Konvertér pdf til Excel med Adobe Acrobat, VBA, Nitro, Word

Det kan være mildest talt problematisk at konvertere en tabel i pdf-format til Excel. Afhængig af kilden (pdf-filen) kan det være mere eller mindre bøvlet grænsende til det umulige…

Er pdf-filen arrangeret som en pæn tabel kan det bl.a. gøres således i Excel 2013:

Copy/paste indholdet direkte fra PDF til Excel

 • Åbn pdf-filen -> marker alt med CTRL-A -> kopier med CTRL-C – I Excel indsættes indhold med CTRL-V

Problemet ved denne fremgangsmåde er at pdf-filen importeres rækkevis men ignorerer alle kolonner. I bedste fald indsættes et mellemrum mellem det, som før var kolonner. Det er et problem, hvis teksten i kolonnerne i sig selv indeholder mellemrum. Så har man ingen mulighed for manuelt, med makro eller med VB at adskille kolonnerne.

Brug Guiden Tekstimport (10-20%)

 • Som før. Kopier pdf-filen med CTRL-C -> I stedet for blot at hælde den ind i Excel med CTRL-V vælger du Sæt Indfra Ribbon/Båndet og vælger Guiden Tekstimport. Denne metode giver en wizard – altså en next-next-boks, hvor du kan vælge indstillinger for import. Det er vigtigt, at du vælger mellemrum som separator. Alligevel er denne løsning ikke optimal. Du skal bøvle med karaktersæt og andet spændende. Men prøv den.

Åbn PDF-fil med Word og copy/paste fra Word til Excel (85%)

 • Man kan også åbne Word. Word kan faktisk åbne pdf-filer, og de bliver automatisk indsat som en tabel. Herfra kan man copy/paste tabellen ind i et tomt regneark. Igen vil der være rettelser

Adobe Acrobat (95%)

Man kan få en 30 dages licens på Adobe Acrobat. Den kan faktisk eksportere Excel så det er rimeligt. Er pdf-filen kompleks er der stadig nogle tilretninger, der skal laves, men man når 92-93% af vejen, hvor metoderne ovenfor kun når 20-30%.

Man kan downloade en 30-dages prøveversion af Adobe Acrobat. Lav nedenstående søgning på Google – og følg vejledningen. Du skal skrive navn, email etc. Skriv ikke din arbejdmail – men en hotmail e.l., da du får en del “tilbud” efterfølgende.

convert pdf to excel

Når programmet er oppe at køre åbner du din pdf-fil. (Du kan åbne flere pdf-filer samtidig)

convert pdf to excel

Filen vises i vinduet til venstre (her overmalet med en grå firkant). I højre side vælges Eksportér PDF.

convert pdf to excel

Herefter vælger du Regneark -> Microsoft Excel-projektmappe

convert pdf to excel

I boksen der fremkommer er det nemmest at trykke Vælg en anden mappe… Her vælger du – næppe overraskende – en mappe og et filnavn og gemmer din nye Excel fil.

convert pdf to excel

Resultatet ligner måske ikke pdf-filen helt. Men data burde være sat korrekt i kolonner. Herefter kan du tilpasse bredder og størrelser manuelt.

Nitro Pro 10 er nok den bedste løsning, men koster lidt Margrethe Dollars

Nitro Pro 10 er en pdf-creator på linje med Adobe Acrobat. Jeg har altid opfattet den som et fikst alternativ, og har længe benyttet gratis-versionen. Køber man betalingsversionen til kr. 1.272,30 ekskl. moms så har man faktisk en løsning. Jeg har testet den på store pdf-filer med og uden tabeller og på flere sider, med sidehoveder og andre “forstyrrende elementer”, og den importerer det faktisk perfekt.

Man kan downloade en 14-dages trial version. Så du kan jo selv prøve.

Makro til import af pdf til Excel via Word

Nedenfor ses en vba-makro, som kan pastes direkte ind i Excel vba-editoren. En dialogboks åbnes i standard-mappen. Herefter kan du vælge en pdf-fil. Word åbner den valgte pdf-fil, som markeres og kopieres til udklipsholderen. Word lukkes og indholdet af udklipsholderen pastes ind i den aktive celle i regnearket.

