbefaler vi 2 dage. Det åbne kursus kører over 2 dage. Bestiller du et lukket kursus bestemmer du kursuslængden.