XML Kurser: XSLT | Schema | Schematron | OIOUBL

XML (Extensible Markup Language) involverer alt inden for it. Alle der arbejder professionelt med it bør have viden om XML. Nogle skal have overblik – andre skal vride alle dråber ud. Vi har kurserne…

Mange specialkurser i XML | fra begynder- til avanceret niveau

Danmarks største kursusprogram i XML. Fra grundlæggende XML til XML Schema, XSLT samt DOM/SAX i relation til Java og .Net. P.t. er der en del efterspørgsel efter XSLT 2.0 samt specielle XML nicher som Schematron, OIOUBL og GML.

Nedenfor ser du en kursusoversigt. Kontakt os, hvis du ønsker hjælp til at vælge det helt rigtige kursus.

Leder du efter kurser i Web Services kan du klikke her

K8107 XML Grundlæggende

Grundlæggende kursus i XML. Kurset starter helt fra bunden. Hvad er XML, og hvad kan det bruges til? Kurset viser eksempler – og kursisterne får først og fremmest mulighed for at arbejde med egne xml-dokumenter, som laves helt fra scracth.

Læs mere om kurset her

1 dag

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K8110 XML Udvidet

Kurset går dybere i XML. På kurset arbejdes med namespaces, XML Schemaer og avancerede opbygninger af XML-dokumenter. På kurset arbejdes med forskellige parsere og måder at læse XML ind og ud på.

Læs mere om kurset her

2 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K8103 XML All Round Fullrate (kombi af K8107/K8110)

Kurset er et kombinationskursus af K8107 og K8110. Kurset gennemgår XML, Schemaer og grundlæggende XSLT. Som kursist får du fod på syntaksen, men i særdeleshed de forskellige teknikker og teknologier og hvad de egentlig betyder i forhold til hinanden.

Læs mere om kurset her

3 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K8106 XML for Beslutningstagere

Kurset er et ikke teknisk kursus i XML og XML teknologier. Hvordan binder XML sammen med forskellige platforme og programmeringssprog? Og hvad er forskellen på plain XML og f.eks. XML Web Services? Alle tekniske begreber forklares, men deltageren forudsættes ikke som sådan teknisk baggrundsviden.

Læs mere om kurset her

1 dag

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K8130 XML Schema / Namespaces

Her lærer du at arbejde med XML Schemaer. Kurset kommer ud i alle hjørner. Du får erfaring i de mange typer i Schema bl.a. SimpleType og ComplexType. Kurset arbejder med import af Schema strukturer og opbygning af namespaces bestående af flere filer.

Læs mere om kurset her

3 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K8112 XSLT/XPath Grundlæggende

Kurset kan køre til XSLT 1.0, 2.0 eller 3.0 efter aftale. Kurset gennemgår templates, og hvordan man sorterer, filtrerer og overfører data.

Læs mere om kurset her

3 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K8113 XSLT 2.0/XPath 2.0 Udvidet

Kurset kan tage udgangspunkt i XMLT 1.0, 2.0 eller 3.0 efter aftale. Kurset vil omhandle videregående emner inden for transformering herunder fletning af filer, udvikling af egne templates m.m.

Læs mere om kurset her

3 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K8101 OIOUBL Grundlæggende

Kurset handler om OIOUBL med fokus på fakturering og Nemhandel. Du lærer om profiler, schemaer og schematron. Kurset starter fra scratch og henvender sig til regnskabsfolk, superbrugere o.l.

Læs mere om kurset her

2 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K8105 XML DOM / SAX Parsere

Kurset tager udgangspunkt i enten C#.net, Java el.l og omhandler DOM og SAX parsere. DOM og SAX er typisk en samling klasser i et programmeringssprog, der benyttes til indlæsning og fortolkning af XML data. DOM og SAX har et lidt forskellige udgangspunkt og hver sine fordele og ulemper.

Læs mere om kurset her

2 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K8117 OIOUBL m/RASP (Reliable Asynchr. Secure Profile)

Teknisk kursus i Nemhandel. Kurset henvender sig til udviklere og it-folk, der på den ene eller anden måde skal udvikle eller vedligeholde software, der kan håndtere elektronisk fakturering.

Læs mere om kurset her

2 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K8116 Schematron

Kurset handler om Schematron syntaks. Hvordan opbygges assertions i Schematron? Schematron benyttes bl.a. i OIOUBL og kan lave kontekstafhængig validering. På den måde er Schematron langt mere avanceret end XML Schema.

Læs mere om kurset her

2 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K8305 Microsoft Excel XML

Benyt Excel til XML. Kurset lærer dig at håndtere schemaer og flette data fra XML-skemaer sammen. Kurset kigger også på VBA til behandling af XML data.

Læs mere om kurset her

2 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K8108 XML i kontorpakker

Kurset fokuserer på XML. Hvordan kan man lave XML-udtræk fra Word og Excel. Kurset kan også rettes mod LibreOffice.

Læs mere om kurset her

2 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K8102 Microsoft WordProcessingML-XML

Word kan bruges til markup af data i XML – også kaldes WordprocessingML. Kurset gennemgår, hvordan man laver skemaer, importerer samt eksporterer data.

Læs mere om kurset her

3 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K8118 XML Visual Studio C-Sharp

Kursus i håndtering af XML i C#.net. Hvordan loades og parses XML? Gennemgang af relevante klasser som XmlReader, XmlTextReader og XmlDocument.

Læs mere om kurset her

2 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K9113 AJAX Asynchronous Javascript And Xml

Kursus i brug af AJAX. Kurset forudsætter viden om JavaScript.

Læs mere om kurset her

2 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K2724 IBM Domino XML

Kursus i XML til IBM Domino. Kurset gennemgår import, export af data, samt brug af DXL (Domino XML). Endelig arbejdes der med DOM/SAX import fra de indbyggede lotusscript-klasser.

Læs mere om kurset her

3 dage

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

K9121 JSON JavaScript Object Notation

Kursus i JSON. Syntaksen er naturligvis en del af kurset, men der arbejdes også med promises og observables samt RxJS.

Læs mere om kurset her

1 dag

Afholdelsesgaranti
Enkeltmandkursus
Firmakursus
Afholdes i hele Danmark

XML (Extensible Markup Language) får IT-systemer til at tale sammen. XML er et metasprog, igennem hvilket man kan forklare data og udveksle data mellem adskilte IT-systemer på en standardiseret måde. XML bliver lidt for sjov kaldt for en meget avanceret CSV-fil.

XML er opbygget af tags – også kaldet elementer, som det kendes fra HTML. XML dokumenter kan skrives manuelt i f.eks. NotePad, men oftest genereres XML direkte fra en platform eller programmeringssprog. Andre platforme og programmeringssprog kan så indlæse XML og de indlejrede data.

ZoomTek kører XML kurser på alle niveauer

Har du behov for at vide mere om XML, hvadenten det er på grundlæggende niveau eller med indblik i de mange underemner som XML består af, så har ZoomTek kurset. XML griber fat i begreber som XML Schema, XSLT, XML Web Services, Schematron, GML og mange andre emner. stort kursusprogram i XML. bl.a. oioubl, web services, xslt og meget mere

ZoomTek kører kurser med udgangspunkt i XML alene eller med støtte fra f.eks. Java og .Net. ZoomTek kan også køre specialkurser i UBL/OIOXML, WordProcessingML, DXL, Schematron eller andre XML Schemaer.

Specialkurser

Vi afholder en del specialkurser. Disse er oftest lukkede firmakurser inden for et helt specielt felt. Ofte kræver disse kurser meget forberedelse, men giver os omvendt også meget specialviden.