Konvertér pdf til Excel med Adobe Acrobat, VBA, Nitro, Word

Det kan være mildest talt problematisk at konvertere en tabel i pdf-format til Excel. Afhængig af kilden (pdf-filen) kan det være mere eller mindre bøvlet grænsende til det umulige…

Er pdf-filen arrangeret som en pæn tabel kan det bl.a. gøres således i Excel:

Copy/paste indholdet direkte fra PDF til Excel

 • Åbn pdf-filen -> marker alt med CTRL-A -> kopier med CTRL-C – I Excel indsættes indhold med CTRL-V

Problemet ved denne fremgangsmåde er at pdf-filen importeres rækkevis men ignorerer alle kolonner. I bedste fald indsættes et mellemrum mellem det, som før var kolonner. Det er et problem, hvis teksten i kolonnerne i sig selv indeholder mellemrum. Så har man ingen mulighed for manuelt, med makro eller med VB at adskille kolonnerne.

Brug Guiden Tekstimport (10-20%)

 • Som før. Kopier pdf-filen med CTRL-C -> I stedet for blot at hælde den ind i Excel med CTRL-V vælger du Sæt Ind fra Ribbon/Båndet og vælger Guiden Tekstimport.
 • Denne metode giver en wizard – altså en next-next-boks, hvor du kan vælge indstillinger for import. Det er vigtigt, at du vælger mellemrum som separator. Alligevel er denne løsning ikke optimal. Du skal bøvle med karaktersæt og andet spændende. Men prøv den.

Åbn PDF-fil med Word og copy/paste fra Word til Excel (85%)

 • Man kan også åbne Word. Word kan faktisk åbne pdf-filer, og de bliver automatisk indsat som en tabel. Herfra kan man copy/paste tabellen ind i et tomt regneark. Igen vil der være rettelser

Adobe Acrobat (95%)

Man kan få en 30 dages licens på Adobe Acrobat. Den kan faktisk eksportere Excel så det er rimeligt. Er pdf-filen kompleks er der stadig nogle tilretninger, der skal laves, men man når 92-93% af vejen, hvor metoderne ovenfor kun når 20-30%.

Man kan downloade en 30-dages prøveversion af Adobe Acrobat. Lav nedenstående søgning på Google – og følg vejledningen. Du skal skrive navn, e-mail m.v. Skriv ikke din arbejdmail – men en hotmail e.l., da du får en del “tilbud” efterfølgende.

convert pdf to excel

Når programmet er oppe at køre åbner du din pdf-fil. (Du kan åbne flere pdf-filer samtidig)

Filen vises i vinduet til venstre (her overmalet med en grå firkant). I højre side vælges Eksportér PDF.

convert pdf to excel

Herefter vælger du Regneark -> Microsoft Excel-projektmappe

convert pdf to excel

I boksen der fremkommer er det nemmest at trykke Vælg en anden mappe… Her vælger du – næppe overraskende – en mappe og et filnavn og gemmer din nye Excel fil.

convert pdf to excel

Resultatet ligner måske ikke pdf-filen helt. Men data burde være sat korrekt i kolonner. Herefter kan du tilpasse bredder og størrelser manuelt.

Nitro Pro 10 er nok den bedste løsning, men koster lidt Margrethe Dollars

Nitro Pro 10 er en pdf-creator på linje med Adobe Acrobat. Jeg har altid opfattet den som et fikst alternativ, og har længe benyttet gratis-versionen. Køber man betalingsversionen til kr. 1.272,30 ekskl. moms så har man faktisk en løsning. Jeg har testet den på store pdf-filer med og uden tabeller og på flere sider, med sidehoveder og andre “forstyrrende elementer”, og den importerer det faktisk perfekt.

Man kan downloade en 14-dages trial version. Så du kan jo selv prøve.

Makro til import af pdf til Excel via Word

Nedenfor ses en vba-makro, som kan pastes direkte ind i Excel vba-editoren. En dialogboks åbnes i standard-mappen. Herefter kan du vælge en pdf-fil. Word åbner den valgte pdf-fil, som markeres og kopieres til udklipsholderen. Word lukkes og indholdet af udklipsholderen pastes ind i den aktive celle i regnearket.

 

 
Sub makro1() 
  Dim wrdApp As Object 
  Dim wrdDoc As Object 
  Dim strFileToOpen As String 
  strFileToOpen = Application.GetOpenFilename _ (Title:="Vælg fil", _ FileFilter:="PDF Files *.pdf* (*.pdf*),") 
  Set wrdApp = CreateObject("Word.Application") 
  wrdApp.Visible = True 
  Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open(strFileToOpen) 
  wrdApp.Selection.WholeStory  
  wrdApp.Selection.Copy  
  ActiveSheet.Paste  
  wrdDoc.Close  
  wrdApp.Quit  
  Set wrdApp = Nothing  
  Columns("A:F").Select   
  Columns("A:F").EntireColumn.AutoFit   
  Rows("1:999").Select   
  Selection.RowHeight = 15.75 
End Sub 

 

convert pdf to excel using vba adobe or nitro pro