Afholdelsesgaranti

Der er afholdelsesgaranti for alle kurser afholdt direkte af ZoomTek. For formidlede kurser afholdt af andre kursusleverandører gælder disse leverandørers betingelser…

Sikker afholdelse på alle ZoomTek kurser

ZoomTek garanterer sikker afholdelse. Den unikke afholdelsesgaranti gælder for både åbne kurser, skræddersyede firmakurser og online-kurser afholdt direkte af ZoomTek. Er en kursusdato først fastsat, vil den ikke blive ændret.

Hvornår gælder tilbuddet?

Tilbuddet gælder kun kurser afholdt af ZoomTek med Søren Anderson som instruktør. Tilbuddet gælder ikke for kurser afholdt af eksterne levenrandører eller eksterne instruktører. Her gælder denne parts handelsbetingelser.

Afholdelsesgaranti for lukkede virksomhedskurser

Et lukket firmakursus onsite i din virksomhed kan betale sig med blot 3 deltagere. Dato og kursusindhold fastsættes efter jeres ønske.

OnLine Kurser, fjernundervisning

ZoomTek tilbyder OnLine Kurser – fleksibel uddannelse via skærmdeling. Enkeltpersonsundervisning, hvor instruktør og kursist arbejder på samme skærm. Kursusformen er effektiv, da instruktøren og kursisten kan være geografisk adskilt. Kurset kan køres, når du har tid – 2 timer her – en halv dag der osv. Du får naturligvis kursusmateriale, kursusbevis og kursusressourcer. Mange kurser kan køres som onlinekurser.

Begrænsninger i afholdelsesgaranti

Ved formidlingskurser gælder kursusleverandørens handelsbetingelser. ZoomTek vil forsøge at placere dig ind på et kursus med sikker afholdelse.

ZoomTek forbeholder sig ret til at aflyse kurser jf. ZoomTek Forretningsbetingelser. Aflyses et kursus pga. sygdom, fejl hos underleverandør e.l., kan ZoomTek ikke garantere afholdelse. ZoomTek tager forbehold for fuldt bookede undervisere.

Garantien dækker kun kurser, der kører over hele dage til fuld pris og som ikke ligger urimeligt uden for kursusbeskrivelsen på ZoomTek.dk. Tilpassede kurser hører også under garantien. Kræver kurset meget forberedelsestid pga. ekstraordinær tilpasning, vil garantien ikke dække.

Kører kurset med andet materiale/opsæt (f.eks. MOC), afholdes kurset i udlandet eller skal der lejes lokaler eller benyttes ekstern instruktør e.l., gælder garantien ikke.

Afholdelsesgarantien gælder kun ZoomTek Kurser. Kører ZoomTek således kurser for andre kursuscentre for deres kunder, hvor ZoomTek bliver hentet ind på freelance-basis, dækker garantien ikke.

ZoomTek kan foreslå kursusafholdelse på spredte dage. Kurser på 3, 4 og 5 dage kan forkortes med 1 dag, mod forholdsmæssig nedsættelse af prisen. Kurser for 1 person kan altid forkortes til 1 dag uanset længden af kurset. Garantien gælder kun første kursusdag. Efterfølgende kursusdage og eventuelt flere kurser i en kursusrække, kan ikke garanteres placeret i perioden. Ovenstående forbehold giver ikke anledning til gratis kursus.