Sikring af kvalitet ved konsulentopgaver

ZoomTek sikrer kvaliteten af udført konsulentarbejde på flere måder.

Præcis kravspecifikation laves

Kravsspecifikationen er altafgørende. Hvad er ZoomTek’s rolle? Hvornår er deadline? Hvilke personer er involveret? og ikke mindst – hvordan håndteres nye ønsker undervejs i processen?

Vi tager kun opgaver, som vi kan håndtere

Vi går ikke ind i en opgave med mindre vi er 100% på at kunne løse opgaven. Opgaver er ofte delt op i mindre delopgaver. Kan vi slet ikke løse opgaven får du som kunde straks besked. Vi kan da ofte hjælpe med at finde en udvikler/konsulenthus som kan løfte opgaven. Er det delopgaver vi ikke kan løse, så melder vi straks ud med det – og kommer med løsningsforslag inden kontrakt underskrives. Måske kan delopgaven løses på anden vis – måske kan ZoomTek trække ekstern ressource ind.

ZoomTek dækker flere fagområde gennem samarbejde med konsulenthuse

ZoomTek samarbejder med flere konsulenthuse, som er specialiseret i så forskellige områder som netværksteknologi, SAP, diverse Microsoft servere m.m. Derfor kan vi løfte større opgaver end som så.

Evaluering af forløb

Undervejs evalueres forløb. Dette gøres dels mundtligt, men også skriftligt på større projekter. Dermed sikres at alle forventninger bliver opfyldt.

Præcis adgang til timeforbrug undervejs

Undervejs kan du som kunde altid følge med i timeforbruget på opgaven i realtime. Der benyttes aldrig flere timer end først kalkuleret. Ofte vil der i tidsestimatet være sat en buffer af til uforudsete forhindringer. Hvis denne buffer ikke bruges, vil du som kunde blive faktureret mindre end det aftalte.