Telefon 4250 5040, info@zoomtek.dk

Forretningsorienterede it-konsulenter

ZoomTek udbyder løse konsulenttimer eller indgår i længere projekter. Få en konsulent, der arbejder freelance på udviklingsopgaver, installation og migrering af systemer samt implementering af software. ZoomTek leverer en konsulent, der er vant til at arbejde agilt i et Scrum-team…

Konsulentservice – Rådgivning og sikre løsninger

Få en konsulent med overblik og arkitekturmæssig forståelse og med stor erfaring i slutbrugerløsninger. ZoomTek leverer en udadvendt og pragmatisk konsulent. ZoomTek har faste supportaftaler med flere virksomheder inden for en række teknologiområder.

Rådgivning kan strække sig fra opgaver på timebasis til længere projekter. Vi påtager os rollen som udviklere, systemansvarlige eller projektledere, der står som tovholder for et udviklingsprojekt.

Som kunde kan du nyde godt af ZoomTeks store bagland og netværk med tunge konsulenter inden for stort set alle grene af it. Vi kan rådgive om platformsvalg og være projektleder på en intern opgave. Aftaler laves på timebasis, fast pris pr. projekt eller med klippekort.

ZoomTek kan fungere som totalleverandør og garantere kvalitet og deadlines. Netværket inkluderer landets største konsulenthuse.

Fagområder

Vore kompetencer dækker bredt og dybt. Og inden for både udvikling og systemadministration. Kernekompetencerne ligger inden for frontendudvikling og  backendudvikling, samt inden for bl.a. Microsoft, IBM og flere opensource teknologier. ZoomTek kan formidle kontakt til konsulenter inden for stort set alle grene af it. Læs mere her

Formidling af udenlandske udviklere og konsulenter

Få dit udviklingsprojekt løs af udenlandske udviklere til en markant lavere pris. ZoomTek kan formidle udenlandske konsulenter fra kr. 375 pr. time.

Grafiske designere
Php-udviklere, webudviklere
C#.net, Java
Udvikling af webshops og hjemmesider
De udenlandske konsulenter løser opgaver remote. Du får en dansktalende tovholder på alle projekter.

Opgavetyper – løse konsulenttimer, længere projekter

ZoomTek påtager sig både mindre rettelser/drift samt større projekter. Konsulentopgaver starter oftest således:

  • Efter et kursus, hvor kunden hyrer instruktøren ind til løsning af et konkret problem
  • Igennem forespørgsler fra forretningsforbindelser – typisk tidligere kursuskunder
  • Efter en anbefaling
  • Et konsulenthus kontakter os med henblik på en specifik opgave
  • Via LinkedIn

Priser

ZoomTeks konsulentpriser er konkurrencedygtige, og afhænger af opgavens karakter, længde og faglige dybde. Prisen afhænger også af, om ZoomTek selv løser opgaven – eller står som formidler i forhold til en anden konsulent. Vi kan bl.a. aftale følgende:

  • Fast timeløn (effektiv tid – ikke pr. påbegyndt time)
  • Projektpris – altså en fast pris uanset timeforbrug
  • Klippekort på timer (effektiv tid – ikke pr. påbegyndt time)
  • Løbende supportaftale – hvor der ikke foreligger et konkret projekt

Kontakt os på telefon 4250 5040 eller e-mail info@zoomtek.dk, hvis du har spørgsmål. Måske har du en konkret opgave. Måske ønsker du en livline, som du kan kontakte af og til.