 

 
Sub makro1() 
  Dim wrdApp As Object 
  Dim wrdDoc As Object 
  Dim strFileToOpen As String 
  strFileToOpen = Application.GetOpenFilename _ (Title:="Vælg fil", _ FileFilter:="PDF Files *.pdf* (*.pdf*),") 
  Set wrdApp = CreateObject("Word.Application") 
  wrdApp.Visible = True 
  Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open(strFileToOpen) 
  wrdApp.Selection.WholeStory  
  wrdApp.Selection.Copy  
  ActiveSheet.Paste  
  wrdDoc.Close  
  wrdApp.Quit  
  Set wrdApp = Nothing  
  Columns("A:F").Select   
  Columns("A:F").EntireColumn.AutoFit   
  Rows("1:999").Select   
  Selection.RowHeight = 15.75 
End Sub 

 

convert pdf to excel using vba adobe or nitro pro

Mere fra ZoomTek...

DAX/PowerPivot | Spørgsmål og Svar PowerPivot Installation og Setup - tjek korrekt version PowerPivot muliggør avancerede pivottabeller med Excel. Over 170 DAX-funktioner tilbyder at l...
Vejledning til WordPress for dummies Her er en WordPress vejledning i håndtering af sider. Kortfattet og for begyndere. ZoomTek udbyder WordPress hjemmesider for mindre virksomheder Lo...
Download Center – download eksempelfile... Nedenfor kan du downloade eksempelfiler i forskellige formater. Filerne indeholder testdata til undervisningsformål. Alle data er derfor fiktive... ...
Fjern password fra Excel Rediger password-beskyttet Excel regneark - fjern password Fjern passwordbeskyttelsen fra Excel regneark. Har du glemt password eller har en tidliger...
Support På denne side kan ses - lidt spredte - tekniske indlæg, som vi har fået som spørgsmål fra vore kunder. Typisk er det problemstillinger, som mange goog...
K3227 Excel VBA Udvikling Microsoft Excel er et alsidigt program med enorme muligheder. VBA udvikling åbner en helt ny verden for opbygning af databaser og applikationer... ...
K3222 Microsoft Excel Udvidet Vi inddrager dit daglige arbejde i kurset. Du skal lære noget ! Derfor taler vi med alle kursister og gennemgår gerne dine filer og problemstillinge...
K3223 Microsoft Excel Statistik Kurset henvender sig til statistikere, ingeniører, økonomer m.m. og forudsætter et godt kendskab til teoretisk statistik svarende til 1. år på HD/HA...
K3224 Microsoft Excel PowerPivot Business Int... PowerPivot kurset er for avancerede Excel brugere og forretningsanalytikere. Kurset kan køres til både til Excel 2019, 2016 og 2013. Med PowerPivot ...
K3221 Microsoft Excel Grundlæggende Excel er nemt, sjovt og fantastisk. Lær det ordentligt med en erfaren instruktør. Vi bruger egetudviklet kursusmateriale, som også sælges på Saxo. O...
K3225 Microsoft Excel DAX – Data Analys... Kurset har fokus på DAX-funktioner knyttet til Excel PowerPivot. Kurset forudsætter, at du er øvet i almindelige Pivottabeller, almindelige Excel-fu...
K8305 Microsoft Excel XML Excel er et effektivt værktøj til bearbejdning af XML. Enten fordi du skal bruge XML i Excel. Men Excel er i sig selv en fin editor og manipulator t...
K4102 LibreOffice Calc – Seriøst gratis... LibreOffice Calc er fuldt ud lige så omfattende som Microsoft Excel. Lær programmet at kende her... Målgruppe Kursister der enten er vant til at b...
WordPress FAQ WordPress Plugin - Hello World eksempel - oprettelse med php Spørgsmål: Tak for et godt kursus. Jeg ønsker at lave et plugin. På nettet virker det li...
FAQ til grafikprogrammet GIMP Spørgsmål: Det jeg nok mangler i GIMP er: Streger og cirkler, jeg forstår GIMP ikke er god her, men linjer kan være nyttige til grovskitser. ...
Tekniske Spørgsmål og Svar På denne side og undersider kan du se tekniske spørgsmål/svar fra kursister inden for en lang række områder. Vi får mange spørgsmål fra kursister, og ...
Gratis Excel Bog til intern undervisning Bestiller du kurser for kr. 24.000 eller derover, får du en gratis kursusbog i nyeste version af Microsoft Excel (150 sider pdf). Bogen må benytt...