Afholdelsesgaranti på alle kurser

Afholdelsesgaranti sikrer, at du kommer videre. Det er ærgerligt, hvis et kursus udsættes. ZoomTek giver garanti og holder faktisk alle kurser. Kan ZoomTek ikke levere inden 1 måned er kurset gratis – dog trækkes skoleferier og andet fra – se nederst på siden…

 

Kunder efterspørger afholdelsesgaranti. ZoomTek garanterer afholdelse inden 30 dage.

Kursusgaranti: 30 dage

ZoomTek yder sikker afholdelse på alle kurser

ZoomTek garanterer sikker afholdelse inden for 30 dage – ellers er kurset gratis. Den unikke afholdelsesgaranti gælder for både åbne kurser, skræddersyede firmakurser og OnLine-kurser. Der er derfor ingen grund til at tjekke status for kursus. Kurset kører inden 30 dage (bortset fra skoleferier m.m. – se nedenfor).

Tag ZoomTek på ordet !!! Du er sikret afholdelse inden 30 dage på alle kurser. Om nødvendigt holder ZoomTek kurset alene for dig. Kan kurset ikke køre inden 1 måned, er kurset gratis for dig…

Afholdelsesgaranti for lukkede virksomhedskurser

Et lukket firmakursus onsite i din virksomhed kan betale sig med blot 3 deltagere. Dato og kursusindhold fastsættes efter jeres ønske.

Åbne kurser, seminarer og workshops

Er du den eneste, som ønsker et givent kursus, forsøger ZoomTek at etablere et åbent kursus. Er kurset relativt sjældent, eller er et tilsvarende kursus lige afholdt, tilbydes kurset for dig alene uden ekstrapris.

Vest for Storebælt køres 1:1 kurset i Trekantområdet. Øst for storebælt køres kurset som OnLine-kursus. Ofte skal kursister igennem en kursusrække. At kurser aldrig aflyses giver derfor tryghed.

OnLine Kurser, fjernundervisning

ZoomTek tilbyder OnLine Kurser – fleksibel uddannelse via Skype. Enkeltmandsundervisning, hvor instruktør og kursist arbejder på samme skærm. Kursusformen er effektiv, da instruktøren og kursisten kan sidde geografisk adskilt. Kurset kan køres, når du har tid – 2 timer her – en halv dag der o.s.v. Du får naturligvis kursusmateriale, kursusbevis og kursusressourcer.

Afholdelsesgaranti – få et kursus alene

Kurser i Vejle eller som OnLine Kurser er til normalpris. Du læste rigtigt: Kursus for 1 person til normalpris.

Udbyttet vil være markant bedre end et traditionelt kursus. Fokus er 100% på dine behov. Nogle kunder vælger denne løsning, fordi de har et givent problem, der skal løses.

Måske står de over for en udviklingsopgave, en opgradering eller en ny supporter, der skal sættes ind i nye funktioner. Kurset kan tage udgangspunkt i denne opgave. Ofte kan instruktøen løse opgaven 80% – nogen gange helt, så du både får indlæring og problemløsning samtidig.

Begrænsninger i afholdelsesgaranti – bl.a. skoleferier

ZoomTek garanterer, at kurset kan være påbegyndt (første kursusdag) senest 30 dage efter kursusbestilling. Følgende perioder tæller ikke med:

  • Jul / Nytår. Fra 17. dec til og med uge 1
  • Påskeugen, Kr.Himmelfartsferien, Store Bededagsferie
  • Helligdage – herunder Grundlovsdag, 1.maj
  • Skoleferier – herunder sommerferie, vinterferie, efterårsferie
  • 15.juni til 1. september
  • Andre perioder (pga. ekstra travlhed/ferie m.m.) – disse annonceres på forsiden af Zoomtek.dk.

Enkelte kurser kan ved annoncering på kursusbeskrivelsen have 60 dages afholdelsesgaranti. De 30 dage tæller kun uden for ovenstående perioder. Bestilles et kursus 10 dage før påske, vil garantien reelt være på længere end 30 dage, da påskeugen skal trækkes fra.

ZoomTek forbeholder sig ret til at aflyse kurser jfr. Almindelige Forretnings- Salgs- og leveringsbetingelser, ZoomTek. Aflyses et kursus pga. sygdom, fejl hos underleverandør e.l., kan ZoomTek ikke garantere afholdelse inden 30 dage. ZoomTek tager forbehold for fuldt bookede undervisere i 30-dages perioden.

Garantien dækker kun kurser, der kører over hele dage til fuld pris og som ikke ligger urimeligt uden for kursusbeskrivelsen på ZoomTek.dk. Tilpassede kurser hører også under garantien. Kræver kurset meget forberedelsestid pga. ekstraordinær tilpasning, vil garantien ikke dække.

Kører kurset med andet materiale/opsæt (f.eks. MOC), afholdes kurset i udlandet eller skal der lejes lokaler eller benyttes ekstern instruktør e.l., gælder garantien ikke.

Afholdelsesgarantien gælder kun ZoomTek Kurser. Kører ZoomTek således kurser for andre kursuscentre for deres kunder, hvor ZoomTek bliver hentet ind på freelance-basis, dækker garantien ikke.

ZoomTek kan foreslå kursusafholdelse på spredte dage. Kurser på 3, 4 og 5 dage kan forkortes med 1 dag, mod forholdsmæssig nedsættelse af prisen. Kurser for 1 person kan altid forkortes til 1 dag uanset længden af kurset. Garantien gælder kun første kursusdag. Efterfølgende kursusdage og evt. flere kurser i en kursusrække, kan ikke garanteres placeret i 30 dages perioden. Ovenstående forbehold giver ikke anledning til gratis kursus.