Dette grundlæggende kursus i PowerPivot lærer dig om dette fantastiske værktøj. Kurset kører både til Excel 2016, 2013 og 2010. Med PowerPivot kan du lave meget avancerede databeregninger med mange samtidige datakilder. Langt hen ad vejen helt uden at programmere.

Excel PowerPivot

PowerPivot kan lynhurtigt lave avancerede beregninger på flere millioner records. Dette kombineret med Measures (på dansk: målinger), giver en suveræn kontrol over data.


Nye datatyper, der arbejder med hele tabeller som datagrundlag giver muligheder for filtrere og aggregere data mellem reelle eller virtuelle tabeller.

Praktisk info. Kurset kan køres fra Excel 2010 og efterfølgende versioner. Kurset kan køres med eller uden SharePoint. Har du ønske om, at kurset skal køres med SharePoint - og hvordan man laver BI-Business Intelligence i SharePoint med PowerPivot, så tilpasser vi kurser hertil.

Antal dage: 2           Pris: Beregn i 'Prisberegneren' til venstre  

Afholdelsesgaranti inden 30 dage checkmark       Gratis Hotline efter kursus checkmark     Afholdes i hele Danmark checkmark

Kursusindhold

Modul 1 Installation og opsætning af PowerPivot  
Find, download, installér og indstil PowerPivot. I dette modul vises de forskellige vinduer, hvordan ribbon fungerer og vi laver den første Hello World report, så vi kan se at det hele fungerer.

Modul 2 Introduktion til PowerPivot
Muligheder med PowerPivot  Demo af mulighederne i PowerPivot og nogle af de ting vi skal arbejde hen i mod på kurset. Her bliver også lidt hands-on, så alle er fortrolige med vinduer og skærmbilleder.

Modul 3 Excel Tabeller og alm. Pivottabeller.
Brug af Tabeller  Her vendes kort koncepterne omkring tabeller og pivottabeller i Excel. Hvordan fungerer de, og hvori ligger deres begrænsning.

Modul 4 Import af data  
Modulet gennemgår de datatyper, der kan importeres. Med PowerPivot kan man jo kombinere mange samtidige datakilder – også datakilder, som for mange er relativt ukendte. Disse gennemgås.

Hvordan laves relationer mellem datakilder, og kan datakilder have flere dimensioner?

Modul 5 Optimering af data  
Når data først er i systemet kan de behandles og analyseres på mange måder. Modulet kigger på relationer, kolonneformler, opdatering af kilder m.m. Hvad kan kolonneformler bruges til (Custom Columns). Hvordan adskiller de sig fra almindelig Excel, og hvorfor er det en styrke.

Modul 6 Dataanalyser  
Ren fokus på Pivottabeller i PowerPivot. Vi har pludselig ca. 170 dax-kommandoer til rådighed og kan kombinere mange datakilde med indbyrdes relationer i den samme pivottabel.

Modul 7 Opbygning af rapporter  
Man kan publisere PowerPivot på forskellig vis. F.eks. til SharePoint igennem et PowerPivot Galleri. Hvordan formateres PowerPivot bedst. •Brug af Betinget Formatering ifm PowerPivot •Valg af diagramstil •Opkobling til SharePoint (evt)

Modul 8 Introduktion til DAX (Data Analysis Expressions)  
Med dax-formler kan du lave effektive beregninger inden i PowerPivot. De minder i syntaks om almindelige Excel-formler, men så hører sammenligningen også op. De ca 170 forskellige funktioner er som almindelige Excel funktioner på amfetamin. •Dax Measures •Brug af Calculate-formlen •Opbygning og syntaks •Eksempler

Modul 9 Disconnectede tabeller og filtre  Introduktioner til Filter()-funktionen og såkaldte disconnectede tabeller

Modul 10 Form Controls Introduktion til Form Controls

Modul 11 Opbygning af et dashboard Opbygning af PowerPivot Dashboard. Hvorfor? (eksempler).


Del denne artikel på

Mest læste sider

test6.png