K8106 XML for Beslutningstagere

Bag brugerinterfacet i de fleste programmer opererer XML. XML benyttes til overførsel af data, til dokumentation, backup og meget mere…

Målgruppe

Ledere, mellemledere, strategiansvarlige og andre med interesse for XML. Kurset er ikke teknisk, men gennemgår muligheder, perspektiver og praktiske eksempler inden for XML-verdenen.

Forudsætninger for kurset

Du behøver absolut ingen forudsætninger. Blot du er interesseret i kendskab til de muligheder, som XML giver.

Kursusindhold

Kurset kan drejes i retning af specifikke systemer og platforme afhændig af om kurset køres som åbent kursus eller lukket firmakursus. Vi har f.eks. kørt kurset i relation til SAP. Men som udgangspunkt er kurset ikke rettet mod bestemt software eller specifikke platforme.

  • Hvordan var verdenen før XML?
  • Hvorfor XML?
  • Praktiske eksempler på XML ud fra en forretningsmæssig synsvinkel.
  • XML til dokumentation
  • XML til backup
  • XML til overførsel af data
  • XML til forspørgsler / svar – (web services)
  • Grundbegreber: Parsere, XML-træ, namespaces og filtyper
  • Praktisk eksempel på XML ud fra en (lidt) teknisk betragtning

Fokus på din branche

Kurset kan tage fokus på din branche, så vi bruger eksempler hentet fra din virkelighed. XML benyttes overalt, og derfor er det ikke svært for os at finde eksempler enten fra din virksomhed eller din branche.

Men igen. Kurset er ikke som sådan teknisk, men handler mere om at forstå koncepterne og vigtigheden ved XML – herunder snitflader i forskellige programmer.