Lav din egen Excel-funktion

Tak for et fint udvidet Excel kursus. Du sagde man kan lave egne funktioner i Excel. Hvordan gør man det i praksis /GT.

Hej GT

Det gør du således:

 1. Åbn et tomt Excel-regneark
 2. Klik på 'Visual Basic'-knappen i Ribbon (Fanebladet Udvikler - vises dette faneblad ikke kan det aktiveres under Filer | Indstillinger | Tilpas Båndet)
 3. I Visual Basic Editoren vælger du menuen Indsæt | Modul
 4. Som kode indtastes:

   
  Function PLUS(tal1 As Integer, tal2 As Integer) As Variant 
    Dim tal3 As Integer 
    PLUS = tal1 + tal2 
  End Function 
  
 5. Så er du færdig. Denne funktion hedder PLUS og har 2 parametre (tal). Resultatet er selvfølgelig en simpel addering af de 2 tal.

Hvordan laves egen Excel Funktion. How to create custom Excel Function Hello World

Markér alle celler i Excel ud fra datatype

Markér fx alle talfelter og højrejustér disse. Efterfølgende markerer du alle tekst-felter og venstrejusterer dem. Dette kan gøres på 2 linjer. (De 3  første linjer i For Each loopet er strengt taget ikke  nødvendige. De sørger udelukkende for at konvertere tal i tekstceller om til rene talfelter. Indsæt følgende makro i din Visual Basic Editor:

 

Sub JusterTalTilHojre_og_TekstTilVenstre() 
  For Each r In Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues) 
     If IsNumeric(r) Then r.Value = Val(r.Value) 
  Next 
  Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlNumbers).HorizontalAlignment = xlRight 
  Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues).HorizontalAlignment = xlLeft 
End Sub

Tricket er at benytte SpecielCells og XLCellTypeConstants. Herefter kan du formatere løs, som det passer dig.

Markér form felt (control) i Word 2013 med VBA

(Word 2013 field control move cursor with vba by use of tag name)

Spørgsmål: Jeg har indsat x antal felter på en Word skabelon. Felterne er indsat fra gruppen kontrolelementer. Jeg har lavet en AutoNew makro, hvor jeg bl.a. ønsker at cursoren skal markere det første kontrolelement på formen, så brugeren blot kan gå i gang med at taste, når der oprettes et nyt dokument.

Hvordan laver jeg denne automatiske fokus?

Svar: Når du har oprettet feltet (Udvikler-faneblad | kontrolelementer-gruppen | Kontrolelement for indhold af almindelig tekst) skal du gå til egenskabsboksen (egenskaber/properties). Herfra skal du udfylde feltet kode/tag. Navnet her kan du pege på i din VBA-kode. Lav f.eks. et kode/tag navn, der hedder 'firmanavn'.

Herefter indsættes følgende kode i din AutoNew-makro eller hvor du ellers ønsker denne.

ActiveDocument.SelectContentControlsByTag("firmanavn").Item(1).Range.Select

 

Print Word-dokument ud som brochure

print brochure i WordSpørgsmål: Jeg ønsker at udskrive et word-dokument som brochure i A5-format. Brochuren vil være på 8 sider, og siderne skal printes ud som dublex-print, så siderne kan sættes sammen direkte.

Svar: Det er nemt. Skriv din brochure på 8 sider i Word med sidehoveder, billeder og det hele. Når du skal printe gøres følgende:

 • Vælg Filer | Print
 • I print-boksen under Indstillinger defineres et 'brugerdefineret område'. Skriv tallene 8,1,2,7,3,6,4,5. Længere nede vælges '2 sider pr. ark'. Skal du kun skrive 4 sider ud skriver du 4,1,2,3. Skal du skrive 12 sider ud skal du i gang med den højere matematik, men det er simpelt hen siderækkefølgen du angiver.
 • Vælg printer. Under 'Printeregenskaber' vælger du 'indstillinger for dublex' - forudsat at printeren understøter dublex-udskrivning
 • Vælg Udskrift langs 'den korte kant'.
 • Gem evt. brochuren som skabelon, så printegenskaberne bliver gemt (Filer | Gem som | Word 2013 template (filtype)

Print-tricket kan også benyttes i Microsoft Publisher, men de fleste er jo trods alt mere fortrolige med Word. 

Outlook 2013 -> Fjern 'Group By' i alle foldere på én gang

Spørgsmål: Jeg har et spørgsmål til opsætning i min mail boks i Outlook 2013. Hvordan får jeg indstillingen – vis ikke i grupper, til at gælder ned igennem alle de mapper jeg har?

Jeg har fundet frem til indstillinger – vis i grupper. Men denne indstilling er kun gældende nogen gange og ikke altid. Jeg synes det er frygtelig uoverskueligt, når office inddeler i grupper efter fx dato. Og jeg vil derfor gerne have det fjernet.

Med venlig hilsen LN

Svar: Først ændres én mappe, så den fungerer som du ønsker det. Gå f.eks. til Indbakken. I fanebladet Vis | Vis Indstillinger vælges knappen Gruppér efter... I boksen fjernes alle flueben og boksen lukkes.

Herefter vælges knappen Skift visning | Anvend den aktuelle visning på andre postmapper...

Group By kan let slås fra i Outlook 2013

I boksen krydser du af som angivet. Hermed vil indbakken og alle undermapper få samme indstillinger med 'Group By'. Denne metoder virker også for fremtidige, nye mapper

Group By er irriterende men kan nemt fjernes i alle mapper i Outlook 

Flytning af Ribbon fra én computer til en anden

Spørgsmål: Hvordan flyttes Ribbon fra én computer til en anden

Svar: I c:\users\(username)\AppData\local\microsoft\office findes en fil, der hedder Word.officeUI. Denne fil indeholder alle tilpasninger til Ribbon og Quick Access Bar i Word. I virkeligheden er der tale om en xml-fil. Man har sjældent behov for at manipulere med selve xml-filen.

Ønsker man at deploye/distribuere ændringer af Ribbon fra én maskine til mange brugere kan man blot flytte rundt på denne fil. Du gør således:

 • Lav dine ændringer i Word. Tilføj faneblade, lav ikoner, og kobl evt. disse ikoner til makroer. (bemærk makroen følger templaten/dokumentet, mens ribbon følger Word-installationen og aldrig omvendt).
 • Fra Filer | Indstillinger vælges Tilpas Båndet. Nederst i højre hjørne af boksen trykker du på knappen Importér/eksportér. Herfra vælges Eksportér alle tilpasninger. Gem filen hvor du kan finde den igen.
 • Den laver en fil der hedder Word Customizations.exportedUI. Det er IKKE denne fil du skal deploye ud til brugerne.
 • I stedet importerer du filen igen (Filer | Indstillinger | Import - vælg Word Customixations.exportedUI). Du eksporterer og importerer altså på samme maskine. På den måde trylles der rundt i nogle xml-filer.
 • Den korte historie er, at du nu kan tage filen Word.officeUI og eksportere ud til brugerne i deres c:\users\(username)\AppData\local\microsoft\office mappe.
 • Selve eksporten kan gøres på mange måder. Hvis du har lavet lavet en word-skabelon, som måske er uploaded til en indholdstype på SharePoint, så kan du i Word-skabelonen lave en makro ved navn AutoNew. Herfra kan du i VBA benytte FileCopy. Koden kan f.eks. se således ud:

Hvis du roder med det her, og ikke kan få det til at spille, så er du velkommen til at kontakte os på tlf 4250 5040

Mest læste sider