K9113 AJAX Asynchronous Javascript And Xml

AJAX benyttes inden for udvikling i JavaScript, JQuery og SharePoint. AJAX dækker over en gruppe af metoder som muliggør, at data kan sendes til og fra serveren i baggrunden, og dermed sikre at klienten stadig kan udføre og fortsætte med sine opgaver…

AJAX er ikke et selvstændigt programmeringssprog, men en række tekniker som sammenkobler andre programmeringssprog..

Målgruppe

Kurset retter sig til webudviklere.

Forudsætninger for kurset

Du bør have stor erfaring med HTML, CSS og JavaScript.

Efter kurset kan du

Efter endt kursus har du overblik over AJAX og dets mange aspekter. Du har tilstrækkelig hands-on erfaring til selv at lave AJAX løsninger.

Kursusindhold

  • Introduktion til AJAX – hvad er AJAX – hvad er AJAX ikke
  • XMLHttpRequest (XHR)
  • XHR Create Object
  • XHR Response
  • XHR readyState
  • AJAX eksempel i Visual Studio – SharePoint