Kursusmaterialer og Manualer – 10.000 sider på dansk

10.000 siders kursusbøger er udviklet og opdateret af ZoomTek siden 2002. Flere materialer er ISBN-udgivet og sælges bl.a. igennem Forlaget Lyness

Ønsker du standardmateriale fra Microsoft og IBM har ZoomTek i reglen adgang til det. Men stort set alle kunder foretrækker ZoomTeks gennemarbejdede, omfattende og illustrerede materiale.

Flere typer kursusmaterialer

På de fleste kurser udleveres kursusmateriale i PDF-format. Afhængig af kursustype, kan dette materiale også forekomme i form af kodeeksempler eller internetressourcer.

Følgende gælder for en kursusbog fra ZoomTek:

 • Masser af tekst og skærmdumps
 • Skærmdumps med pile, fremhævninger og billedtekst
 • “Nørd-bokse”, som fortæller om skæve emner, der uddyber og vinkler et givent emne
 • Søgbart indhold
 • Fodnoter og masser af links
 • Indholdsfortegnelse
 • Stort appendix med masser af ekstraemner
 • Instruktøren på de enkelte kurser har selv skrevet kursusmaterialet
 • Ressourcer fra Internettet (tekst, filer, links)
 • Opdateret kursusmateriale – evt. fejl rettes og udvikling i teknologier afspejles i kursusmaterialer
 • Under kursus rettes evt. småfejl, og der tilføjes nye eksempler konstrueret under kursus
 • Kursusmateriale udleveres i som pdf-fil
 • Du kan få udleveret supplerende kursusmateriale på et kursus – naturligvis gratis – hvis kurset tager en drejning, som ikke var planlagt

Materialerne er skrevet med en moderne opsætning og typografi og fremkommer med et flot finish.

Undervisningsmaterialer er oftest på dansk. Dog kan materialer på engelsk forekomme.

Undervisningsbøger er oftest på dansk. Dog kan engelsk materiale forekomme som supplement eller erstatning for dansk kursusmateriale. Det samme gælder for meget tilpassede kurser – eller kurser der afholdes sjældent.

Kombination af materialer – ens typografier og effektive makroer

Kursusbog på dansk
Det er selvfølgelig et kæmpe arbejde at udvikle så meget kursusmateriale. Når et kursus planlægges for en kunde, tages der udgangspunkt i et standardkursus.

Men oftest skal kurset jo tvistes i en bestemt retning.

Kursusbøger kan derfor kombineres og stof kan prioriteres. Endvidere kan kundens filer og systemer indgå direkte i materialet – eksklusivt for dette ene kursus.

Alt materiale er med samme typografi, så det er nemt at rykke rundt med den store materialebank.

Ekstra materiale skrives undervejs på kurset

Undervejs på kurset er det muligt at lave nogle fikse skærmdumps og skrive 5-10-15 siders kursusmateriale ekstra, som kan udleveres på pdf. Dynamisk produktion af kursusmateriale laves i forbindelses med rigtig mange kurser.

Technical Writer – dokumentation på kundens systemer

ZoomTek fungerer dermed som Technical Writer. Dokumentation laves direkte på kundens systemer – om ikke under kurset – så i en pause eller efter kurset.

Dokumentationen kan være målrettet it-folk og være som tekstmateriale, screen recorder-filer (videofilm af arbejdsprocesser på skærmen) osv.

Rekord i Finland – 20 sider på en time

Rekorden slog undertegnet nok i Helsinki i 2008. På grund af en misforståelse var jeg dukket op uden kursusmateriale. Der var heldigvis en time til at kurset startede. Og på en time fik jeg lavet over 20 sider materiale med skærmdumps og forklaringer på engelsk.

Det holdt fint til de 1-times forløb vi havde planlagt,  og it-chefen fortalte på en ølstue senere om aftenen, at brugerne havde været yderst tilfredse, og ham danskeren var noget af en energibombe. Det varmer jo !!!

Kursusmaterialer udlevereres som pdf-fil på kurser. Mod ekstrabetaling kan de udleveres i papir-format.