Kursusmaterialer og Manualer – 10.000 sider på dansk

ZoomTek har siden 2002 udviklet over 10.000 siders undervisningmaterialer. Flere materialer er udgivet som bøger og sælges bl.a. igennem Forlaget Lyness

ZoomTek går mod strømmen. Vi synes undervisningsmaterialer fra Microsoft og IBM generelt er for dårlige. Vi bruger ikke 300 PowerPoint slides pr. kursus, som så blot er kopieret ned i kursusmaterialet. Vore kursusmaterialer indeholder bl.a.

Angular e-bog

 • Masser af tekst og skærmdumps
 • Skærmdumps med pile, fremhævninger og billedtekst
 • “Nørd-bokse”, som fortæller om skæve emner, der uddyber og vinkler et givent emne
 • Fodnoter og masser af links
 • Indholdsfortegnelse
 • Stort appendix med masser af ekstraemner
 • Instruktøren på de enkelte kurser har selv skrevet kursusmaterialet
 • Ressourcer fra Internettet (tekst, filer, links)
 • Opdateret kursusmateriale – evt. fejl rettes og udvikling i teknologier afspejles i kursusmaterialer
 • Under kursus rettes evt. småfejl, og der tilføjes nye eksempler konstrueret under kursus
 • Kursusmateriale udleveres i som pdf-fil
 • Du kan få udleveret supplerende kursusmateriale på et kursus – naturligvis gratis – hvis kurset tager en drejning, som ikke var planlagt

Materialerne er skrevet med en moderne opsætning og typografi, så det fremkommer med et flot finish. Til højre kan du se et udsnit af en af vore kursusmaterialer.

Alt er på dansk – undtagen på visse tilpassede, teknisk tunge kurser

Vore undervisningsbøger er på dansk. På videregående, tekniske kurser kan det dog forekomme at materialer er på engelsk og/eller består af internetressourcer. Dette forbehold skyldes, at vi jo tilpasser kurser ud i det ekstreme. Løsningen er at blande kursusmaterialer og tilføje nyt. Men er et kursus helt anderledes end de kurser vi har på plakaten benyttes der internetressourcer.

Kombination af materialer – ens typografier og effektive makroer

Kursusbog på dansk

Det er selvfølgelig et kæmpe arbejde at udvikle så meget kursusmateriale. Når vi i dag planlægger et kursus for en kunde tager vi naturligvis udgangspunkt i et standardkursus.

Men oftest skal kurset jo tvistes i en bestemt retning. Det kan være REST-Web Services i forbindelse med SharePoint eller brug af AJAX med Drupal.

Så har vi muligheden for at kombinere materialer – og prioritere mellem hvilket stof, der skal være i appendix eller i den ordinære del af materialet.

Alt materiale er skrevet med samme typografi, så det er nemt at rykke rundt med den store materialebank.

Vi benytter selvfølgelig diverse ekstra programmer som Hypersnap, SmartArt i PowerPoint, Visio osv. Alle skabeloner er selvfølgelig effektivt koblet sammen, så vi kan producere flot, ensartet kursusmateriale.

Vi skriver ekstra materiale undervejs på kurset

Undervejs på kurset har vi mulighed for at lave nogle fikse skærmdumps og skrive 5-10-15 siders kursusmateriale ekstra, som kan udleveres på pdf. Dynamisk produktion af kursusmateriale laver vi i forbindelses med rigtig mange kurser. Det får du vist ikke Microsoft eller IBM til at gøre på deres kurser.

Technical Writer – dokumentation på kundens systemer

Dermed fungerer vi som det man kalder Technical Writer. Vi laver simpelt hen dokumentation på kunden system – om ikke under kurset – så i en pause eller efter kurset.

Dokumentationen kan være målrettet it-folk og være som tekstmateriale, screen recorder-filer (videofilm af arbejdsprocesser på skærmen) osv.

Rekord i Finland – 20 sider på en time

Rekorden slog undertegnet nok i Helsinki i 2008. På grund af en misforståelse var jeg dukket op uden kursusmateriale. Der var heldigvis en time til at kurset startede. Og på en time fik jeg lavet over 20 sider materiale med skærmdumps og forklaringer på engelsk.

Det holdt fint til de 1-times forløb vi havde planlagt,  og it-chefen fortalte på en ølstue senere om aftenen, at brugerne havde været yderst tilfredse, og ham danskeren var noget af en energibombe. Det varmer jo !!!

Kursusmaterialer udlevereres som pdf-fil på kurser. Mod ekstrabetaling kan de udleveres i papir-format. Der kan være enkelte kurser, hvor der i stedet for dansk kursusmateriale benyttes ressourcer, pdf-filer eller lignende fra internettet. Dette vil fremgå af kursusbekræftelsen.