Sikring af kvalitet ved konsulentopgaver

ZoomTek sikrer kvaliteten af udført konsulentarbejde på flere måder…

Præcis kravspecifikation laves

Kravsspecifikationen er altafgørende. Hvad er ZoomTeks rolle? Hvornår er deadline? Hvilke personer er involveret? og ikke mindst – hvordan håndteres nye ønsker undervejs i processen?

ZoomTek tager kun opgaver, som vi kan håndtere

ZoomTek går ikke ind i en opgave, med mindre vi er 100% sikre på at kunne løse opgaven. Opgaver er ofte delt op i mindre delopgaver. Kan vi slet ikke løse opgaven, får du som kunde straks besked. Ofte kan vi finde en udvikler/konsulenthus, som kan løfte opgaven.

Er det delopgaver, der ikke kan løses, melder vi straks ud med det – og kommer med løsningsforslag inden kontrakt underskrives. Måske kan delopgaven løses på anden vis. Måske kan ZoomTek trække en ekstern ressource ind.

ZoomTek dækker flere fagområde gennem samarbejde med konsulenthuse

ZoomTek samarbejder med flere konsulenthuse og eksterne konsulenter, som er specialiseret i så forskellige områder som netværksteknologi, SAP, cybersikkerhed og meget andet. Derfor kan vi løfte større opgaver end som så.

Evaluering af forløb

Undervejs evalueres forløbet både mundtligt og skriftligt. Herved sikres, at alle forventninger bliver opfyldt.

Præcis adgang til timeforbrug undervejs

Undervejs kan du se timeforbruget på opgaven i realtid. Der benyttes aldrig flere timer end først kalkuleret. Ofte vil der i tidsestimatet være sat en buffer af til uforudsete forhindringer. Hvis denne buffer ikke bruges, vil du som kunde blive faktureret mindre end det aftalte.