K8103 XML All Round (kombi af Grund- og Udvidet kursus)

Kurset er et intensivt hands-on kursus, der kombinerer det grundlæggende og udvidede kursus på blot 3 dage….

XML – fra Begynder til Avanceret

XML er et “sprog”, der får IT-systemer til at tale sammen. XML kan beskrive en ordre, en kunde, en pizza, en storebæltsbro. Uanset hvor simpel eller kompleks virkeligheden er, kan den beskrives med XML. En SharePoint server og en SAP-server kan tale sammen ved at oversættes deres indbyrdes kommunikation til XML-formatet.

Målgruppe

Kurset er et fasttrack begynderkursus. Det grundlæggende og det udvidede kursus er kombineret. Målgruppen er kursister, der har begrænset eller ingen viden om XML. Kurset er både dybere og bredere end vores almindelige XML Grundkursus. Er du vant til at arbejde med en pc og internet vil det være en fordel. Du kan se en oversigt over øvrige xml kurser her.

Forudsætninger for kurset

Du behøver ikke at have erfaring med XML eller programmering.

Efter kurset kan du

Du har overblik over XML – herunder alle de filer og forkortelser, som kan virke skræmmende og uoverskuelige i starten. Kurset giver dig en a-ha oplevelse og efter kurset vil du straks kunne se mulighederne i XML.

Derudover får du hands-on viden. Du får lov at lave dine egne XML-dokumenter.

Kursusindhold

  • Hvorfor har vi brug for XML. XML binder IT-systemer sammen
  • XML er for computere hvad engelsk er for kommunikation mellem mennesker
  • Simple eksempler fra den virkelige verden
  • Simpelt eksempel på XML – vi kalder det pizza-XML
  • Welformed-XML, regler for skrivning af XML. Reglerne er simple, men skal overholdes
  • Valid XML – XML, der overholder bestemte regler, f.eks. beskriver en t-shirt med farve, stoftype, størrelse og andet, hvis du er i tøjbranchen.
  • Kort kig på XML Schema, XSLT og andre mystiske forkortelser for at få disse ned på jorden.

Kursuslængde

Kurset kan køres som et 1 eller 2 dages kursus. Skal du blot have overblikket over XML og omkringliggende teknologier er 1 dag fin. Ønsker du detaljeret viden og detaljer om syntaks, processorer og andet, så anbefaler vi 2 dage. Det åbne kursus kører over 2 dage. Bestiller du et lukket kursus bestemmer du kursuslængden.

Mere fra ZoomTek...

K8111 XML Web Services m/SOAP Kursus i Web Service arkitektur. Kurset omhandler emner som service testing, SOAPUI, load og performance test, simulering og eksekvering... Målgr...
K8116 Schematron – Regel-baseret XML va... Schematron er på mange måder en mere effektiv validering end XML Schema. Schematron kan bruges i alle systemer og bør læres af alle, der er ansvarli...
K8101 OIOUBL Grundlæggende OIOUBL benyttes bl.a. til fakturering til offentlige myndigheder. Sidder du i Regnskab eller IT, så bliver klogere på profiler, scenarier, schemaer ...
K8105 XML DOM / SAX Parser XML DOM (Document Object Model) og SAX (Simple API for XML) er såkaldt Access Parser APIs og benyttes til at tilgå data i et XML dokument. Man siger...
K8106 XML for Beslutningstagere Bag brugerinterfacet i de fleste programmer opererer XML. XML benyttes til overførsel af data, til dokumentation, backup og meget mere... Målgrup...
K8107 XML Grundlæggende – Introduktion ... Begynderkursus, hvor du får introduktion til XML-syntaks. Talrige eksempler lærer dig brug af XML i en simpel editor... XML - kernen i it - basis...
K8108 XML i kontorpakker Alle virksomheder benytter en Office-pakke. Data i f.eks. Word og Excel kan være svær at kategorisere og styre. I SharePoint kan man jo styre disse ...
K8130 XML Schema / Namespaces XML Schema benyttes til at beskrive og dokumentere opbygningen af et XML-dokument. XML-dokumenter består af elementer, der beskriver en virkelighed....
K8110 XML Udvidet – større overblik og ... XML Udvidet Dette videregående kursus går et skridt videre. Vi fokuserer på tilknyttede teknologier som XML Schema, XSLT, XPath, DOM og XML Web Servi...
K8118 XML Visual Studio C-Sharp Muligheder for udvikling af XML intetration med C#.net i Visual Studio... Målgruppe Kurset henvender sig til C-Sharp udviklere, der ønsker dybere ...
K8112 XSLT/XPath Grundlæggende XSLT (XML Stylesheet Language Transformation) og XPath (XML Path) benyttes til at manipulere med XML-dokumenter. XSLT ændrer XML til et andet format -...
K8113 XSLT/XPath Udvidet XPath 2.0 og XSLT 2.0 er langt mere kompleks end tidligere versioner. Der er direkte XML Schema support. Man kan lave gruppering, brugerdefinerede f...
K8305 Microsoft Excel XML Excel er et effektivt værktøj til bearbejdning af XML. Enten fordi du skal bruge XML i Excel. Men Excel er i sig selv en fin editor og manipulator t...
K8102 Microsoft Word WordProcessingML XML WPML tilbyder at strukturere Word-dokumenter som XML-filer. Schemaer kan defineres, data kan afsøges, og import/eksport kan finde sted... Hvad er W...
XML Kurser: XSLT | Schema | Schematron | OIOU... XML (Extensible Markup Language) involverer alt inden for it. Alle der arbejder professionelt med it bør have viden om XML. Nogle skal have overblik -...
K8103 XML All Round (kombi af Grund- og Udvid... Kurset er et intensivt hands-on kursus, der kombinerer det grundlæggende og udvidede kursus på blot 3 dage.... XML - fra Begynder til Avanceret ...